Vier belangrijke indicatoren voor klimaatverandering breken records in 2021

Vier belangrijke indicatoren voor klimaatverandering – broeikasgasconcentraties, stijging van de zeespiegel, opwarming van de oceanen en verzuring van de oceanen – hebben in 2021 opnieuw records gebroken.

Dat is een duidelijk signaal dat menselijke activiteiten wereldwijd veranderingen veroorzaken op het land, in de oceaan en in de atmosfeer, met schadelijke en langdurige gevolgen voor duurzame ontwikkeling en ecosystemen. Dat staat in een recent rapport, State of the Global Climate 2021, van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO).

“De gemiddelde zeespiegel op wereldniveau is meer dan dubbel zo snel gestegen als voorheen. Dat is vooral te wijten aan de ijsmassa die we aan een sneltempo verliezen,” zei VN-Secretaris-Generaal António Guterres in een videoboodschap bij de lancering van het rapport. “De opwarming van de oceanen laat ook een bijzonder sterke toename zien in de afgelopen twee decennia, en dringt door tot steeds diepere niveaus. ”

Extreem weer – het dagelijkse “gezicht” van de klimaatverandering – leidde tot honderden miljarden dollars economische verliezen, eiste een zware tol aan mensenlevens, veroorzaakte schokken voor de voedsel- en waterzekerheid en deed mensen op de vlucht slaan. Dat alles is in 2022 nog verergerd. Het rapport van de WMO bevestigt dat de voorbije zeven jaar de warmste zeven jaren zijn geweest die ooit zijn opgetekend. 2021 was “slechts” een van de zeven warmste door een La Niña-effect aan het begin en het einde van het jaar. Dit had een tijdelijk afkoelingseffect, maar kon de algemene trend van stijgende temperaturen niet ombuigen. De gemiddelde wereldtemperatuur lag in 2021 ongeveer 1,11 (± 0,13) °C boven het pre-industriële niveau.

Guterres, bekritiseerde “de trieste litanie van het falen van de mensheid om de klimaatverandering aan te pakken” en maakte van de publicatie van het WMO-rapport gebruik om op te roepen tot dringende actie om het “laaghangende fruit” te plukken van de transformatie van energiesystemen, om uit het “doodlopende straatje” van fossiele brandstoffen te geraken.

In zijn videoboodschap stelde de Guterres vijf cruciale maatregelen voor om de overgang naar hernieuwbare energie een krachtige impuls te geven. Het gaat onder meer om een betere toegang tot hernieuwbare energietechnologie en -voorzieningen, een verdrievoudiging van de particuliere en overheidsinvesteringen in hernieuwbare energiebronnen en de stopzetting van de subsidies voor fossiele brandstoffen, die ongeveer 11 miljoen dollar per minuut bedragen.

Het WMO-rapport zal worden gebruikt als officieel document voor de VN-onderhandelingen over klimaatverandering, bekend als COP27, die dit najaar in Egypte plaatsvinden. Het WMO-rapport is een aanvulling op het zesde evaluatierapport van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC), dat gegevens tot en met 2019 bevat.

 

Meer informatie

 

Meest recent