Vijf dingen die je moet weten over de VN-Waterconferentie 2023

De VN-Waterconferentie 2023, die van 22-24 maart plaatsvindt in het VN-hoofdkwartier, wordt gezien als een unieke kans om de vooruitgang naar universele toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen tegen 2030 te versnellen.

Water vormt de kern van duurzame ontwikkeling. Het ondersteunt alle aspecten van het leven op aarde en toegang tot veilig en schoon water is een fundamenteel mensenrecht. Decennia van wanbeheer en misbruik hebben de druk op water echter opgevoerd, waardoor vele aspecten van het leven die van deze cruciale hulpbron afhankelijk zijn, worden bedreigd.

Schoon water is essentieel voor de menselijke gezondheid. © UNICEF

 

 1. We worden geconfronteerd met een wereldwijde watercrisis

Water is essentieel voor het menselijk welzijn, energie- en voedselproductie, gezonde ecosystemen, gendergelijkheid, armoedebestrijding en nog veel meer.

Maar we worden momenteel geconfronteerd met een wereldwijde watercrisis. Miljarden mensen over de hele wereld hebben nog steeds geen toegang tot schoon water. Elk jaar sterven naar schatting meer dan 800.000 mensen aan ziekten die rechtstreeks worden toegeschreven aan onveilig water, ontoereikende sanitaire voorzieningen en slechte hygiëne.

De vraag naar deze kostbare hulpbron blijft stijgen: ongeveer vier miljard mensen hebben minstens één maand per jaar te maken met ernstige waterschaarste. Omdat water zo cruciaal is voor vele aspecten van het leven, is het belangrijk om water goed te beschermen en beheren, zodat iedereen tegen 2030 gelijke toegang heeft tot deze essentiële hulpbron.

Droogte heeft een drastische invloed op de beschikbaarheid van water voor kwetsbare gemeenschappen. © WMO/Edward-Ryu
 1. Water en klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Van toenemende overstromingen tot onvoorspelbare regenval en droogte: de impact van de klimaatverandering op water wordt steeds sneller zichtbaar en voelbaar. Die gevolgen bedreigen duurzame ontwikkeling, biodiversiteit en de toegang van mensen tot schoon water en veilige sanitaire voorzieningen.

Volgens het laatste rapport “State of the Climate Services on Water” van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) zijn risico’s die met water te maken hebben op een alarmerend niveau. Sinds 2000 zijn overstromingen met 134% toegenomen en is de duur van droogtes met 29% gestegen.

Maar water kan ook een belangrijke oplossing zijn voor klimaatverandering. Koolstofopslag kan worden verbeterd door bijvoorbeeld veengebieden en drasland te beschermen, duurzame landbouwpraktijken kunnen de druk op de zoetwatervoorraden afbouwen en betere infrastructuur voor watervoorziening en sanitaire voorzieningen kan ervoor zorgen dat iedereen in de toekomst toegang heeft tot schoon water.

Water moet centraal staan in klimaatbeleid en -maatregelen. Duurzaam waterbeheer kan de veerkracht verhogen, de gevolgen van klimaatverandering verminderen en samenlevingen en ecosystemen beschermen. Duurzame, betaalbare en schaalbare wateroplossingen moeten een prioriteit worden.

 

 1. Vier decennia later liggen er gedurfde nieuwe verbintenissen op tafel

De VN-Waterconferentie is een cruciaal moment om gecoördineerde “actie te ondernemen en de brede uitdagingen rond water aan te pakken”, zei Li Junhua, Ondersecretaris-Generaal voor Economische en Sociale Zaken en Secretaris-Generaal van de VN-Waterconferentie.

De conferentie brengt staatshoofden en regeringsleiders, ministers en belanghebbenden uit verschillende sectoren samen om internationaal overeengekomen doelstellingen te bereiken, zoals Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 6 voor toegang tot veilig water, sanitaire voorzieningen en hygiëne voor iedereen.

Een van de belangrijkste resultaten van de conferentie is de Wateractieagenda, waarin alle engagementen rond water worden vastgelegd en de voortgang wordt opgevolgd. De agenda moet lidstaten, belanghebbenden en de privésector ertoe aanzetten dringende maatregelen te nemen om de huidige waterproblemen aan te pakken.

Een vrouw in Port-au-Prince, Haïti, draagt water dat ze van een lokale handelaar heeft gekocht. © UNICEF/Odlyn Joseph
 1. Focus op vijf kerngebieden

Tijdens de conferentie zullen vijf “interactieve dialogen” plaatsvinden om de actie op belangrijke punten te versterken en te versnellen.

 1. Water voor gezondheid: Toegang tot veilig drinkwater, hygiëne en sanitaire voorzieningen.
 2. Water voor duurzame ontwikkeling: Waardering van water, het verband tussen water-energie-voedsel en duurzame economische en stedelijke ontwikkeling.
 3. Water voor klimaat, veerkracht en milieu: van bron tot zee, biodiversiteit, klimaat, veerkracht en risicobeperking bij rampen.
 4. Water voor samenwerking: Grensoverschrijdende en internationale watersamenwerking, sectoroverschrijdende samenwerking en water voor de 2030-agenda.
 5. Wateractiedecennium: De uitvoering van de doelstellingen van het decennium versnellen, onder meer via het Actieplan van de VN-Secretaris-Generaal.

 

Clean-up actie op het strand in Oostende, Belgïe

 

 1. Wat kan jij doen?

Water is een cruciale kwestie die iedereen aangaat. Terwijl VN-lidstaten, regeringen en belanghebbenden zich voorbereiden op hun eigen waterengagementen, roept de VN iedereen op om zelf actie te ondernemen.

Elke actie – klein of groot – kan bijdragen tot een snellere verandering om de doelstellingen van SDG 6 te bereiken.

Enkele eenvoudige acties zijn bijvoorbeeld:

 • Kortere douches of minder waterverspilling in huis. Meer in de Lazy Person’s Guide to Saving Water
 • Doe mee aan schoonmaakacties van lokale rivieren, meren of drasland. Plant een boom of leg je eigen watertuin aan. Zulke acties kunnen helpen om waterecosystemen te beschermen tegen vervuiling, het risico op overstromingen te verminderen of water efficiënt op te slaan.
 • Maak mensen bewust van het cruciale verband tussen toiletten, sanitaire voorzieningen en menstruatie. Doorbreek taboes tijdens gesprekken in je lokale gemeenschap, op school of op de werkplek.

Vertaling van artikel oorspronkelijk verschenen op UN News

Meest recent