Helstu stofnanaheiti Sameinuðu þjóðanna

Listinn yfir stofnanaheiti Sameinuðu þjóðanna og tengdra milliríkjastofnana byggir að lang mestu leyti á samantekt Utanríkisráðuneytisins frá því í janúar 1999. Heitum stofnana sem hafa bættst við síðan, svo sem UN WOMEN, hefur verið bætt við.

Ábendingar um ný heiti og leiðréttingar eru vel þegnar og má senda þær með tölvupósti á [email protected].

Í sviga fyrir aftan flest stofnanaheitin á ensku eru skammstafanir sem lýsa því hvers eðlis stofnunin er (svo sem PO – Principal Organ of the UN, GA – General Assembly, SC – Security Council, EC – Economic and Social Council, ST – Secretariat, RB – Regional Development Bank, SB – Subsidiary or Related Body to the UN eða NGO – Non-Governmental Organization) eða undir hvað hún heyrir.

„United Nations“ og „Sameinuðu þjóðirnar“ hafa alls staðar verið stytt í „UN“ og „SÞ“.

A

ACC – Administrative Committee on Coordination(EC) Samræmingarnefnd framkvæmdastjóra SÞ
Ad hoc Committee established under Security Council Resolution 446 (1979) (SC) Sérstök nefnd öryggisráðsins, stofnuð skv. ályktun 446 (1979)
Ad hoc Committee on Subsidiary Organs (EC) Sérstök nefnd um undirstofnanir
Ad hoc Committee on the Indian Ocean (GA) Sérstök Indlandshafsnefnd
Ad hoc Group of Experts on International Co-operation in Tax Matters (EC) Sérstakur sérfræðingahópur um alþjóðasamvinnu í skattamálum
Ad hoc Open-Ended Working Group on an Agenda for Development (GA) Sérstakur vinnuhópur um þróunaráætlun
ADB – African Development Bank (RB) Afríkuþróunarbankinn
ADB – Asian Development Bank (RB) Asíuþróunarbankinn
ADF – Asian Development Fund (ADB) Asíuþróunarsjóðurinn
Advisory Board on Disarmament Matters (GA) Ráðgjafarnefnd um afvopnunarmál
Advisory Board on Disarmament Studies (GA) Ráðgjafarnefnd um rannsóknir í afvopnunarmálum
Advisory Committee of the UN Programme of Assistance in the Teaching, Study, Dissemination, and Wider Appreciation of International Law (GA) Ráðgjafarnefnd áætlunar SÞ um aðstoð við að kenna, nema, kynna og auka hróður þjóðaréttar.
Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions – ACABQ (GA) Ráðgjafarnefnd um stjórnun og fjárlagagerð
Advisory Committee on the UN Educational and Training Programme for Southern Africa (GA) Ráðgjafarnefnd SÞ um menntunar- og þjálfunaráætlun fyrir sunnanverða Afríku
Advisory Commission of the UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (GA) Ráðgjafarnefnd fyrir Palestínuflóttamannaaðstoðina
African Advisory Committee (ILO) Ráðgjafarnefnd um Afríkumálefni
African Development Bank (RB) Afríkuþróunarbankinn
APCTT – Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology (ESCAP) Asíu- og Kyrrahafsríkjamiðstöð fyrir miðlun tækniþekkingar
APDC – Asian and Pacific Development Centre (ESCAP) Þróunarmiðstöð Asíu- og Kyrrahafsríkja
Arms Embargo Committee (SC) Nefnd um bann við vopnasölu
Asian Advisory Committee (ILO) Ráðgjafarnefnd um Asíumálefni
Asian Development Bank (RB) Asíuþróunarbankinn

B

Board of Auditors (GA) Endurskoðunarnefnd SÞ
Board of Governors of the UN Special Fund for Land-Locked Developing Countries (EC) Stjórn sjóðs SÞ fyrir landlukt þróunarlönd
Board of Trustees of the UN Voluntary Fund for Victims of Torture (GA) Stjórn sjóðs SÞ fyrir fórnarlömb pyntinga
Budgetary and Finance Committee (UNDP) Fjárlaga- og fjármálanefnd

C

Caribbean Development Bank (RB) Karíbaþróunarbankinn
CAS – Committee on Assurances of Supply (IAEA) Birgðanefnd
CAT – Committee against Torture (SB) Nefnd gegn pyntingum
CBF – Committee on Budget and Finance (WTO) Fjárhagsáætlana- og fjármálanefnd
CCAQ – Consultative Committee on Administrative Questions (EC) Samráðsnefnd um stjórnunarmál
CCAQ (FB) – Consultative Committee on Administrative
Questions (Finance and Budgetary Questions) (EC)
Samráðsnefnd um stjórnunarmál
(fjármál og fjárlagagerð)
CCAQ (PER) – Consultative Committee on Administrative
Questions (Personnel and General Administrative Questions) (EC)
Samráðsnefnd um stjórnunarmál
(Starfsmannamál og almenn stjórnunarmál)
CCO – Committee of Cosponsoring Organizations (UNAIDS) Nefnd stuðningsstofnana
CCOP – Coordinating Committee for Coastal and Offshore Geoscience Programme in East and South East Asia (ESCAP) Samræmingarnefnd um jarðvísindarannsóknir við strendur og á hafsbotni við Austur- og Suðaustur-Asíu
CCP – Committee on Commodity Problems (FAO) Vörunefnd
CCPOQ – Consultative Committee on Programme and Operational Questions (EC) Samráðsnefnd um starfsáætlanir
CD – Conference on Disarmament (GA) Afvopnunarráðstefna (Genf)
CDB – Caribbean Development Bank (RB) Karíbaþróunarbankinn
CEDAW – Committee on the Elimination of Discrimination against Women (GA) Nefnd um afnám misréttis gegn konum
Central Office for International Rail Transportation – OCTI (EC) Aðalskrifstofa alþjóðlegra járnbrautarflutninga
CERD – Committee on the Elimination of Racial Discrimination (GA) Nefnd um afnám kynþáttamisréttis
CFS – Committee on World Food Security (FAO) Nefnd um fæðuöryggi í heiminum
CGIAR – Consultative Group on International Agricultural Research (IFC) Samráðsnefnd um alþjóðlegar landbúnaðarrannsóknir
CGPRT – Regional Co-ordination Centre for Research and Development of Coarse Grains, Pulses, Roots and Tuber Crops in the Humid Tropics of Asia and the Pacific (ESCAP) Miðstöð rannsókna og þróunar á grófu korni, hýðisbaunum, rótum og rótarávöxtum á hitabeltisregnsvæðum í Asíu og Kyrrahafinu
CHR – Commission on Human Rights (EC) Mannréttindaráð
CHR Working Group – Arbitrary Detention(CHR) Vinnuhópur um óréttmætar fangelsanir
CHR Working Group – Crime of Apartheid (CHR) Vinnuhópur gegn aðskilnaðarstefnu
CHR Working Group – Draft Optional Protocol to the Convention Against Torture (CHR) Vinnuhópur um valkvæða bókun við samninginn gegn pyntingum
CHR Working Group – Draft Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflicts (CHR) Vinnuhópur um valkvæða bókun, við barnasáttmálann, um þátttöku barna í vopnuðum átökum
CHR Working Group – Draft Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (CHR) Vinnuhópur um valkvæða bókun, við barnasáttmálann, um sölu barna, barnavændi og barnaklám
CHR Working Group – Enforced or Involuntary Disappearances (CHR) Vinnuhópur um mannshvörf af mannavöldum
CHR Working Group – Human Rights Situations(CHR) Vinnuhópur um mannréttindamál
CHR Working Group – Indigenous People(CHR) Vinnuhópur um frumbyggja
CHR Working Group – Promotion of Rights and Freedoms (CHR) Vinnuhópur um eflingu réttinda og frelsis
CHR Working Group – Right to Development (CHR) Vinnuhópur um réttinn til þróunar
CHR Working Group – Structural Adjustment Programmes (CHR) Vinnuhópur um kerfisbreytingar
CND – Commission on Narcotic Drugs (EC) Fíkniefnanefnd
COAG – Committe on Agriculture (FAO) Landbúnaðarnefnd
Codex Alimentarius Commission (FAO/WHO) Fæðustaðlaskrárnefnd
COFI – Committee on Fisheries (FAO) Fiskveiðinefnd
COFO – Committee on Forestry (FAO) Skógræktarnefnd
Commission established under Security Council Resolution 446 (1979) (SC) Nefnd öryggisráðsins, stofnuð skv. ályktun 446 (1979)
Commission for Social Development – CSD (EC) Nefnd um félagslega þróun
Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (EC) Nefnd um afbrotavarnir og refsiviðurlög
Commission on Human Rights – CHR (EC) Mannréttindaráð
Commission on Human Settlements – HABITAT (EC) Búsetunefnd SÞ
Commission on Narcotic Drugs – CND (EC) Fíkniefnanefnd
Commission on Population and Development (EC) Nefnd um fólksfjölgun og þróunarmál
Commission on Science and Technology for Development (EC) Nefnd um vísindi og tækni til þróunarmála
Commission on Sustainable Development – CSD (EC) Nefnd um sjálfbæra þróun
Commission on the Limits of the Continental Shelf (SB) Nefnd um endimörk landgrunnsins
Commission on the Status of Women – CSW (EC) Nefnd um stöðu kvenna
Commission on Transnational Corporations (EC) Fjölþjóðafyrirtækjanefnd
Committee against Torture – CAT (SB) Nefnd gegn pyntingum
Committee established under Security Council Resolution 421 (1977) concerning the Question of South Africa (SC) Suður-Afríkunefnd öryggisráðsins, stofnuð skv. ályktun 421 (1977)
Committee for Development Planning (EC) Þróunaráætlananefnd
Committee for Programme and Coordination – CPC (EC) Áætlana- og samræmingarnefnd
Committee for the UN Population Award (EC) Nefnd um verðlaun fyrir framlag til mannfjöldamála
Committee of Co-sponsoring Organizations – CCO (UNAIDS) Nefnd stuðningsstofnana
Committee of Experts Established by the Security Council at its 1506th meeting (SC)

Commitee of experts on public administration

Sérfræðinganefnd öryggisráðsins, stofnsett á 1506. fundi þess

Sérfræðinganefnd um opinbera stjórnsýslu

Committee of Experts on Rules of Procedure (SC) Sérfræðinganefnd öryggisráðsins um fundarsköp
Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods (EC) Sérfræðinganefnd um flutning hættulegra efna
Committee of Twenty-Four (Special Committee on the Implementation of the Declaration on Decolonization) (GA) Nýlendunefnd
Committee of Trustees of the UN Trust Fund for South Africa (GA) Stjórn Suður-Afríku sjóðsins
Committee on Agriculture (WTO) Landbúnaðarnefnd
Committee on Agriculture – COAG (FAO) Landbúnaðarnefnd
Committee on Applications for Review of Administrative Tribunal Judgements (GA) Áfrýjunarnefnd úrskurða starfsmannadómstólsins
Committee on Assurances of Supply – CAS (IAEA) Birgðanefnd
Committee on Budget and Finance – CBF (WTO) Fjárhagsáætlana- og fjármálanefnd
Committee on Commodity Problems – CCP (FAO) Vörunefnd
Committee on Conferences (GA) Ráðstefnunefnd
Committee on Constitutional and Legal Matters (FAO) Stjórnskipunar- og laganefnd
Committee on Contributions (GA) Framlaganefnd
Committee on Council Meetings away from Headquarters (SC) Nefnd öryggisráðsins um fundi utan aðalstöðva
Committee on Crime Prevention and Control (EC) Afbrotavarnarnefnd
Committee on Economic, Social and Cultural Rights (EC) Efnahags-, félags- og menningarréttindanefnd
Committee on Enterprise, Business Facilitation and Development (UNCTAD) Nefnd um framtak, auðveldun viðskipta og þróunarmál
Committee on Fisheries – COFI (FAO) Fiskveiðinefnd
Committee on Forestry – COFO (FAO) Skógræktarnefnd
Committee on Freedom of Association (ILO) Félagafrelsisnefnd
Committee on Information (GA) Upplýsinganefnd
Committee on Investment, Technology and Related Financial Issues (UNCTAD) Nefnd um fjárfestingar, tækni og skyld fjárhagsleg málefni
Committee on Natural Resources (EC) Auðlindanefnd
Committee on Negotiations with Intergovernmental Agencies (EC) Nefnd um samningaviðræður við milliríkjastofnanir
Committee on New and Renewable Sources of Energy and on Energy for Development (EC) Nefnd um nýjar og endurnýjanlegar orkulindir og orku til þróunarmála
Committee on Non-Governmental Organizations (EC) Nefnd um frjáls félagasamtök
Committee on Regional Trade Agreements (WTO) Nefnd um svæðisbundna viðskiptasamninga
Committee on Relations with the Host Country (GA) Gistilandsnefnd
Committee on the Admission of New Members (SC) Nefnd um inntöku nýrra aðildarríkja
Committee on the Development and Utilization of New and Renewable Sources of Energy (EC) Nefnd um þróun og nýtingu nýrra og endurnýjanlegra orkugjafa
Committee on the Elimination of Discrimination against Women – CEDAW (GA) Nefnd um afnám misréttis gegn konum
Committee on the Elimination of Racial Discrimination – CERD (GA) Nefnd um afnám kynþáttamisréttis
Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People (GA) Palestínunefnd
Committee on the Peaceful Uses of Outer Space – COPUOS (GA) Nefnd um friðsamlega nýtingu geimsins
Committee on the Rights of the Child (SB) Nefnd um réttindi barna
Committee on Trade and Development (WTO) Viðskipta- og þróunarnefnd
Committee on Trade and the Environment (WTO) Viðskipta- og umhverfismálanefnd
Committee on Trade in Goods and Services , and Commodities (UNCTAD) Nefnd um vöru- og þjónustuviðskipti og hráefni
Committee on World Food Security (FAO) Nefnd um fæðuöryggi í heiminum
Conference of the Parties (Bonn Convention) – COP Ráðstefna aðildarríkja (Bonn-samningurinn)
Conference on Disarmament – CD (GA) Afvopnunarráðstefna (Genf)
Consultative Committee on Administrative Questions
(Finance and Budgetary Questions) – CCAQ (FB)
Samráðsnefnd um stjórnunarmál
(Fjármál og fjárhagsáætlanir)
Consultative Committee on Administrative Questions
(Personnel and General Administrative Questions) – CCAQ (PER)
Samráðsnefnd um stjórnunarmál
(Starfsmannamál og almenn stjórnunarmál)
Consultative Committee on Programme and Operational Questions – CCPOQ (EC) Samráðsnefnd um starfsáætlanir
Consultative Committee on Surplus Disposals – CSD (FAO) Samráðsnefnd um ráðstöfun á offramleiðslu
Consultative Committee on Administrative
Questions – CCAQ (EC)
Samráðsnefnd um stjórnunarmál
Consultative Group for Desertification Control (GA) Samráðshópur um varnir gegn eyðimerkurmyndun
Consultative Group on International Agricultural Research – CGIAR (IFC) Samráðshópur um alþjóðlegar landbúnaðarrannsóknir
Consultative Meeting of Contracting Parties to the London Convention (IMO) Samráðsfundur samningsaðila að Lundúnasáttmálanum
Coordinating Committee for Coastal and Offshore Geoscience Programme in East and South East Asia – CCOP (EC) Samræmingarnefnd um jarðvísindarannsóknir við strendur og á hafsbotni við Austur- og Suðaustur Asíu
Coordination Committee (WIPO) Samræmingarnefnd
COP – Conference of the Parties (Bonn Convention) (SB) Ráðstefna aðildarríkjanna (Bonn-samningurinn)
COPUOS – Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (GA) Nefnd um friðsamlega nýtingu geimsins
Council for Trade in Goods (WTO) Vöruviðskiptaráðið
Council for Trade in Services (WTO) Þjónustuviðskiptaráðið
Council for Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS (WTO) Ráð um hugverkarétt í viðskiptum
Council of the UN University (UNU) Háskólaráð SÞ
CPC – Committee for Programme and Co-ordination (EC) Áætlana- og samræmingarnefnd
Credentials Committee (GA) Kjörbréfanefnd
Crime and Justice Committee (GA) Nefnd um afbrot og viðurlög
CSD – Commission for Social Development (EC) Nefnd um félagslega þróun
CSD – Commission on Sustainable Development (EC) Nefnd um sjálfbæra þróun
CSD – Consultative Subcommittee on Surplus Disposal (FAO) Samráðsnefnd um ráðstöfun á offramleiðslu
CSW – Commission on the Status of Women (EC) Nefnd um stöðu kvenna

D

Department for General Assembly Affairs and Conference Services (ST) Allsherjarþings- og ráðstefnuskrifstofa SÞ
Department of Administration and Management (ST) Rekstrar- og stjórnunarskrifstofa SÞ
Department of Humanitarian Affairs (ST) Mannúðarskrifstofa SÞ
Department of Economic and Social Affairs (ST) Efnahags- og félagsmálaskrifstofa SÞ
Department of Peacekeeping Operations (ST) Friðargæsluskrifstofa SÞ
Department of Political Affairs (ST) Stjórnmálaskrifstofa SÞ
Dispute Settlement Body – DSP (WTO) Nefnd um lausn ágreiningsmála

E

EC – Economic and Social Council (PO) Efnahags- og félagsmálaráðið
ECA – Economic Commission for Africa (EC) Efnahagsnefnd fyrir Afríku
ECAFE – Economic Commission for Asia and the Far East (EC) Efnahagsnefnd fyrir Asíu og Austurlönd fjær
ECE – Economic Commission for Europe (EC) Efnahagsnefnd Evrópu
ECLAC – Economic Commission for Latin America and the Caribbean (EC) Efnahagsnefnd fyrir Rómönsku Ameríku og Karíbahafið
ECOMOG – Economic Community of West African States Cease Fire Monitoring Group (SC) Vopnahléseftirlitshópur Efnahagsbandalags Vestur-Afríkuríkja
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – ESCAP (EC) Efnahags- og félagsmálanefnd fyrir Asíu og Kyrrahafið
Economic and Social Commission for Western Asia – ESCWA (EC) Efnahags- og félagsmálanefnd fyrir Vestur-Asíu
Economic and Social Council – ECOSOC (PO) Efnahags- og félagsmálaráðið
Economic Commission for Africa – ECA (EC) Efnahagsnefnd fyrir Afríku
Economic Commission for Asia and the Far East – ECAFE Efnahagsnefnd fyrir Asíu og Austurlönd fjær
Economic Commission for Europe – ECE (EC) Efnahagsnefnd Evrópu
Economic Commission for Latin America and the Caribbean – ECLAC (EC) Efnahagsnefnd fyrir Rómönsku Ameríku og Karíbahafið
Economic Community of West African States Cease Fire Monitoring Group – ECOMOG (SC) Vopnahléseftirlitshópur Efnahagsbandalags Vestur-Afríkuríkja
ECOSOC – Economic and Social Council (PO) Efnahags- og félagsmálaráðið
Enhanced Structural Adjustment Facility – ESAF (IMF) ESAF-lánaflokkur alþjóðagjaldeyrissjóðsins
Environment Fund (UNEP) Umhverfismálasjóður
ESAF – Enhanced Structural Adjustment Facility (IMF) ESAF-lánaflokkur alþjóðagjaldeyrissjóðsins
ESCAP – Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (EC) Efnahags- og félagsmálanefnd fyrir Asíu og Kyrrahafið
ESCAP/POC – ESCAP Pacific Operations Centre (EC) Miðstöð ESCAP í Kyrrahafi
ESCWA – Economic and Social Commission for Western Asia (EC) Efnahags- og félagsmálanefnd fyrir Vestur-Asíu
European Office of the UN Development Programme (ST) Evrópuskrifstofa þróunarstofnunar SÞ
Executive Board of the UN Financing System for Science and Technology for Development (GA) Stjórn fjárhagsáætlunar SÞ fyrir vísindi og tækni til þróunarmála
Executive Board of UNICEF (UNICEF) Stjórn barnahjálpar SÞ
Executive Committee of the UN High Commissioner’s Programme (UNHCR) Framkvæmdanefnd flóttamannastofnunar SÞ
Executive Office of the Secretary-General (ST) Skrifstofa aðalframkvæmdastjóra SÞ

F

FAO – Food and Agriculture Organization (SB) Matvæla- og landbúnaðarstofnunin
FAO/WHO Codex Alimentarius Commission (FAO/WHO) Fæðustaðlaskrárnefnd FAO/WHO
Facilitation Committee (IMO) Nefnd um auðveldun skipasiglinga
Fifth Committe (GA) Fimmta nefnd
Finance Committee (FAO) Fjárhagsnefnd
Financing System for Science and Technology for Development (GA) Fjármögnunarkerfi fyrir vísindi og tækni til þróunarmála
First Committee (GA) Fyrsta nefnd
First sessional (Economic) Committee (EC) Fyrsta þingfundarnefnd um efnahagsmál
Food and Agriculture Organization – FAO (SB) Matvæla- og landbúnaðarstofnunin
Fourth Committee (GA) Fjórða nefnd

G

GA – General Assembly (PO) Allsherjarþingið
GEF – Global Environment Facility (SB) Hnattræni umhverfisbótasjóðurinn
General Assembly – GA (PO) Allsherjarþingið
General Committee (GA) Allsherjarnefnd
Global Environment Facility – GEF (SB) Hnattræni umhverfisbótasjóðurinn
Governing Council of UNDP (UNDP) Stjórn þróunaráætlunar SÞ
Governing Council of UNEP (UNEP) Stjórn umhverfisstofnunar SÞ
Group of Experts on Explosives (EC) Sérfræðingahópur um sprengiefni
Group of Experts on Geographical Names (EC) Sérfræðingahópur um landafræðiheiti

H

HABITAT – UN Commission on Human Settlements (EC) Búsetunefnd SÞ
Heads of National Drug Law Enforcement Agencies – HONLEA (EC) Yfirmenn ríkisfíkniefnalögreglu
High-Level Open-Ended Working Group on the Financial Situation of the UN (GA) Vinnuhópur háttsettra embættismanna um fjármálastöðu SÞ
HONLEA – Heads of National Drug Law Enforcement Agencies (EC) Yfirmenn ríkisfíkniefnalögreglu
Human Rights Committee (GA) Mannréttindanefnd

I

IACSD – Inter-Agency Committee on Sustainable Development (EC) Samræmingarnefnd um sjálfbæra þróun
IAEA – International Atomic Energy Agency(SB) Alþjóðakjarnorkumálastofnunin
IBRD – International Bank for Reconstruction and Development (SB) Alþjóðabankinn
ICAO – International Civil Aviation Organization (SB) Alþjóðaflugmálastofnunin
ICGFI – International Consultative Group on Food Irradiation (SB) Alþjóðlegur samráðshópur um geislun matvæla
ICJ – International Court of Justice (PO) Alþjóðadómstóllinn í Haag
ICSC – International Civil Service Commission (GA) Alþjóðleg embættismannanefnd
ICSID – International Centre for Settlement of Investment Disputes (IFC) Alþjóðastofnunin um lausn fjárfestingardeilna
ICSTD – Intergovernmental Committee on Science and Technology for Development (EC) Milliríkjanefnd um vísindi og tækni til þróunarmála
IDA – International Development Association (SB) Alþjóðaframfarastofnunin
IDB – Inter-American Development Bank (RB) Þróunarbanki Ameríkuríkja
IEFR – International Energy Food Reserve (SB) Alþjóðamatvælabirgðasjóður
IFAD – International Fund for Agricultural Development (SB) Alþjóðaþróunarsjóður landbúnaðarins
IFC – International Finance Corporation (SB) Alþjóðalánastofnunin
IFOR – Implementation Force = International Police Task Force – IPTF (SC) Lögreglusveitir SÞ í Bosníu
IGCP – International Geological Correlation Programme (UNESCO) Alþjóðasamræmingaráætlunin um jarðfræði
IHP – Intergovernmental Council of the International Hydrological Programme (UNESCO) Milliríkjaráð um alþjóðavatnsáætlun
ILC – International Law Commission (GA) Alþjóðalaganefndin
ILO – International Labour Organization (SB) Alþjóðavinnumálastofnunin
IMF – International Monetary Fund (SB) Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
IMO – International Maritime Organization(SB) Alþjóðasiglingamálastofnunin
Implementation Force – IFOR = International Police Task Force – IPTF (SC) Lögreglusveitir SÞ í Bosníu
INC – Intergovernmental Negotiating Committee (GA) Milliríkjasamninganefnd SÞ
INCB – International Narcotics Control Board(SB) Alþjóðafíkniefnaráðið
Industrial Development Board (UNIDO) Stjórn Iðnþróunarstofnunar SÞ
Informal Open-ended Working Group on an Agenda for Peace (GA) Óformlegur vinnuhópur um friðaráætlun
Information Systems Coordinating Committee – ISCC (EC) Samhæfingarnefnd upplýsingakerfa
Insessional Working Group on Administration of Justice and the Question of Compensation (CHR Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and Protection of Minorities) (EC) Vinnuhópur um réttarfar og skaðabætur
Institute for Latin American Integration – INTAL (IDB) Stofnun um samlögun ríkja Rómönsku Ameríku
INSTRAW – UN International Research and Training Institute for the Advancement of Women (SB) (Rann inn í UN WOMEN, 2011) Alþjóðleg rannsóknar- og menntastofnun til framdráttar konum
INTAL – Institute for Latin American Integration (IDB) Stofnun um samlögun Rómönsku Ameríkuríkja
Inter-Agency Committee on Women and Gender Equality (EC) Samræmingarnefnd um kvenna- og kynjajafnrétti
Inter-Agency Committee on Sustainable Development – IACSD (EC) Samræmingarnefnd um sjálfbæra þróun
Inter-Agency Group of Governmental Experts on the Reverse Transfer of Technology (GA) Sérfræðingahópur stofnana SÞ um flótta menntamanna frá þróunarlöndum
Inter-American Advisory Committee (ILO) Ráðgjafarnefnd fyrir Ameríkuríki
Inter-American Development Bank – IDB (RB) Þróunarbanki Ameríkuríkja
Intergovernmental Committee for Physical Education and Sport (UNESCO) Milliríkjanefnd um líkamsrækt og íþróttir
Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in the Case of Illicit Appropriation (UNESCO) Milliríkjanefnd til þess að stuðla að skilum á menningarverðmætum til upprunalanda eða endurheimt þeirra ef um ólögmætt framsal hefur verið að ræða
Intergovernmental Committee for the Intergovernmental Informatics Programme (UNESCO) Milliríkjanefnd áætlunarinnar um upplýsingatækni
Intergovernmental Committee of the World Decade for Cultural Development – WDCD (UNESCO) Milliríkjanefnd um alþjóðlegan menningaráratug
Intergovernmental Committee on Science and Technology for Development – ICSTD (EC) Milliríkjanefnd um vísindi og tækni til þróunarmála
Intergovernmental Committee on the Development and Utilization of New and Renewable Sources of Energy (GA) Milliríkjanefnd um þróun og notkun nýrra og endurnýjanlegra orkulinda
Intergovernmental Council of the International Hydrological Programme – IHP
(UNESCO)
Milliríkjaráð um alþjóðavatnsáætlun
Intergovernmental Council of the International Programme for the Development of Communication – IPDC (UNESCO) Milliríkjaráð alþjóðaáætlunar um þróun fjölmiðlunar
Intergovernmental Council of the International Programme for the Social Sciences – MOST (UNESCO) Milliríkjaráð um alþjóðaáætlun í félagsvísindum
Intergovernmental Council for the General Information Programme (UNESCO) Milliríkjaráð um almenna áætlun í upplýsingamálum
Intergovernmental Negotiating Committee – INC Milliríkjasamninganefnd SÞ
Intergovernmental Oceanographic Commission – IOC (UNESCO) Alþjóðahaffræðinefndin
Intergovernmental Panel on Climate Change– IPCC Milliríkjavettvangur um loftslagsbreytingar/Loftslagsnefnd Sameinuðu þjóðanna
Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting (EC) Milliríkjavinnuhópur sérfræðinga um alþjóðlega endurskoðunarstaðla
Interim Secretariat of the UN Convention to Combat Desertification (CCD) Bráðabirgðaskrifstofa vegna samnings SÞ gegn eyðimerkurmyndun
Internation Conference on Population and Development – ICPD Alþjóðaráðstefna um mannfjölda og þróun
International Atomic Energy Agency – IAEA (SB) Alþjóðakjarnorkumálastofnunin
International Bank for Reconstruction and Development – IBRD (SB) Alþjóðabankinn
International Centre for the Settlements of Investment Disputes – ICSID (IFC) Alþjóðastofnunin um lausn fjárfestingadeilna
International Civil Aviation Organization – ICAO (SB) Alþjóðaflugmálastofnunin
International Civil Service Commission – ICSC (GA) Alþjóðleg embættismannanefnd
International Civilian Mission to Haiti – MICVIH (SC) Alþjóðleg sendinefnd til Haítí
International Consultation Group on Food Irradiation – ICGFI (SB) Alþjóðlegur samráðshópur um geislun matvæla
International Coordinating Council of the Programme on Man and the Biosphere – MAB (UNESCO) Alþjóðleg samræmingarnefnd áætlunar um manninn og lífhvolfið
International Court of Justice – ICJ (PO) Alþjóðadómstóllinn í Haag
International Criminal Tribunal for Rwanda (SC) Alþjóðlegur refsidómstóll fyrir Rúanda
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (SC) Alþjóðlegur refsidómstóll fyrir fyrrverandi Júgóslavíu
International Development Association – IDA (SB) Alþjóðaframfarastofnunin
International Emergency Food Reserve – IEFR (WFP) Alþjóðamatvælabirgðasjóður
International Finance Corporation – IFC (SB) Alþjóðalánastofnunin
International Fund for Agricultural Development – IFAD (SB) Alþjóðaþróunarsjóður landbúnaðarins
International Geological Correlation Programme – IGCP (UNESCO) Alþjóðasamræmingaráætlunin um jarðfræði
International Labour Organization – ILO (SB) Alþjóðavinnumálastofnunin
International Law Commission (ILC) (GA) Alþjóðalaganefndin
International Maritime Organization – IMO (SB) Alþjóðasiglingamálastofnunin
International Monetary Fund – IMF (SB) Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
International Narcotics Control Board – INCB (SB) Alþjóðafíkniefnaráðið
International Police Task Force – IPTF (SC) Alþjóðalöggæslusveitin
International Research and Training Institute for the Advancement of Women – INSTRAW (SB) Alþjóðleg rannsóknar- og menntastofnun til framdráttar konum
International Seabed Authority (SB) Alþjóðahafsbotnsstofnunin
International Telecommunication Union – ITU (SB) Alþjóðafjarskiptasambandið
International Trade Centre – ITC (UNCTAD/WTO) Alþjóðaviðskiptamiðstöðin
International Tribunal for the Law of the Sea (SB) Alþjóðahafréttardómstóllinn
International Trusteeship System and Trusteeship Council (PO) Alþjóðlega gæsluverndin og gæsluverndarráðið
International Union for the Protection of New Varieties of Plants – UPOV (SB) Alþjóðasamband um verndun nýrra jurtaafbrigða
Investment Promotion Service – IPS (SB) Fjárfestingarkynningarskrifstofa
Investments Committee (GA) Fjárfestingarnefnd
IOC – Intergovernmental Oceanographic Commission (UNESCO) Alþjóðahaffræðinefndin
IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change (SB) Milliríkjavettvangur um loftslagsbreytingar
IPDC – Intergovernmental Council of the International Programme for the Development of Communication (UNESCO) Milliríkjaráð alþjóðaáætlunar um þróun fjölmiðlunar
IPS – Investment Promotion Service (SB) Fjárfestingarkynningarskrifstofa
IPTF – International Police Task Force (SC) Alþjóðalöggæslusveitin
ISCC – Information Systems Coordination Service (EC) Samhæfingarnefnd upplýsingakerfa
ITC – International Trade Centre – ITC (UNCTAD/WTO) Alþjóðaviðskiptamiðstöðin
ITU – International Telecommunication Union(GA) Alþjóðafjarskiptasambandið

J

JAG – Joint Advisory Group on the International Trade Centre (UNCTAD/WTO) Sameiginlegur ráðgjafarhópur um Alþjóðaviðskiptamiðstöðina
Japan Special Fund – JSF (RB) Sérsjóður Japans
JIU – Joint Inspection Unit (GA) Sameiginlega eftirlitsmannanefndin
Joint Advisory Group on the International Trade Centre – JAG (UNCTAD/WTO) Sameiginlegur ráðgjafarhópur um Alþjóðaviðskiptamiðstöðina
Joint Inspection Unit – JIU (GA) Sameiginlega eftirlitsmannanefndin
Joint Staff Pension Board – JSPB (GA) Stjórn eftirlaunasjóðs SÞ
Joint UN Information Committee – JUNIC (EC) Stjórn upplýsinganefndar SÞ
Joint UN Programme on HIV/AIDS – UNAIDS (SB) Sameiginleg áætlun SÞ gegn alnæmi og eiðni
JSF – Japan Special Fund (RB) Sérsjóður Japans
JSPB – Joint Staff Pension Board (GA) Stjórn eftirlaunasjóðs SÞ
JUNIC – Joint UN Information Committee (EC) Stjórn upplýsinganefndar SÞ

L

 

LAES – Latin American Economic System Efnahagsstofnun Rómönsku Ameríku
LAIA – Latin American Integration Association Samtök um samlögun ríkja Rómönsku Ameríku
Latin American Economic System – LAES Efnahagsstofnun Rómönsku Ameríku
Latin American Integration Association – LAIA Samtök um samlögun ríkja Rómönsku Ameríku
Legal Committee (IMO) Laganefnd
Legal Sub-Committee (COPUOS) Lagaundirnefnd nefndar um friðsamlega nýtingu geimsins

M

MAB – International Coordinating Council of the Programme of Man and the Biosphere (UNESCO) Alþjóðlegt samræmingarráð áætlunarinnar um manninn og lífhvolfið
Marine Environment Protection Committee (IMO) Nefnd um vernd sjávar
Maritime Safety Committee (IMO) Siglingaöryggisnefnd
Meeting of Experts on Public Administration and Finance (EC) Fundur sérfræðinga um opinbera stjórnsýslu og fjármál
Meeting of Operational Heads of Nations Narcotic Law Enforcement Agencies, Far East Region (EC) Fundur yfirmanna fíkniefnalögreglu í Austurlöndum fjær
Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (SB) Fundur aðildarríkja að Montreal-bókuninni um efni sem valda rýrnun ósonlagsins
MICIVIH – International Civilian Mission to Haiti (SB) Alþjóðleg sendinefnd embættismanna til Haítí
MIGA – Multilateral Investment Guarantee Agency (SB) Fjölþjóðlega fjárfestingarábyrgðarstofnunin
Military Armistice Commission in Korea (SC) Vopnahlésnefndin í Kóreu
Military Staff Committee (SC) Hermálanefnd
Ministerial Conference (WTO) Ráðherraráðstefna Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar
MINUGUA – UN Human Rights Verification Mission in Guatemala (SB) Eftirlitsnefnd SÞ um mannréttindi í Gvatemala
MINURSO – UN Mission for the Referendum in West Sahara (SC)

MONUSCO -Mission de l´Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République

démocratique du Congo (tók við af MONUC 2010)

Sendinefnd SÞ vegna þjóðaratkvæðagreiðslu í Vestur-Sahara

Sendinefnd Sameinuðu þjóðanna í þágu stöðugleika í Lýðveldinu Kongó/Friðargæslusveit SÞ í Kongó

MOST – Intergovernmental Council of the International Programme for the Social Sciences (UNESCO) Milliríkjaráð um alþjóðaáætlun í félagsvísindum
Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA (SB) Fjölþjóðlega fjárfestingarábyrgðarstofnunin

N

 

Negotiating Committee on the Financial Emergency of the UN (GA) Samninganefnd um fjárhagskreppu SÞ
Neutral Nations Supervisory Commission in Korea – NNSC (SC) Eftirlitsnefnd hlutlausra ríkja í Kóreu
NNSC – Neutral Nations Supervisory Committee (SC) Eftirlitsnefnd hlutlausra ríkja í Kóreu

O

OAS – Organization of American States Samtök Ameríkuríkja
OC – Organizational Committee (EC) Skipulagsnefndin
OCTI – Central Office for International Rail Transport Aðalskrifstofa alþjóðlegra járnbrautarflutninga
OECD – Organisation for Economic Cooperation and Development

OPCW

Efnahags- og framfarastofnunin

 

Samtök um bann við efnavopnum (OPCW)

Office of Internal Oversight Services (ST) Eftirlitsskrifstofa SÞ
Office of Legal Affairs (ST) Lagaskrifstofa SÞ
Office of the UN High Commissioner for Human Rights– UNHCHR (SB) Mannréttindastofnun SÞ
Office of the UN High Commissioner for Refugees – UNHCR (SB) Flóttamannastofnun SÞ
Open-Ended High Level Working Group on the Strengthening of the UN System (GA) Vinnuhópur háttsettra embættismanna til eflingar SÞ
Open-Ended Working Group on the Question of Equitable Representation and Increase in the Membership of the Security Council (SC) Vinnuhópur um aukið jafnræði og fjölgun aðildarríkja í öryggisráði SÞ
Operational Safety Review Team – OSART Öryggiseftirlitsnefndin
Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD Efnahags- og framfarastofnunin
Organization for Security and Cooperation in Europe – OSCE Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu
Organization of American States – OAS Samtök Ameríkuríkja
Organizational Committee – OC (ACC) Skipulagsnefndin
OSART – Operational Safety Review Team (SB) Öryggiseftirlitsnefndin
OSCE – Organization for Security and Cooperation in Europe Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu
Ozone Secretariat (SB) Óson-skrifstofan

P

Panel of External Auditors of the UN, the Specialized Agencies and the International Atomic Energy Agency (GA) Endurskoðendur SÞ, sérstofnana þeirra og Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar
PCB – Programme Coordination Board (UNAIDS) Samræmingarnefnd um áætlanagerð
Peace Implementation Programme – PIP (UNRWA) Friðaráætlun SÞ
Peace Observation Commission (GA) Friðareftirlitsnefnd
Permanent Court of Arbitration

Permanent forum on indigenous issues

Alþjóðagerðardómurinn í Haag

Frumbyggjavettvangurinn

 

PIP – Peace Implementation Programme (UNRWA) Friðaráætlun SÞ
Population Commission (EC) Mannfjöldanefnd
Programme and Budget Committee (UNIDO) Áætlana- og fjárhagsnefnd Iðnþróunarstofnunar SÞ
Programme Committee (FAO) Áætlananefnd FAO
Programme Coordination Board – PCB Samræmingarnefnd um áætlanagerð

R

Regional Co-ordination Centre for Research and Development of Coarse Grains, Pulses, Roots and Tuber Crops in the Humid Tropics of Asia and the Pacific – CGPRT (EC) Miðstöð rannsókna- og þróunar á grófu korni, hýðisbaunum, rótum og rótarávöxtum á hitabeltisregnsvæðum í Asíu og Kyrrahafinu
Regional Meetings of Heads of Drug Law Enforcement Agencies (EC) Svæðisfundir yfirmanna fíkniefnalögreglu

S

SC – Security Council (PO) Öryggisráðið
SC RES 661 Committee – Iraq (SC) Íraknefnd, skv. ályktun öryggisráðsins nr. 661
SC RES 687 – Iraq Commissions (SC) Íraknefnd, skv. ályktun öryggisráðsins nr. 687
SC RES 748 Committee – Libya (SC) Líbíunefnd, skv. ályktun öryggisráðsins nr. 748
SC RES 751 Committee – Somalia (SC) Sómalíunefnd, skv. ályktun öryggisráðsins nr. 751
SC RES 864 Committee – Angola (SC) Angólanefnd, skv. ályktun öryggisráðsins nr. 864
SC RES 918 Committee – Rwanda (SC) Rúandanefnd, skv. ályktun öryggisráðsins nr. 918
SC RES 985 Committee – Liberia (SC) Líberíunefnd, skv. ályktun öryggisráðsins nr. 985
SC RES 1013 Committee – Rwanda (SC) Rúandanefnd, skv. ályktun öryggisráðsins nr. 1013
Scientific and Technical Sub-Committee (COPUOS) Vísinda- og tækninefnd nefndar um friðsamlega nýtingu geimsins
Second Committee (GA) Önnur nefnd
Second Sessional (Social) Committee (EC) Önnur þingfundarnefnd um félagsmál
Secretariat (PO) Skrifstofa SÞ
Secretariat (WTO) Skrifstofa Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar
Secretariat of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (SB) Skrifstofa Basel-samningsins um eftirlit með flutningi spilliefna og annars úrgangs milli landa og förgun þeirra
Secretariat of the Conservation of Migratory Species of Wild Animals – (UNEP/CMS) Skrifstofa fyrir vernd villtra flökkudýrastofna
Secretariat of the Convention on Biological Diversity (SB) Skrifstofa samningsins um líffræðilega fjölbreytni
Secretariat of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (SB) Skrifstofa samningsins um alþjóðaviðskipti með villt dýr og plöntur í útrýmingarhættu
Secretariat of the UN Framework Convention on Climate Change – UNFCCC (SB) Skrifstofa rammasamnings SÞ um loftslagsbreytingar
Security Council (PO) Öryggisráðið
Security Council Committee of Experts (SC) Sérfræðinganefnd öryggisráðsins
Sessional Working Group of Governmental Experts on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (EC) Vinnuhópur sérfræðinga á vegum stjórnvalda um framkvæmd alþjóðasáttmálans um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi
SIAP – Statistical Institute for Asia and the Pacific (ESCAP) Hagtölustofnun fyrir Asíu og Kyrrahafið
Sixth Committee (GA) Sjötta nefnd
Special Committee on Peace-keeping Operations (GA) Friðargæslunefnd
Special Committee on the Charter of the UN and on the Strengthening of the Role of the Organization (GA) Sérstök nefnd um stofnskrá SÞ og um eflingu hlutverks stofnunarinnar
Special Committee on the Implementation of the Declaration on Decolonisation (Committee of Twenty-Four) (GA) Nýlendunefnd
Special Committee to Investigate Israeli Practices affecting the Human Rights of the Population of the Occupied Territories (GA) Sérstök nefnd til þess að rannsaka aðgerðir Ísraelsmanna sem hafa áhrif á mannréttindi íbúa á herteknu svæðunum
Special Mission to Afghanistan (SC) Sérstök sendinefnd til Afganistan
Special Political Committee (GA) Sérstaka stjórnmálanefndin
ST – Secretariat (PO) Skrifstofa SÞ
Statistical Commission – STC (EC) Hagtölunefnd
Statistical Institute for Asia and the Pacific – SIAP (ESCAP) Hagtölustofnun fyrir Asíu og Kyrrahafið
STC – Statistical Commission (EC) Hagtölunefnd
Sub-Commission on Illicit Drug Traffic and Related Matters in the Near and Middle East (CND) Undirnefnd um ólögmæta fíkniefnasölu og skyld mál í Mið-Austurlöndum og Austurlöndum nær
Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities (CHR) Undirnefnd um varnir gegn mismunun og um verndun minnihlutahópa

T

TASF – Technical Assistance Special Fund (ADB) Sérstakur tækniaðstoðarsjóður
TCPC – Technical Committee for Programme and Coordination (WTO) Tækninefnd vegna áætlana og samræmingar
TDB – Trade and Development Board (WTO) Framkvæmdastjórn ráðstefnu SÞ um viðskipti- og þróun
Technical Assistance Special Fund – TASF (ADB) Sérstakur tækniaðstoðarsjóður
Technical Committee for Programme and Coordination – TCPC (WTO) Tækninefnd vegna áætlana og samræmingar
Technical Cooperation Committee (IMO) Tæknisamvinnunefnd
Textiles Committee (WTO) Nefnd um textílvörur
Textiles Monitoring Body – TMB (WTO) Umsjónarnefnd með textílvörum
Third Committee (GA) Þriðja nefnd
Third Sessional (Coordination) Committee (EC) Þriðja þingfundarnefnd um samræmingu
TMB – Textiles Monitoring Body (WTO) Umsjónarnefnd með textílvörum
TPRB – Trade Policy Review Body (WTO) Endurskoðunarnefnd viðskiptastefnu
Trade and Development Board – TDB (UNCTAD) Framkvæmdastjórn ráðstefnu SÞ um viðskipti- og þróun
Trade Policy Review Body – TPRB (WTO) Endurskoðunarnefnd viðskiptastefnu
TRIPS – Council for Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (WTO) Ráð um hugverkarétt í viðskiptum
Trusteeship Council (PO) Gæsluverndarráð

U

UN Administrative Tribunal (GA) Starfsmannadómstóll SÞ
UN Angola Verification Mission – UNAVEM III (SC) Eftirlitsnefnd SÞ í Angóla
UN Assistance for the Reconstruction and Development of Lebanon (ST) Skrifstofa fyrir uppbyggingu og framfarir í Líbanon
UN Board of Auditors – BA (GA) Endurskoðendanefnd SÞ
UN Capital Development Fund – UNCDF (SB) Fjármögnunarsjóður SÞ
UN Centre for Human Settlements – UNCHS (ST) Búsetuskrifstofa SÞ
UN Children’s Fund – UNICEF (EC) Barnahjálp SÞ
UN Command in Korea (SC) Sveitir SÞ í Kóreu
UN Commission for India and Pakistan (SC) Framkvæmdanefnd SÞ fyrir Indland- og Pakistan
UN Commission on Human Settlements – HABITAT (EC) Búsetunefnd SÞ
UN Commission on International Trade Law – UNCITRAL (GA) Alþjóðaviðskiptalaganefnd
UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women – CEDAW (EC) Nefnd um afnám misréttis gegn konum
UN Compensation Commission (SC) Skaðabótanefnd SÞ
UN Conciliation Commission for Palestine (GA) Sáttanefnd SÞ fyrir Palestínu
UN Conference on Disarmament (GA) Afvopnunarráðstefna SÞ
UN Conference on Environment and Development – UNCED Ráðstefna SÞ um umhverfi og þróun
UN Conference on the Law of Treaties (GA) Ráðstefna SÞ um alþjóðasamningarétt
UN  – UNCTAD (EC) Ráðstefna SÞ um viðskipti- og þróun
UN Development Fund for Women – UNIFEM (GA) (Rann inn í UN WOMEN við stofnun 2010) Þróunarsjóður SÞ fyrir konur
UN Development Programme – UNDP (EC) Þróunaráætlun SÞ
UN Disarmament Commission – UNDC (GA) Afvopnunarnefnd SÞ
UN Disengagement Observer Force – UNDOF (SC) Friðargæslusveitir SÞ á Gólanhæðum
UN Economic Commission for Europe (EC) Efnahagsnefnd SÞ fyrir Evrópu
UN Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO (SB) Menningarmálastofnun SÞ
UN Emergency Operations in Ethiopia (ST) Neyðaraðstoð SÞ fyrir Eþíópíu
UN Emergency Operations in Sudan (ST) Neyðaraðstoð SÞ fyrir Súdan
UN Emergency Operations Trust Fund (GA) Viðlagasjóður SÞ
UN Environment Programme – UNEP (EC) Umhverfisstofnun SÞ
UN Financing System for Science and Technology for Development (GA) Fjármögnunarkerfi SÞ fyrir vísindi- og tækni til þróunarmála
UN Force in Cyprus – UNFICYP (SC) Friðargæslusveitir SÞ á Kýpur
UN Fund for Drug Abuse Control – UNFDAC (EC) Fíknivarnasjóður SÞ
UN Population Fund – UNFPA (EC) Mannfjöldasjóður SÞ
UN Group of Experts on Geographical Names – UNGEGN (EC)

UN HABITAT

Sérfræðinganefnd SÞ um landafræðiheit

Búsetustofnun Sameinuðu þjóðanna

UN Habitat and Human Settlements Foundation – UNHHSF (SB) Búsetusjóður SÞ
UN High Commissioner for Refugees (EC) Flóttamannafulltrúi SÞ
UN Human Rights Verification Mission in Guatemala – MINUGUA (SC) Eftirlitsnefnd SÞ um mannréttindi í Gvatemala
UN India-Pakistan Observation Mission (SC) Eftirlitsnefnd SÞ í Indlandi og Pakistan
UN Industrial Development Organization – UNIDO (SB) Iðnþróunarstofnun SÞ
UN Institute for Disarmament Research – UNIDIR (SB) Rannsóknarstofnun SÞ um afvopnunarmál
UN Institute for Training and Research – UNITAR (SB) Þjálfunar- og rannsóknarstofnun SÞ
UN Interim Force in Lebanon – UNIFIL (SC) Friðargæslusveitir SÞ í Líbanon
UN International Drug Control Programme – UNDCP Alþjóðaáætlun SÞ um fíkniefnavarnir
UN International Research and Training Institute for the Advancement of Women – INSTRAW (SB) (Rann inn í UN WOMEN við stofnun 2010) Alþjóðleg rannsóknar- og menntastofnun til framdráttar konum
UN Interregional Crime and Justice Research Institute – UNICRI (SB) Millisvæðastofnun SÞ um rannsóknir á afbrotum og viðurlögum
UN Iraq-Kuwait Observation Mission – UNIKOM (SC) Eftirlitsnefnd SÞ í Írak og Kúveit
UN Joint Pension Fund (GA) Eftirlaunasjóður SÞ
UN Joint Staff Pension Board – JSPB (GA) Eftirlaunaráð SÞ
UN Military Observer Group in India and Pakistan – UNMOGIP (SC) Eftirlitssveitir SÞ í Indlandi og Pakistan
UN Mission for the Referendum in West Sahara – MINURSO (SC) Sendinefnd SÞ vegna þjóðaratkvæðagreiðslu í Vestur-Sahara
UN Mission in Bosnia and Herzegovina (SC) Sendinefnd SÞ í Bosníu og Hersegóvínu
UN Mission of Observers in Prevlaka – UNMOP (SC) Eftirlitsnefnd SÞ í Prevlaka
UN Mission of Observers in Tajikistan – UNMOT (SC) Eftirlitsnefnd SÞ í Tadsjikistan
UN Observer Mission in Georgia – UNOMIG (SC) Eftirlitsnefnd SÞ í Georgíu
UN Observer Mission in Liberia – UNOMIL (SC) Eftirlitsnefnd SÞ í Líberíu
UN Office at Geneva (ST) Genfarskrifstofa SÞ
UN Office at Vienna (ST) Vínarskrifstofa SÞ
UN Office for Project Services – UNOPS (SB) Skrifstofa SÞ fyrir verkefnaþjónustu
UN Population Fund – UNFPA (SB) Mannfjöldasjóður SÞ
UN Preventive Deployment Force – UNPREDEP (SC) Varnarsveitir SÞ
UN Protective Force – UNPROFOR (SC) Verndarlið SÞ
UN Regional Cartographic Conference for the Americas (EC) Svæðisbundin ráðstefna SÞ um kortagerð fyrir Ameríkuríki
UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East – UNRWA (SB) Palestínuflóttamannaaðstoðin
UN Research Institute for Social Development – UNRISD (EC) Rannsóknarstofnun SÞ um félagslega þróun
UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation – UNSCEAR (GA) Vísindanefnd um áhrif kjarnorkugeislunar
UN Special Commission – UNSCOM (SC) Sérstök nefnd SÞ um afvopnun í Írak
UN Special Fund – UNSF (EC) Sérstakur sjóður SÞ
UN Special Fund for Land-locked Developing Countries (EC) Sérstakur sjóður SÞ fyrir landlukt þróunarlönd
UN Special Mission to Afghanistan (SC) Sérstök sendinefnd SÞ til Afganistan
UN Special Mission to Afghanistan – UNSMA (SC) Sérstök sendinefnd SÞ til Afganistan
UN Staff Committee (GA) Starfsmannanefnd SÞ
UN Staff Pension Committee (GA) Eftirlaunanefnd SÞ
UN Support Mission in Haiti – UNSMIH (SC) Stuðningssendinefnd SÞ á Haiti
UN Transitional Administration in Eastern
Slavonia, Barania and Western Sirmium – UNTAES (SC)
Bráðabirgðastjórn SÞ í Austur-Slavóníu, Baraníu og Vestur-Sirmíu
UN Truce Supervision Organization – UNTSO (SC) Vopnahléseftirlit SÞ
UN Trust Fund for Social Defense (GA) Sjóður SÞ til félagslegra varna
UN Trust Fund for South Africa – UNTFSA (GA) Suður-Afríkusjóður SÞ
UN Trust Fund for the International Training and Research Institute for the Advancement of Women (GA) Sjóður SÞ fyrir alþjóðlega rannsóknar- og menntastofnun til framdráttar konum
UN Trust Fund for the International Year of Disabled Persons (GA) Sjóður SÞ fyrir alþjóðaár fatlaðra
UN Trust Fund for the World Assembly on Aging (GA) Öldrunarsjóður SÞ
UN University (SB) Háskóli SÞ
UN University Institute for Natural Resources in Africa (UNU) Auðlindastofnun Háskóla SÞ fyrir Afríku
UN University Institute for New Technologies – UNU/INTECH (UNU) Nýtæknistofnun Háskóla SÞ
UN University Institute of Advanced Studies – UNU/IAS (UNU) Framhaldsnámsstofnun Háskóla SÞ
UN University International Institute for Software Technology – UNU/IIST (UNU) Hugbúnaðarstofnun Háskóla
UN University Programme for Biotechnology in Latin America and the Caribbean – UNU/BIOLAC (UNU) Áætlun Háskóla SÞ um líftækni í Rómönsku Ameríku og Karíbahafinu
UN University World Institute for Development Economics Research – UNU/WIDER (UNU) Alþjóðastofnun Háskóla SÞ fyrir hagfræðilegar þróunarrannsóknir
UN Voluntary Fund for Victims of Torture (GA) Sjóður SÞ fyrir fórnarlömb pyntinga
UN Volunteers – UNV (SB) Sjálfboðaliðar SÞ

 

UN WOMEN – United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (stofnað 2010)

 

UN/ECE Economic Commission for Europe (EC)

Stofnun SÞ um kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna.

Efnahagsnefnd SÞ fyrir Evrópu

UNAIDS – Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (SB)

UNASMA – UN Assistance Mission in Afghanistan

Sameiginleg áætlun SÞ gegn alnæmi og eyðni

Aðstoðarsveit Sameinuðu þjóðanna í Afghanistan

UNAVEM III – United Nations Angola Verification Mission (SC) Eftirlitsnefnd SÞ í Angóla
UNCDF – UN Capital Development Fund (EC) Fjármögnunarsjóður SÞ
UNCED – United Nations Conference on Environment and Development Ráðstefna SÞ um umhverfi og þróun
UNCHS – UN Centre for Human Settlements – HABITAT (ST) Búsetuskrifstofa SÞ
UNCIP – UN Commission for India and Pakistan (SC) Framkvæmdanefnd SÞ fyrir Indland og Pakistan
UNCITRAL – UN Commission on International Trade Law (GA) Alþjóðaviðskiptalaganefnd
UNCTAD – UN Conference on Trade and Development (EC) Ráðstefna SÞ um viðskipti- og þróun
UNDC – UN Disarmament Commission (GA) Afvopnunarnefnd SÞ
UNDCP – UN International Drug Control Programme (SB) Alþjóðaáætlun SÞ um fíkniefnavarnir
UNDOF – UN Disengagement Observer Force (SC) Friðargæslusveitir SÞ á Gólanhæðum
UNDP – UN Development Programme (EC) Þróunaráætlun SÞ
UNEP – UN Environment Programme (EC) Umhverfisstofnun SÞ
UNEP/CMS Secretariat of the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals Skrifstofa samningsins um vernd villtra flökkudýrastofna
UNESCO – UN Educational, Scientific and Cultural Organization(SB) Menningarmálastofnun SÞ
UNFCCC – UN Framework Convention on Climate Change Rammasamningur SÞ vegna loftslagsbreytinga
UNFDAC – UN Fund for Drug Abuse Control (EC) Fíknivarnasjóður SÞ
UNFICYP – UN Force in Cyprus (SC) Friðargæslusveitir SÞ á Kýpur
UNFPA – UN Population Fund (EC) Mannfjöldasjóður SÞ
UNGEGN – United Nations Group of Experts on Geographical Names (EC) Sérfræðinganefnd um landafræðiheiti
UNHCHR – Office of the UN High Commissioner for Human Rights Mannréttindastofnun SÞ
UNHCR – Office of the UN High Commissioner for Refugees (SB) Flóttamannastofnun SÞ
UNHSF – UN Habitat and Human Settlement Foundation (SB) Búsetusjóður SÞ
UNICEF – UN Children’s Fund (EC) Barnahjálp SÞ
UNICRI – UN Interregional Crime and Justice Research Institute (SB) Millisvæðastofnun SÞ um rannsóknir á afbrotum og viðurlögum
UNIDIR – UN Institute for Disarmament Research (SB) Rannsóknarstofnun SÞ um afvopnunarmál
UNIDO – UN Industrial Development Organization (SB) Iðnþróunarstofnun SÞ
UNIFEM – UN Development Fund for Women (SB) (Rann inn í UN WOMEN við stofnun 2010) Þróunarsjóður SÞ fyrir konur
Unified Command in Korea (SC) Sameiginleg herstjórn í Kóreu
UNIFIL – UN Interim Force in Lebanon (SC) Friðargæslusveitir SÞ í Líbanon
UNIPOM – United Nations India-Pakistan Observation Mission (SC)

UNISDR

 

Eftirlitsnefnd SÞ í Indlandi og Pakistan

 

Skrifstofa um skaðaminnkun við náttúruhamfarir (UNISDR)

 

UNITAR – UN Institute for Training and Research (SB) Mennta- og rannsóknarstofnun SÞ
Universal Postal Union – UPU (SB)

UNMIK – UN Mission in Kosovo

UNMIL – UN Mission in Liberia

Alþjóðapóstsambandið

Sendisveit Sameinuðu þjóðanna í Kosovo/Friðargæslusveit SÞ í Kosovo

Sendisveit Sameinuðu þjóðanna í Líberíu /Friðargæslusveit SÞ í Líberíu

UNMOGIP – UN Military Observer Group in India and Pakistan (SC) Eftirlitssveitir SÞ í Indlandi og Pakistan
UNMOP – UN Mission of Observers in Prevlaka (SC) Eftirlitsnefnd SÞ í Prevlaka
UNMOT – UN Mission of Observers inTajikistan (SC) Eftirlitsnefnd SÞ í Tadsjikistan
UNOMIG – UN Observer Mission in Georgia (SC) Eftirlitsnefnd SÞ í Georgíu
UNOMIL – UN Observer Mission in Liberia (SC) (1993-1997) Eftirlitsnefnd SÞ í Líberíu
UNOPS – UN Office for Project Services (SB) Skrifstofa SÞ fyrir verkefnaþjónustu
UNPREDEP – UN Preventive Deployment Force (SC) Varnarsveitir SÞ
UNPROFOR – UN Protection Force

UNRIC- UN Regional Information Centre for Western-Europe

Verndarlið SÞ

Upplýsingaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna fyrir Vestur-Evrópu

UNRISD – United Nations Research Institute for Social Development (EC) Rannsóknarstofnun SÞ um félagslega þróun
UNRWA – UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (SB) Palestínuflóttamannaaðstoðin/Palestínuhjálpin
UNSCEAR – UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (GA) Vísindanefnd um áhrif kjarnorkugeislunar
UNSCOM – UN Special Commission Sérstök nefnd SÞ
UNSF – UN Special Fund (EC) Sérstakur sjóður SÞ
UNSMA – Special Mission to Afghanistan Sérstök sendinefnd SÞ til Afganistan
UNSMIH – UN Support Mission in Haiti

UNSMIS – UN Supervision Mission in Syria

Stuðningssendinefnd SÞ á Haiti

Eftirlitssveit Sameinuðu þjóðanna í Sýrlandi

UNTAES – UN Transitional Administration in Eastern Slavonia, Barania and Western Sirmium (SC) Bráðabirgðastjórn SÞ í Austur-Slavóníu, Baraníu og Vestur-Sirmíu
UNTFSA – UN Trust Fund for South Africa (GA) Suður-Afríkusjóður SÞ
UNTSO – UN Truce Supervision Organization in Palestine (SC) Vopnahléseftirlit SÞ í Palestínu
UNU – UN University (SB) Háskóli SÞ
UNU/BIOLAC – UN University Programme for Biotechnology in Latin America and the Caribbean (UNU) Áætlun Háskóla SÞ um líftækni í Rómönsku Ameríku og Karíbahafinu
UNU/IAS – UN University Institute of Advanced Studies (UNU) Framhaldsnámsstofnun Háskóla SÞ
UNU/IIST – TUN University International Institute for Software Technology (UNU) Hugbúnaðarstofnun Háskóla SÞ
UNU/INRA – UN University Institute for Natural Resources in Africa (UNU) Auðlindastofnun Háskóla SÞ fyrir Afríku
UNU/INTECH – UN University Institute for New Technologies (UNU) Nýtæknistofnun Háskóla SÞ
UNU/WIDER – UN University World Institute for Development Economics Research (UNU) Alþjóðastofnun Háskóla SÞ fyrir hagfræðilegar þróunarrannsóknir
UNV – UN Volunteers (EC) Sjálfboðaliðar SÞ
UPOV – International Union for the Protection of New Varieties of Plants (SB) Alþjóðasamband um verndun nýrra jurtaafbrigða
UPU – Universal Postal Union (SB) Alþjóðapóstsambandið

W

WDCD – Intergovernmental Committee of the World Decade for Cultural Development (UNESCO) Milliríkjanefnd um alþjóðlegan menningaráratug
WFP – World Food Programme (EC) Matvælaáætlun SÞ
WFUNA – World Federation of UN Associations(NGO) Alþjóðasamtök SÞ-félaga
WHO – World Health Organization (SB) Alþjóðaheilbrigðisstofnunin
WIDER – World Institute for Development Economics Research (UNU) Alþjóðastofnun Háskóla SÞ fyrir hagfræðilegar þróunarrannsóknir
WIPO – World Intellectual Property Organization (SB) Alþjóðahugverkastofnunin
WMO – World Meteorological Organization (SB) Alþjóðaveðurfræðistofnunin
Working Group on a Draft Optional Protocol to the Convention Against Torture (CHR) Vinnuhópur um valkvæða bókun við samninginn gegn pyntingum
Working Group on a Draft Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflicts (CHR) Vinnuhópur um valkvæða bókun, við barnasamninginn, um þátttöku barna í vopnuðum átökum
Working Group on a Draft Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (CHR) Vinnuhópur um valkvæða bókun, við barnasamninginn, um sölu barna, barnavændi og barnaklám
Working Group on Arbitrary Detention (CHR) Vinnuhópur um óréttmætar fangelsanir
Working Group on Communications (CHR Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and Protection of Minorities) Vinnuhópur um upplýsingar um mannréttindabrot
Working Group on Communications on the Status of Women (CSW) Vinnuhópur um upplýsingar um stöðu kvenna
Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (CHR) Vinnuhópur um tilneydd eða ótilneydd mannshvörf
Working Group on Human Rights Situations (CHR) Vinnuhópur um mannréttindamál
Working Group on Indigenous People (CHR) Vinnuhópur um frumbyggja
Working Group on Indigenous Populations (CHR Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and Protection of Minorities) Vinnuhópur um frumbyggjahópa
Working Group on International Contract Practices (UNCITRAL) Vinnuhópur um alþjóðlegar samningavenjur
Working Group on International Negotiable Instruments (UNCITRAL) Vinnuhópur um alþjóðleg viðskiptaskjöl
Working Group on Minorities (CHR Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and Protection of Minorities) Vinnuhópur um minnihlutahópa
Working Group on Questions Relating to Information (SPC) Vinnuhópur um upplýsingamál
Working Group on Situations which reveal a Consistent Pattern of Gross Violations (CHR) Vinnuhópur um ítrekuð og gróf mannréttindabrot
Working Group on Slavery (CHR Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and Protection of Minorities) Vinnuhópur um þrælahald
Working Group on Structural Adjustment Programmes (CHR) Vinnuhópur um kerfisbreytingar
Working Group on the Crime of Apartheid (CHR) Vinnuhópur gegn aðskilnaðarstefnu
Working Group on the Administration of Justice and the Question of Compensation (CHR Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and Protection of Minorities) Vinnuhópur um réttarfar og skaðabætur
Working Group on the Elaboration of a Draft Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CSW) Vinnuhópur um valkvæða bókun við samninginn um afnám allrar mismununar gagnvart konum
Working Group on the Financing of the UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) (GA) Vinnuhópur um fjármögnun á Palestínuflóttamannaaðstoð SÞ
Working Group on the New International Economic Order (UNCITRAL) Vinnuhópur um nýskipan efnahagsmála
Working Group on the Promotion of Rights and Freedoms (CHR) Vinnuhópur um eflingu réttinda og frelsis
Working Group on the Right to Development (CHR) Vinnuhópur um réttinn til þróunar
World Bank – IBRD (SB) Alþjóðabankinn
World Bank Group (SB) Alþjóðabankastofnanirnar
World Federation of UN Associations – WFUNA (NGO) Alþjóðasamtök SÞ-félaga
World Food Programme – WFP (EC) Matvælaáætlun SÞ
World Health Organization – WHO (SB) Alþjóðaheilbrigðisstofnunin
World Heritage Committee (UNESCO) Alþjóðaarfleifðarnefndin
World Institute for Development Economics Research (UNU) Alþjóðastofnun Háskóla SÞ fyrir hagfræðilegar þróunarrannsóknir
World Intellectual Property Organization – WIPO (SB) Alþjóðahugverkastofnunin
World Meteorological Congress (WMO) Alþjóðaveðurfræðiráðstefnan
World Meteorological Organization – WMO (SB) Alþjóðaveðurfræðistofnunin
World Tourism Organization – WTO (SB) Alþjóðaferðamálastofnunin
World Trade Organization – WTO (SB) Alþjóðaviðskiptastofnunin
WTO General Council (WTO) Aðalráð Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar
WTO – World Tourism Organization (SB) Alþjóðaferðamálastofnunin
WTO – World Trade Organization (SB) Alþjóðaviðskiptastofnunin