Sjálfbær, femínísk endurreisn

0
551
Mynd: Lindsey Lamont/Unsplash

António Guterres aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna segir að allur heimurinn súpi nú seyðið af þeim afturkipp sem orðið hafi í réttindabaráttu kvenna á síðustu misserum. 

Þetta segir hann í kjallaragrein sem birtist víða um heim í tilefni af Alþjóðlegum degi kvenna 8.mars. Greinin fylgir hér á eftir:

Sjálfbær, femínísk endurreisn

 -eftir António Guterres aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna.

Nú þegar við höldum upp á Alþjóðlegan dag kvenna blasir við að afturkippur hefur orðið í réttindabaráttu kvenna.Við súpum öll seyðið af því.

Þær hamfarir sem riðið hafa yfir undanfarin ár hafa fært okkur heim sanninn um hve þýðingarmikil forysta kvenna er.

Mynd: Chris Murray/Unsplash

Konur hafa drýgt hetjudáðir í baráttunni við COVID-19 sem læknar, hjúkrunarfræðingar og starfsmenn í heilbrigðis- og félagslega geiranum.

Hins vegar hafa konur og stúlkur verið fyrstar til að missa starfið eða missa úr skólagöngu. Þær hafa orðið að taka á sig enn meiri ógreidd umönnunarstörf. Þá hafa þær sætt sífellt meira heimilisofbeldi og ágengni á netinu og stúlkur verið þvingaðar barnungar í hjónabönd.

Feðraveldið ristir djúpt

Heimsfaraldurinn hefur sýnt fram á það, sem lengi hefur verið vitað: rætur feðraveldisins standa dúpt. Við búum í veröld þar sem karlar ráða lögum og lofum og menning þeirra drottnar.

Fyrir vikið eru líkurnar meiri á að konur verði fátækt að bráð, sama hvort góðæri eða hallæri ríkir. Heilsugæslu þeirra er fórnað og menntun þeirra og tækifæri sitja á hakanum.

Og á átakasvæðum frá Eþíópíu til Afganistans og Úkraínu standa konur berskjaldaðastar en eru á sama tíma háværastar í að tala máli friðar.

Þegar horft er til framtíðar er sjálfbær og jöfn endurreisn í þágu allra einungis möguleg ef hún er í anda femínisma. Setja ber framfarir stúlkna og kvenna í forgrunn.

Konur í forgang

Mynd: Luwadlin Bosman/Unsplash

Við þurfum á efnahagslegum framförum að halda þar sem fjárfestingum er beint til menntunar kvenna, þjálfunar og sómasamlegrar atvinnu. Konur ættu að vera fremstar í röðinni þegar þær 400 milljónir starf eru skapaðar sem þörf er á fyrir 2030.

Við þurfum félagslegar framfarir í krafti fjárfestinga í félagslegri vernd og í umönnunargeiranum. Fjárfestingar af því tagi eru í hæsta máta arðsamar og skapa græn, sjálfbær störf. Um leið er stutt við bakið á samfélögum sem þurfa á aðstoð að halda, þar á meðal börnum, eldra fólki og sjúklingum.

Við þurfum fjárhagslegar framfarir og umbætur á hinu siðferðilega gjaldþrota fjármálakerfi með það fyrir augum að öll ríki geti fjárfest í efnahagslegri endurreisn með konur í fyrirrúmi. Þetta felur í sér eftirgjöf skulda og réttlátara skattakerfi til þess að færa fé frá hinum ríkustu í heiminum til þeirra sem þurfa þess mest.

Við þurfum loftslagsaðgerðir sem fela í sér brýn umskipti. Snúa þarfaf braut ófyrirleitinnar losunar. Uppræta ber ójafnrétti kynjanna sem veldur því að stúlkur og konur standa hlutfallslega höllustum fæti.

Þróuðum ríkjum ber að standa við fyrirheit um fjárhagslegan og tæknilegan stuðning til að greiða fyrir umskiptum frá jarðefnaeldsneyti. Græn, sjálfbær hagkerfi sem taka tillit til kvenna, verða árangursríkustu og stöðugust í framtíðinni.

Kynjakvótar nauðsynlegir

Mynd: Ariele Bonte/Unsplash

Við þurfum fleiri konur í forystu ríkisstjórna og fyrirtækja, þar á meðal í hóp fjármálaráðherra og forstjóra, til að þróa og hrinda í framkvæmd grænni, framfarasinnaðri stefnumótun í þágu allra þjóðfélagsþegna.

Við vitum, til dæmis, að þar sem konur eru fjölmennar á þjóðþingum er líklegra en ella að gripið sé til róttækra loftslagsaðgerða og framlög til heilsugæslu og menntunar hækkuð.

Við þurfum pólitískar framfarir sem tryggja með hnitmiðuðum aðgerðum og kynjakvótum, að konur njóti jafnréttis á við karla í forystu og eigi fulltrúa til jafns við þá á öllum stigum pólítiskrar ákvarðanatöku.

Ójöfnuður á milli kynja er fyrst og fremst spurning um vald. Uppræting aldagamals feðraveldis krefst að valdi sé skipt til jafns í hverri einustu stofnun, á hverju einasta stigi.

Jöfnuði náð hjá SÞ

Á vettvangi Sameinuðu þjóðanna höfum við tryggt jöfnuð á milli kynjanna í æðstu stöðum í höfuðstöðvum okkar og út um allan heim. Þetta hefur bætt umtalsvert getu okkar til að endurspegla og sinna þeim samfélögum sem við þjónum.

Við getum sótt innblástur til kvenna í hverju sem er þegar þoka þarf áfram framfaramálum hvar sem er í heiminum.

Mynd: Levi Guzman/Unsplash

Ungar konur í hópi loftslagsbarátttufólks eru í fararbroddi alheims-viðleitni til að þrýsta á ríkisstjórnir til að standa við fyrirheit sín.

Djarfar baráttukonur krefjast jafnréttis og réttlætis og stuðla að friðsælli samfélögum sem friðargæsluliðar, sáttasemjarar og hjálparstarfsmenn á sumum erfiðustu stöðum heims.

Þar sem réttindabarátta kvenna er öflug er lýðræðið sterkara.

Þegar fjárfest er í auknum tækifærum fyrir konur og stúlkur, er það í þágu alls mannkyns.

Við þurfum að þoka réttindum kvenna fram á við í nafni réttlætis, jafnréttis, siðferðis og hreinlega heilbrigðrar skynsemi.

Við þurfum sjálfbæra, femíníska endurreisn fyrir konur og í krafti kvenna.