Mensenrechtendag: Nederlandse studentes over het belang van mensenrechten

Elk jaar op 10 december vindt de Dag van de rechten van de mens plaats, op die dag in 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen.

Vanaf 10 december dit jaar tot mensenrechtendag volgend jaar, volgt een campagne rond het 75-jarig bestaan van die Verklaring en haar blijvende relevantie.

Omdat de strijd voor mensenrechten nog lang niet gestreden is, sprak UNRIC met de nieuwe generatie mensenrechtenverdedigers, twee Nederlandse studentes, Mazal van Dam et Annabel van Splunter, die dit jaar aan een mensenrechtenwedstrijd deelnamen, de Nelson Mandela Moot Court Competitie.

Wat is een Moot Court competition?

De competitie is de enige internationale Moot Court competitie die mensenrechten behandelt en vindt jaarlijks plaats in Genève. Ze wordt georganiseerd door het Centrum voor Mensenrechten van de Universiteit van Pretoria, de Academy on Human Rights, Washington College of Law, American University en de Verenigde Naties Human Rights Council Branch (HRCB) in het Bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten (OHCHR).

De competitie draait om een fictieve zaak rond actuele thema’s. Onze zaak ging onder andere over de rechten van vluchtelingen en abortusrechten. Om mee te doen, moet je twee memorials schrijven, een voor elke kant. Dat is een document met alle argumenten en autoriteiten (wetten, artikels, jurisprudentie) en een samenvatting van de zaak.

Op basis van de memorials worden 50 teams toegelaten tot de competitie. Daarop volgen vier rondes waarin je de zaak pleit. Daarna mogen er 16 teams door naar de volgende rondes, enzovoort totdat er een winnaar overblijft.

We hebben deelgenomen aan de Moot Court competition via onze universiteit University College Roosevelt. Het is een goede kans voor rechtenstudenten om hun praktische vaardigheden te oefenen.

dag van de mensenrechten
Deelnemers aan de wedstrijd in 2022 © VN-Mensenrechtenraad

Waarom vinden jullie de Dag van de rechten van de mens belangrijk?

Voor mensen die zich dagelijks bezighouden met mensenrechten is het natuurlijk elke dag mensenrechtendag, maar voor mensen die dat niet doen is De Dag van de rechten van de mens belangrijk om een licht te schijnen op mensenrechten en extra aandacht te vragen voor bepaalde mensenrechten die worden geschonden in de wereld.

Ook is het belangrijk om erbij stil te staan dat wij mensenrechten hebben en erover na te denken hoe we kunnen zorgen dat ieder mens rechten heeft.

 

Hoe hebben jullie die wedstrijd ervaren?

Wij hebben de wedstrijd ervaren als een leerproces en het was natuurlijk ook gezellig. We hebben veel medestudenten uit andere landen ontmoet die (mensen)rechten studeren hierdoor hebben we vele interessante discussies over mensenrechten kunnen houden met andere culturele perspectieven.

Het maakte het ook extra leuk dat de geavanceerde rondes bij de VN-Mensenrechtenraad werden gehouden. Helaas vielen we voor de kwartfinale af als team, maar het was heel interessant om de andere teams te zien pleiten.

 

Hebben jullie tips voor andere jongeren die in mensenrechten willen verdergaan?

Meedoen met zulke competities is een goede manier om je echt te verdiepen in de mensenrechten en de processuele kanten van een mensenrechtenzaak. Door je deelname kan je spelenderwijs ervaren hoe het is om mensenrechtenadvocaat te zijn. Je moet heel veel research doen om een goede zaak op te bouwen voor de tegenpartij dus je leert meer dan je in de les zou doen. Daarnaast is het een mooie kans om te netwerken met prominente internationale figuren in de branche waar je heel veel aan hebt.

 

Meer info:

Meest recent