UN Women bliver officielt lanceret den 24. februar

0
444

UN Women

UN Women, tidligere kendt som FNs enhed for ligestilling og bemyndigelse af kvinder, bliver lanceret den 24. februar 2011 i FN’s hovedkvarter i New York.

Den nye organisation, som er resultatet af mange års forhandlinger for at forene 4 FN enheder: FN’s udviklingsfond for kvinder (UNIFEM), Divisionen for fremme af kvinder (DAW), Kontoret for den særlige rådgiver i kønsaspekter, og FN’s internationale forsknings- og uddannelsesinstitut for fremme af kvinder (FN-INSTRAW), startede officielt den 1. januar 2011.

 

På et pressemøde i januar, skitseret den administrerende direktør for FN’s nye agentur, Michelle Bachelet, fem prioriteter, disse er: lederskab, økonomiske indflydelse, fred og sikkerhed, at slutte vold mod kvinder, og at udvikle nationale redskaber til at kunne gennemføre disse ideer.


UN Women vil sammen med FN’s afdeling for fredsbevarende operationer (DPKO)  samarbejde  tæt omkring seksuel vold udtalte Bachelet.

At standse vold mod kvinder (VAW) er en af de andre prioriteter da  op mod 60% af kvinder og piger har oplevet en eller anden form for vold.

 

Men UN Women kan ikke alene nå målene, derfor vil de også samarbejde med andre FN organisationer, regeringer og Ngo’er for at nå alle kvinder og mænd uanset alder og nationalitet.  

Der kan læses mere på UN Women’s hjemmeside.