COVID-19: Dynamische kaarten visualiseren haalbaarheid social distancing in Nederland

social-distancing
© Gemeente Amsterdam

Nu steeds meer landen in Europa hun coronamaatregelen versoepelen en er meer burgers weer in het straatbeeld verschijnen, zal het voor veel mensen lastiger worden om afstand te houden van anderen. De Covid-19-pandemie inspireert tot creativiteit en innovatie. Zo ook in Nederland, waar de Technische Universiteit (TU) Delft samen met Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) routekaarten heeft ontwikkeld die de haalbaarheid van social distancing in Nederlandse steden visualiseren. Het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties (UNRIC) sprak met de ontwikkelaars van de kaarten en met de stad Amsterdam, die ze in haar dagelijks bestuur kan toepassen.

Social Distancing Dashboard

TU Delft heeft in samenwerking met AMS Institute het Social Distancing Dashboard ontworpen. Momenteel beschikt het Dashboard over routekaarten voor acht verschillende Nederlandse steden; Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Delft, Utrecht, Eindhoven, Groningen en Den Bosch. Met gebruik van verschillende kleuren geeft de dynamische kaart aan in hoeverre het mogelijk is voor voetgangers en fietsers om 1,5 meter afstand te houden.

Trottoirs zijn bijvoorbeeld ingedeeld in vier verschillende categorieën, waarbij er rekening wordt gehouden met de ruimte die beschikbaar is om afstand te houden van anderen. Voetgangersgebieden en knooppunten van het openbaar vervoer zijn ook ingebed in het Dashboard, omdat het daar snel druk kan worden. TU Delft is ook nog van plan om kaarten toe te voegen voor plekken die veel mensen aantrekken, zoals supermarkten en winkelcentra.

Afstand houden in je eigen omgeving

Het doel van het Social Distancing Dashboard is om burgers meer bewust te maken hoe haalbaar het is om afstand te houden van anderen in de buurt waar ze wonen. “Bij Google Maps zijn we geïnteresseerd in de meest efficiënte route, maar in dit geval wil je met het Dashboard op de veiligste manier van A naar B gaan,” zegt Dr. Achilleas Psyllidis, hoofdonderzoeker van het project.

Psyllidis geeft aan dat beleidsmakers in Amsterdam het Social Distancing Dashboard al gebruiken voor lokale interventies. In bepaalde straten kan bijvoorbeeld de toegang voor auto’s worden ontzegd om het voor voetgangers en fietsers makkelijker te maken om de richtlijnen rond social distancing te volgen.

“Het dashboard geeft extra inzicht in de knelpunten die zich in de stad voordoen,” zegt Daniel Nagel Campagne-adviseur bij de stad Amsterdam. “De integrale weergave van ruimte voor voetgangers geeft in een oogopslag een goed beeld van de straten waar mogelijk de 1,5 meter in het gedrang komt. Daarop kan Amsterdam anticiperen door op die plekken maatregelen te treffen die de kans op verspreiding beperken.”

© Gemeente Amsterdam

In Amsterdam werd een heel pakket aan maatregelen genomen om social distancing te kunnen waarborgen: borden, spandoeken, straatmarkeringen zoals strepen, wachtstippen en wachtcirkels, druktemonitoren, dosering van parkbezoekers, etc. “Ook sociale media worden ingezet, en zelfs een geluidswagen die in 12 talen aanmaant om afstand te houden,” vertelt Daniel Nagel.

Kaarten voor Europa

TU Delft is niet alleen in gesprek over de toepassing van de routekaarten met andere steden in Nederland, zoals Rotterdam en Den Bosch, de universiteit heeft ook plannen om uit te breiden naar andere steden in de Europese Unie. Zo wordt er bijvoorbeeld al gekeken naar de toepassing van kaarten voor Athene en Parijs. Daarbij wordt het Dashboard aangepast aan de richtlijnen van elk land. In Nederland geldt bijvoorbeeld een afstand van 1,5 meter, maar in andere landen zoals Frankrijk is dat bijvoorbeeld maar 1 meter, terwijl in Griekenland 2 meter de regel is.

Duurzame steden en gemeenschappen

Ruimtelijke planning en openbare ruimten in steden en gemeenten spelen een belangrijke rol in duurzame ontwikkeling. Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG) 11 ‘duurzame steden en gemeenschappen’ onderstreept het belang van gelijke en inclusieve toegang tot openbare ruimten. Toegankelijke openbare ruimten waarborgen de deelname van verschillende bevolkingsgroepen aan de samenleving en dragen bij aan de veiligheid van steden en hun inwoners.

Innovatieve ideeën, zoals het Social Distancing Dashboard, laten zien dat het mogelijk is om sterker terug te komen uit de Covid-19-crisis. Met behulp van nieuwe inzichten kunnen stadsdelen zo worden ingericht dat iedereen zich op een veilige afstand van elkaar kan verplaatsen.

Meer informatie over het coronavirus vind je op de UNRIC en UN websites en over social distancing op de WHO website.