Hoe kan je de Oekraïners helpen?

Vluchtelingen die Polen binnenkomen vanuit Oekraïne bij de grensovergang Medyka. © UNHCR/Chris Melzer
Vluchtelingen die Polen binnenkomen vanuit Oekraïne bij de grensovergang Medyka. © UNHCR/Chris Melzer

Europa leeft momenteel in solidariteit met het Oekraïense volk. Opvang, transport, voedselinzameling en inzamelacties van essentiële levensmiddelen… het aantal initiatieven neemt toe.

Via particuliere initiatieven, lokale en internationale ngo’s en oproepen op sociale media, betuigen de Europeanen hun solidariteit met de Oekraïners, die het slachtoffer zijn van de Russische agressie.

Wees wel voorzichtig voor fraude en oplichting, vooral via sociale media. Als u wilt doneren, is het verstandig om er zeker van te zijn dat de organisatie die geld inzamelt serieus en erkend is en de donaties zo goed mogelijk zal gebruiken.

De Verenigde Naties komen in actie om de Oekraïners te helpen, zowel ter plaatse als in de gastlanden.

Materiaal, voedsel of geld doneren?

Giften in natura, voedsel, verzorgingsproducten en kleding zijn vooral nuttig als ze bestemd zijn om verdeeld te worden dicht bij huis, in het bijzonder via plaatselijke hulpverenigingen. In het algemeen publiceren dergelijke verenigingen lijsten met het materiaal dat ze nodig hebben, dus ga zeker daar raadplegen voordat u doneert.

Anderzijds vergt de verzending van pakketten naar de buurlanden van Oekraïne veel logistiek, terwijl de verzonden producten vaak lokaal beschikbaar zijn. In deze gevallen kan het efficiënter zijn geld te schenken aan verenigingen of internationale organisaties die al aanwezig zijn.

Nuttige informatie voor Oekraïense ontheemden en vluchtelingen

De VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) heeft een online informatieplatform gelanceerd voor vluchtelingen en mensen die hen willen helpen, met advies en contacten voor elk van de gastlanden.

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) heeft ook een gratis telefonische hulplijn opgezet die bereikbaar is vanuit verschillende landen, waaronder Oekraïne, Roemenië, Litouwen, Polen en Slowakije. Aarzel niet om deze informatie te delen als u in contact staat met Oekraïners in moeilijkheden in deze landen.

Vrijwilligerswerk 

Het VN-vrijwilligersprogramma  biedt verschillende mogelijkheden aan om het Oekraïense volk te helpen.

Ondersteuning van humanitaire inspanningen

U kunt ook bijdragen aan humanitaire inspanningen door de volgende VN-organisaties te steunen:

Noodhulp 

UNITED NATIONS CRISIS RELIEF | Uw donatie zal de Verenigde Naties en onze humanitaire partners die in Oekraïne werken helpen via het Humanitair Fonds voor Oekraïne en is een van de snelste en meest effectieve manieren om rechtstreeks dringende plaatselijke humanitaire hulp te verschaffen.

Vluchtelingen/ontheemden

UNHCR | De VN-Vluchtelingenorganisatie, die al aanwezig is, heeft zijn operaties in Oekraïne en de buurlanden opgevoerd om mensen te helpen die zijn moeten vluchten. Uw steun kan ontheemde burgers aan onderdak en bescherming helpen.

IOM | De Internationale Organisatie voor Migratie, die sinds 1996 in Oekraïne aanwezig is, zet zich in om mensen die het land ontvluchten, binnenlandse ontheemden, migranten en burgers van andere landen op te vangen en hen bijstand te verlenen. De organisatie staat klaar om te reageren op nieuwe humanitaire behoeften in het land en in de regio.

Kinderen

UNICEF | UNICEF vergroot zijn inspanningen om het extreme kinderleed te verlichten en de meest dringende behoeften zoals drinkbaar water, gezondheidszorg, onderwijs, voeding en bescherming te voorzien.

Voedselhulp

WFP | Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties heeft een noodoperatie opgestart om voedselhulp te verlenen aan mensen die het conflict in Oekraïne ontvluchten en in de buurlanden.

Vrouwen en kinderen

UNFPA | Het VN-Bevolkingsfonds bevordert gendergelijkheid, voortplantingsgezondheid en jongerenemancipatie.

Gezondheid

WHO | Uw bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie zal rechtstreeks gaan naar dringende gezondheidszorg voor de mensen die door deze crisis in Oekraïne zijn getroffen en aan vluchtelingen in de buurlanden.

Meer info