Strijd tegen klimaatverandering heeft nood aan nieuwe adem

Petersbergdialoog 2022

Terwijl Europa kreunt onder een nieuwe hittegolf, praten in Duitsland vertegenwoordigers van landen uit de hele wereld over klimaatverandering tijdens de zogenaamde “Petersbergdialoog”. Die gesprekken moeten de volgende VN-klimaatconferentie, COP27 in Egypte, voorbereiden.

Sinds 2010 vormt de “Petersbergdialoog”, die Duitsland opstartte, een minder formeel ontmoetingskader dan de klimaatconferenties zelf, om de communicatie tussen wereldleiders levend te houden.

“Wat mij het meest verontrust, is dat we er in het licht van deze wereldwijde crisis niet in slagen samen te werken als een multilaterale gemeenschap”, zei VN-Secretaris-Generaal António Guterres in een videoboodschap.

“Landen blijven elkaar beschuldigen in plaats van de verantwoordelijkheid op te nemen voor onze collectieve toekomst. We moeten op COP27 aantonen dat er een hernieuwbare energierevolutie aan de gang is”, zei de VN-chef.

 

Financiering nog steeds ontoereikend

Ongeveer 40 landen zijn in Duitsland vertegenwoordigd voor de gesprekken die het vertrouwen in de multilaterale klimaatonderhandelingen en tussen de staten onderling moeten versterken.

De besprekingen zullen vooral gaan over de belangrijkste klimaatovereenkomsten en zullen de COP27-klimaatconferentie in Sharm El Sheikh, Egypte (7-18 november 2022) voorbereiden.

Aan de onderhandelingstafel zitten naast de grootste CO2-uitstoters, zoals de VS, China en India, ook eilandstaten die zwaar getroffen worden door de stijgende zeespiegel, zoals de Marshalleilanden.

Emissiereductie en klimaatadaptatie staan op de agenda, maar ook een oude eis van landen die erg onder de klimaatcrisis te lijden hebben: financiële steun om de schade en verliezen door klimaatverandering op te vangen.

Eerst beloofden de geïndustrialiseerde landen aan de minst ontwikkelde landen 100 miljard dollar per jaar tegen 2020 voor de financiering van klimaatprojecten. Die doelstelling is niet gehaald en de getroffen landen willen de geïndustrialiseerde landen aan hun belofte houden.

 

Voortdurende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen

Deze 13e klimaatdialoog in Petersberg (17-19 juli) wil de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen en de armste landen helpen om over te schakelen op duurzame energiebronnen, om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.

De VN-Secretaris-Generaal waarschuwde voor zwakkere klimaatambities: “De broeikasgasconcentraties, de stijging van de zeespiegel en de opwarming van de oceanen hebben nieuwe records gebroken. De helft van de mensheid wordt bedreigd door overstromingen, droogtes, extreme stormen en bosbranden. Toch blijven we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen aanwakkeren.

De vooruitzichten voor innovatieve en breed gedragen oplossingen lijken dit jaar verder weg dan ooit. De oorlog in Oekraïne en de wereldwijde impact daarvan krijgen alle aandacht, en laten zien hoe de energietransitie en de enorme afhankelijkheid van Russisch gas met elkaar samenhangen.

De strijd tegen de opwarming van de aarde heeft nood aan een nieuwe adem.

 

Lees meer:

Meest recent