Jongeren zetten eerste stappen in duurzaam ondernemen

Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar van het Institut de l'Assomption in Watermaal-Bosvoorde © Anouchka Collet

Uit onze #SDG Actor-reeks

De vereniging Les Jeunes Entreprises (“Jonge Ondernemingen”, LJE) leidt jongeren van alle leeftijden in Belgische Franstalige scholen op over duurzaam ondernemerschap met behulp van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

De vereniging LJE werkt met scholen in Wallonië en Brussel samen om jongeren aan te zetten tot duurzaam micro-ondernemerschap. De programma’s Futur Défi (in het basisonderwijs) en Défidée (in het secundair onderwijs) nodigen studenten uit om, in groep en onder begeleiding van hun docenten, projecten met een positieve impact op te zetten.

Naar aanleiding van de Internationale dag van de kleinste, kleine en middelgrote ondernemingen en het einde van het schooljaar, interviewde UNRIC enkele leerkrachten, leerlingen en medewerkers van LJE. Ze werken samen om het bewustzijn over de positieve impact van ondernemerschap te vergroten in het Belgische onderwijs.

De SDG’s: een kompas om actuele vraagstukken te begrijpen

Het proces begint met de ontdekking van de 17 SDG’s waarop jongeren hun projecten kunnen baseren. “Het doel is dat ze begrijpen hoe de SDG’s zich kunnen vertalen naar hun directe omgeving”, legt Anne-Cécile Voisin, Défidée-coördinatrice bij LJE, uit.

Zo kunnen studenten een project opbouwen rond thema’s die hen na aan het hart liggen. “De meest populaire en veelbesproken SDG’s zijn de uitroeiing van armoede, de strijd tegen honger, gendergelijkheid en het behoud van het mariene leven. Die onderwerpen zijn heel actueel en dat heeft zijn weerslag op jongeren”, vervolgt Anne-Cécile Voisin.

Ideeën en ambities formuleren op de basisschool

Anouchka Collet is lerares basisonderwijs aan het Institut de l’Assomption in Watermaal-Bosvoorde en verantwoordelijke voor enkele Futur Défi-projecten. Ze is ervan overtuigd dat het programma “kinderen doet beseffen dat hun toekomst zowel afhangt van het behoud van de natuur en natuurlijke bronnen als van een eerlijkere samenleving.”

Het Futur Défi-programma leidde bij de leerlingen in haar klas tot verschillende ideeën: van concrete projecten zoals deelmaaltijden die de strijd met voedselonzekerheid aanbinden tot het ambitieuze idee om ecosystemen te herstellen en beschermen door boomgaarden aan te planten.

Een van haar leerlingen koos een SDG-project rond het behoud van de planeet: “een keer per maand werken we in het bos omdat het zo rijk is aan verschillende soorten. We weten dat biodiversiteit essentieel is voor het voortbestaan ​​van alle soorten.”

“Het programma helpt hen inzien dat iedereen dagelijks een steentje kan bijdragen aan de SDG’s”, vertelt mevrouw Collet, die blij is om te zien dat haar leerlingen op hun beurt het enthousiasme doorgeven aan familie en vrienden.

Burgers van morgen vormen zich in het secundair

Op de middelbare school ontdekken ondernemers in spe in kleine groepjes de verschillende fases van de opstart van een duurzame micro-onderneming. Met de SDG’s als leidraad leren ze een project opzetten, communiceren op sociale media en hun project verdedigen. Het initiatief profiteert van het transversale aspect van de SDG’s en kan in verschillende klassen en talen worden gegeven.

Op het Koninklijk Atheneum Boudewijn in Jemeppe-sur-Sambre en op het Technisch Instituut van de Franse Gemeenschap (ITCF) Centre Ardenne in Limbramont-Chevigny bedachten de leerlingen projecten met een link naar milieubescherming, zoals een afvalinzamelingswedstrijd of de bouw van een educatief huisje om de kennis over bijenbescherming van verhogen. Andere projecten richtten zich meer op volksgezondheid met onder andere een preventiecampagne over de gevaren van roken en de verdeling van verschillende soorten hygiëneproducten in automaten om menstruatieonzekerheid te bestrijden.

Leerlingen van het 4e jaar van het Koninklijk Atheneum Boudewijn tijdens een Défidée-project
Leerlingen van het 4e jaar van het Koninklijk Atheneum Boudewijn in Jemeppe-sur-Sambre © Les Jeunes Entreprises

Het doel is hen open te stellen om “te willen durven, te willen creëren en een rol te willen spelen in hun omgeving. Het programma geeft hen de instrumenten om actieve burgers te worden”, besluit Anne-Cécile Voisin van Défidée.

LJE maakt deel uit van het wereldwijde Junior Achievement-netwerk dat van de jongeren van vandaag de betrokken burgers van morgen wil maken.

Meer info:

Opname van een organisatie in de Benelux ‘SDG Actors’-serie van het VN Regionaal Informatiecentrum (UNRIC) weerspiegelt in geen geval de opvattingen van, noch betekent het een goedkeuring door UNRIC.