UNICEF: På trods af overvældende modstand er millioner af piger i risiko for kønslig lemlæstelse

0
430
02-06-2013cuttingfemales

02-06-2013cuttingfemales

23. juli 2013 – Selvom størstedelen af mennesker fra lande hvor kønslig lemlæstelse forekommer er imod denne skadelige praksis, er der stadig 30 millioner piger som er i risiko for at blive omskåret henover det næste årti – ifølge en ny UNICEF-rapport.

Rapporten undersøgte 29 lande i Afrika og Mellemøsten hvor kønslig lemlæstelse finder sted og fandt ud af, at selvom støtten til praksisen er faldende, er piger fortsat meget udsatte.  

Der er i øjeblikket 125 millioner piger og kvinder i live i dag, som er blevet udsat for kønslig lemlæstelse. Praksissen omfatter en hel eller delvis fjernelse af kvindens ydre kønsorganer og evt. sammensyning af de ydre kønslæber. Praksisen – som globalt anses som en krænkelse af pigers og kvinders menneskerettigheder – har ingen sundhedsmæssige fordele, forårsager voldsom smerte og har en lang række kort- og langsigtede helbredskonsekvenser, ifølge FN-organisationer.

”Kønslig lemlæstelse er en krænkelse af pigers helbredsrettigheder, velvære og selvbestemmelse”, sagde UNICEF’s vice-direktør Geeta Rao Gupta. ”Hvad der står klart ud fra denne rapport er, at lovgivning alene ikke er nok. Udfordringen er nu at lade piger og kvinders, drenge og mænds, stemmer blive hørt højt og tydeligt, og gøre det klart at de forlanger at denne harmfulde praksis bliver bragt til en ende”.

Rapporten anbefaler mere offentlig granskning og indsigt i emnet, samt at der gøres op med den fejlopfattelse at ”alle andre” godkender praksisen. Den understreger samtidig betydningen af uddannelse for at fremme social forandring. Undersøgelsen viser at jo højere uddannelsesniveauet er blandt mødre, desto lavere risiko er der for at deres døtre bliver ofre for kønslig lemlæstelse. Hvis piger går i skole er der også chance for at de vil danne bånd med andre der er imod denne praksis.

Undersøgelsen viste at det ikke kun er piger og kvinder som udgør majoriteten af dem der er imod praksisen, men også at der er et højt antal af mænd som er stærkt imod. I tre lande – Tchad, Guinea og Sierra Leone – er der flere mænd end kvinder som ønsker at kønslig lemlæstelse stoppes.

Siden 2008 har næsten 10.000 samfund i 15 lande, svarende til ca. 8 millioner mennesker, givet afkald på kønslig lemlæstelse. Derudover har omkring 1775 samfund i Afrika officielt erklæret deres vilje til at ende denne praksis sidste år.