Klimaat: aanpassen of verdwijnen

De mensheid wordt bedreigd door de klimaatverandering en moet investeren in aanpassing aan de klimaatverandering (Foto @Pixabay)
De mensheid wordt bedreigd door de klimaatverandering en moet investeren in aanpassing aan de klimaatverandering (Foto @Pixabay)

Het rapport van de IPCC-wetenschappers, dat op maandag 28 februari is gepubliceerd, is een “compendium van menselijk lijden en een vernietigende aanklacht tegen de falende wereldleiders” om de klimaatverandering aan te pakken, zei VN-Secretaris-Generaal António Guterres.

“Ik heb in mijn leven veel wetenschappelijke rapporten gezien, maar nooit één zoals deze,” zei de VN-chef in een boodschap.

Bijna de helft van de mensheid leeft vandaag in de gevarenzone. Veel ecosystemen hebben nu al een punt bereikt vanwaar geen weg terug is. Ongebreidelde koolstofverontreiniging drijft de meest kwetsbare bevolkingsgroepen vandaag al onverbiddelijk naar de ondergang,” zei Guterres.

“Dit gebrek aan leiderschap is misdadig,” zei hij. “De schuldigen zijn ’s werelds grootste vervuilers, die het enige huis dat we hebben in brand steken.”

Terwijl de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 45% moet verminderen om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken, zullen de huidige engagementen in tien jaar tijd leiden tot een toename van de uitstoot met 14%.

“Dat zou een catastrofe zijn en elke kans om de 1,5°C-doelstelling te halen, zou dan verkeken zijn,” zei de Secretaris-Generaal.

Het rapport van vandaag belicht twee fundamentele waarheden: ten eerste dat steenkool en andere fossiele brandstoffen de mensheid verstikken.

De VN-chef heeft de regeringen van de G20 opnieuw opgeroepen hun steenkoolcentrales te ontmantelen. Hij waarschuwde ook dat particuliere bedrijven, olie- en gasreuzen die nog steeds steenkool financieren, ter verantwoording moeten worden geroepen.

“Hoe kunnen we beweren dat we groen zijn wanneer plannen en projecten de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 ondermijnen en grote uitstootverminderingen uitblijven,” zei de Secretaris-Generaal.

“Fossiele brandstoffen zijn een doodlopende weg voor onze planeet, de mensheid en onze economieën”, voegde hij eraan toe.

Een snelle en goed beheerde overgang naar hernieuwbare energie is de enige weg naar energiezekerheid, universele toegang en groene jobs die onze wereld nodig heeft.

De VN-chef riep ontwikkelde landen, multilaterale ontwikkelingsbanken, particuliere financiers en andere entiteiten op om coalities te vormen om belangrijke opkomende economieën te helpen om steenkool niet langer te gebruiken.

Een tweede iets positievere waarheid is dat investeringen in aanpassingen aan de klimaatverandering werken, voegde de VN-chef toe.

“Naarmate de gevolgen van de klimaatverandering verergeren en dit zal zonder twijfel gebeuren, zal ons voortbestaan afhankelijk zijn van meer investeringen in aanpassing.”

Hij zei dat 50% van alle klimaatfinanciering moet worden besteed aan aanpassing.

Hij riep op om de obstakels te elimineren die kleine eilandstaten en de minst ontwikkelde landen verhinderen om financiële middelen te krijgen die zij zo dringend nodig hebben om levens te redden en in hun levensonderhoud te voorzien..

Guterres riep ontwikkelingsbanken, zowel multilaterale, regionale als nationale op om “samen met regeringen aanpassingsprojecten te ontwikkelen en hen te helpen bij de zoektocht naar publieke of private financiering,” want “tijdverlies betekent onze ondergang”.

En elk land moet de beloften die in Glasgow zijn gemaakt nakomen om de nationale klimaatplannen elk jaar aan te scherpen tot ze in overeenstemming zijn met de 1,5°C-doelstelling. De G20-landen moeten het voortouw nemen, anders zal de mensheid een nog tragischere prijs betalen.

“Ik weet dat mensen overal bezorgd en boos zijn. Ik ook. Nu is het tijd om deze woede om te zetten in daden,” zei de VN-chef.