International dag til støtte for torturofre

0
460

torture

26. juni 2013 – I 1997 erklærede FN’s generalforsamling den 26. juni for den internationale dag til støtte for torturofre. Dagen markeres for at vise støtte til torturofre og for at fremme udryddelsen af tortur over hele verden. FN fordømmer tortur i alle sammenhænge, det er en forbrydelse mod menneskeheden og noget som altid må forbydes.

I 1948 fordømte det internationale samfund tortur og anden umenneskelig behandling i FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder. Lige siden har FN fordømt tortur, f.eks. gennem konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Forbuddet mod tortur er en del af international sædvaneret, hvilket betyder den er bindende for alle, uanset om en stat har ratificeret internationale traktater eller ej.

Gennem direkte støtte til torturofre, viser det internationale samfund sin klare vilje og engagement til at bekæmpe tortur og straffefrihed. FN anerkender samtidig den vigtige rolle ngo’er har i kampen mod tortur.

Generalsekretær Ban Ki-moon har udstedt en meddelelse på den internationale dag, hvor han opfordrer medlemsstaterne til at ”optrappe indsatsen for at hjælpe alle dem som har lidt af tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf”.

I år markerer samtidig 25 årsdagen for komiteen mod tortur; et FN-organ der arbejder for at bekæmpe tortur ud fra en offerorienteret tilgang.

”Lad os samarbejde om at ende tortur over hele verden og sikre at lande sørger for erstatning til ofrene”, sagde Ban yderligere i hans meddelelse.