Flevoland: burgerparticipatie en samenwerking dragen bij aan de SDG’s in Nederland

Uit onze #SDGActor-reeks

Tijdens de COVID-19 pandemie groeit de vraag naar een duurzamere wereld en een beleid dat gemeenschappen veerkrachtiger kan maken tegen klimaatverandering, voedseltekorten en epidemieën. Het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties (UNRIC) sprak met duurzaamheidsmedewerkers van de Nederlandse provincie Flevoland over de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en hoe de provincie een bijdrage kan leveren aan de wereld van morgen.

Sidony Venema, vertegenwoordiger van de provincie Flevoland in Brussel, bracht ons in contact met oud-stagiair Melle Potter die onderzoek deed naar de relevantie van SDG’s voor de provincie Flevoland.

De SDG’s in Flevoland

De verwezenlijking van de SDG’s is ingebed in de organisatie van de provincie Flevoland. Met name op gebied van klimaat en energie is het bestuur heel erg ambitieus. Flevoland heeft bijvoorbeeld een veel hoger percentage aan hernieuwbare energiebronnen dan de rest van Nederland. Daarnaast komen de SDG’s ook terug bij verschillende sociaal-economische initiatieven in de regio’s waar hun beleid wordt uitgevoerd. Zo zijn er al verschillende proefprojecten opgestart op het gebied van circulaire economie en wordt er actief ingezet op een diverse landbouwsector. De projecten moeten niet alleen leiden tot duurzamere landbouw, maar ook tot nieuwe werkgelegenheid en een onderwijssysteem dat beter op de arbeidsmarkt gericht is.

Provincies in Nederland hebben zeven kerntaken die aan de SDG’s verwant zijn: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer; Milieu, energie en klimaat; Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden; Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer; Regionale economie; Culturele infrastructuur en monumentenzorg; Kwaliteit van het openbaar bestuur. Die thema’s komen dan ook heel duidelijk voor in de beleidsvorming van provincie Flevoland, en worden gebruikt om naar de Agenda van Duurzame Ontwikkeling voor 2030 toe te werken.

Samenwerken voor een duurzame wereld

Net zoals op internationaal niveau, is samenwerking tussen provincies essentieel om de SDG’s te bereiken. De thema’s van de SDG’s stoppen simpelweg niet bij provinciegrenzen, waardoor het uiterst belangrijk is dat provincies onderling afspraken maken over de gezamenlijke aanpak van de uitdagingen waar ze voor staan. De samenwerking focust vooral op kleinere gemeenschappelijke initiatieven en projecten, in afwachting van het overkoepelende plaatje. In dat opzicht is er volgens Flevoland bijvoorbeeld genoeg ruimte in Nederland op het gebied van landbouw en energie om over provincies heen met maatschappelijke actoren in gesprek te gaan en meer te investeren in samenwerking.

Daarnaast geeft Flevoland aan dat het minstens zo belangrijk is om burgers te betrekken in het beleid, aangezien de participatie van burgers centraal staat bij de SDG’s. “Uiteindelijk wordt de realisatie van de SDG’s pas echt voltooid wanneer je de burgers mee kan nemen”. “Soms zullen we een beslissing moeten nemen die een impact heeft op [de burger], maar uiteindelijk zorgen we voor een sterkere samenleving die bijvoorbeeld minder kwetsbaar is voor een pandemie.”

Flevolanders worden ook gestimuleerd om zelf actie te ondernemen. Ze kunnen bijvoorbeeld al een verschil maken door ecologisch verantwoord te kopen of door meer te recyclen.

Word de Covid-19 pandemie een kantelpunt?

De pandemie van het coronavirus laat ons zien dat de manier waarop we leven, en hoe onze maatschappij functioneert, een enorme impact hebben op het klimaat. Deze crisis benadrukt dat “je veel meer contact moet zoeken met bijvoorbeeld de landbouwsector en andere economische sectoren om ervoor te zorgen dat hun werk economisch rendabel blijft, maar tegelijkertijd ook rekening houdt met klimaat.” De huidige crisis biedt de mogelijkheid om te kijken naar hoe je de meest kwetsbaren in de samenleving, of de sectoren die het hardst geraakt worden, weerbaarder kunt maken voor de uitdagingen van de toekomst.

Positieve vooruitgang sinds 2016

Sinds de 17 SDG’s zo’n vijf jaar geleden in werking zijn getreden is er een “zekere mate van bewustwording” opgetreden bij de provincie Flevoland. De SDG’s vertellen een heel duidelijk verhaal en bieden een kader om hun eigen doelstellingen te verscherpen en het beleid vanuit een “groter plaatje” te bekijken. Hierdoor kan er een duidelijke en consistente visie worden neergezet om de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling te realiseren voor 2030.

Daarnaast geeft provincie Flevoland aan dat ze binnen de provincie zelf SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie) al hebben gerealiseerd. Dat betekent dat producten binnen Flevoland circulair worden ingekocht en dat er dus meer rekening wordt gehouden met de impact op de natuurlijke rijkdommen van de planeet. Hun ambitie rond klimaat en energie belichtten we eerder al.

Het uiteindelijke doel van de provincie is natuurlijk dat Flevoland een aanzienlijke bijdrage levert aan het behalen van de SDG’s in Nederland. Maar dit is alleen mogelijk als iedereen hierbij betrokken wordt. De provincie heeft hierbij een belangrijke taak met de ontwikkeling van het beleid, maar bedrijven, individuen en andere maatschappelijke organisaties moeten hierin worden meegenomen. Alleen dan kunnen de SDG’s worden behaald, en kan Flevoland een duurzame wereld garanderen aan de volgende generaties.

Opname van een organisatie in de Benelux ‘SDG Actors’-serie van het VN Regionaal Informatiecentrum (UNRIC) weerspiegelt in geen geval de opvattingen van, noch betekent het een goedkeuring door UNRIC.

Meest recent