A-Z indexsite

“Als ik soms mijn leven riskeer, is dat om anderen te redden”, interview met een Blauwhelm

Dit jaar bestaan ​​de vredesoperaties van de Verenigde Naties 75 jaar. Om dat 75-jarig bestaan te vieren, voeren de Verenigde Naties een wereldwijde campagne “Vrede begint bij mij“.

Die campagne laat de impact zien van vredesmissies op het leven van miljoenen mensen die in conflictgebieden leven.

Om de campagne een gezicht te geven, interviewde UNRIC een Belgische VN-Blauwhelm, Nico, die in 2021 als ontmijner werkte bij MINUSMA, de Multidimensionale Geïntegreerde Stabilisatiemissie van de Verenigde Naties in Mali.

De missie, die op 25 april 2013 door de VN-Veiligheidsraad in het leven werd geroepen, wordt beschouwd als de gevaarlijkste missie van de VN.

 

Wat beschouwt u als uw belangrijkste bijdrage als VN-Blauwhelm?

Conventionele munitie en geïmproviseerde explosieven veroorzaken doorgaans veel slachtoffers onder de burgerbevolking. Oorlogvoerende partijen aan alle zijden laten die dodelijke gevaren schaamteloos liggen. Soms zijn ze verstopt, maar hoe dan ook altijd een val voor burgers.

Mijn vaardigheden als teamleider Explosieven Opruimingsdienst (Explosive Ordnance Disposal, EOD in het Engels) zijn van toegevoegde waarde voor de VN omdat ze helpen om het land waar ik naartoe word gestuurd veiliger te maken. Elk geneutraliseerd explosief kan een leven redden!

 

Wat is je meest memorabele herinnering aan je ervaring als blauwhelm?

Tijdens mijn missie in Mali kreeg ik de kans om een ​​vrouw te bevrijden die in slavernij werd vastgehouden met boeien aan haar enkels. Die ervaring heeft me geraakt en heeft me laten zien hoe noodzakelijk de aanwezigheid van Blauwhelmen is om iedereen te laten genieten van zijn fundamentele individuele vrijheden, zeker in gebieden waar soms grote conflicten voortduren.

 

Waarom nam u deel aan een vredesmissie?

Omdat mijn specialisatie in explosieven (EOD) zowel zeldzaam als waardevol is, ben ik vaak naar het buitenland gestuurd. Ook het feit dat je in een internationale context werkt is een bijkomende troef.

Het werken met EOD-operators uit andere landen is een onuitputtelijke bron van ervaring en uitwisseling. Ik heb nog altijd in een klein hoekje in mijn hoofd de droom dat ik dagelijks werk om de wereld veiliger te maken. Duizenden explosieven worden achtergelaten en kunnen soms dodelijke verwondingen veroorzaken bij een burgerbevolking die vaak bloedeloos wordt achtergelaten na een conflict. Ik zeg tegen mezelf dat als ik soms mijn leven riskeer, dan is dat om anderen te redden. Als EOD-operator heb je dit plichtsbesef en opofferingsgevoel die je leiden om te werken voor de veiligheid van anderen.

 

Wat is uw boodschap aan jongeren die een soortgelijke carrière nastreven?

Het belang van de gemeenschap boven het jouwe plaatsen. Dat is de sleutel voor een carrière als EOD-operator! Sta altijd klaar, toon altijd de wil om bij te leren en verleg je grenzen. Vertrouwen op wat je weet of wat je denkt te weten, is bevriezen in een routine en in mijn vakgebied is routine dodelijk. Deze carrière is veeleisend, maar biedt ook rijke en uitzonderlijke menselijke ervaringen die maar weinig mensen ervaren. Het is meer dan een baan, het is een avontuur!

 

Aanvullende informatie over MINUSMA:

 • De hoofdtaken van MINUSMA bestaan ​​uit:
  • De uitvoering van de overeenkomst voor vrede en verzoening in Mali ondersteunen en een politieke overgang bereiken;
  • De uitvoering faciliteren van een Malinese strategie om burgers te beschermen;
  • Geweld tussen gemeenschappen terugdringen;
  • Herstel van het gezag en de aanwezigheid van de staat en van sociale basisvoorzieningen.
 • Het personeel dat momenteel in Mali wordt ingezet: 12.388 soldaten, 1.598 politieagenten, 1.792 burgers (859 staatsburgers – 754 internationale, 179 VN-vrijwilligers). Verlies van mensenlevens als gevolg van vijandige acties (op 31 december 2022): 182.
 • In februari 2023 werd de Directeur van de afdeling Mensenrechten van MINUSMA, Guillaume Ngefa-Atondoko Andali, door de Malinese overgangsregering tot persona non grata verklaard, waardoor hij niet in het land mocht blijven, terwijl hij de hoogste vertegenwoordiger van het VN-Mensenrechtenbureau (OHCHR) in het land is.
 • Verslag van de secretaris-generaal over de situatie in Mali van januari 2023.
 • Jongeren essentieel voor duurzame vrede

Laatste artikelen