Het Akkoord van Parijs kan in rook opgaan, waarschuwt António Guterres

© Marek Piwnicki
© Marek Piwnicki, Unsplash

Nu de Klimaatweek vandaag van start gaat in New York, onderstreepte VN-baas António Guterres de enorme kloof tussen de huidige engagementen van landen en de maatregelen die nodig zijn om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

“Als rijke landen zich nu niet inzetten in de strijd tegen de CO2-uitstoot is de wereld op weg naar een rampzalige opwarming van 2,7°C tegen het einde van de eeuw” waarschuwde de Secretaris-Generaal van de VN al enkele dagen voor de 76ste zitting van de Algemene Vergadering, in een reactie op het nieuwe VN-klimaatrapport (UNFCCC).

Dat is ver boven de 1,5°C die de internationale gemeenschap in het Akkoord van Parijs van 2015 vastlegde.

Een alarmerende situatie

Het rapport over de klimaatactieplannen van 17 september, werd aangevraagd door de partijen van het Akkoord van Parijs om de voortgang van klimaatactie te kunnen beoordelen als voorbereiding op de VN-conferentie over klimaatverandering (COP26) die in november in Glasgow plaatsvindt.

In dat rapport staat dat als de nationale plannen blijven zoals ze nu zijn, de gemiddelde wereldwijde uitstoot in 2030 met ongeveer 16% zal toenemen ten opzichte van 2010, in plaats van afnemen.

Volgens de laatste bevindingen van het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering (IPCC), die een code rood aankondigt voor de mensheid, zou dit betekenen dat de temperatuur tegen het einde van de eeuw met ongeveer 2,7°C zou stijgen als er niet onmiddellijk actie wordt ondernomen.

De grootste uitdaging blijft het overmatig gebruik van steenkool. “Als alle geplande steenkoolcentrales operationeel worden, zouden de doelstellingen van Parijs in rook opgaan”, zei António Guterres.

Een overgang naar schone energiebronnen is essentieel.

Onvoldoende inspanningen

In het rapport staat ook dat landen dringend hun klimaatinspanningen moeten verdubbelen als ze een catastrofale opwarming van de aarde willen voorkomen.

Bij het Akkoord van Parijs streefden de partijen ernaar om hun uitstoot in 2030 met 12% te verminderen ten opzichte van 2010. Een belangrijke stap, maar door António Guterres onvoldoende geacht. Volgens hem is een vermindering van 45% nodig om halverwege deze eeuw CO2-neutraal te zijn.

De Secretaris-Generaal voegt eraan toe dat tegen COP26 alle landen ambitieuzere plannen moeten indienen om de wereld op een traject van 1,5°C te brengen.

“De G20-landen zijn verantwoordelijke voor 80% van de wereldwijde uitstoot. Hun leiderschap is meer dan ooit nodig. De beslissingen die ze nu nemen, zullen bepalen of de belofte die in Parijs is gemaakt zal worden nagekomen of niet”, waarschuwde hij.

Meer info: