VN-Biodiversiteitsconferentie, COP15: wat kunnen we verwachten?

De Biodiversiteitsconferentie van de Verenigde Naties, COP15, begint volgende week 7 december 2022 in Montreal. Regeringen van over de hele wereld komen samen om nieuwe doelstellingen voor wereldwijde actie tot 2030 voor de natuur te bepalen.

Het klinkt als COP27, de recente VN-Klimaatconferentie in Egypte, toch richten de twee bijeenkomsten zich op verschillende, maar aan elkaar verwante, zaken. COP27 ging over actie binnen het Klimaatverdrag, zoals de vermindering van broeikasgassen en klimaataanpassing. COP15 richt zich op de levende wereld via het Biodiversiteitsverdrag, een verdrag dat is aangenomen voor het behoud en het duurzame gebruik van biologische diversiteit en aanverwante kwesties.

Hoewel de COP – kort voor Conferentie van de Partijen – over biodiversiteit om de twee jaar plaatsvindt, is dit jaar bijzonder belangrijk omdat er een nieuw mondiaal biodiversiteitskader zal worden aangenomen. Het Global Biodiversity Framework voor de periode na 2020 zal het eerste wereldwijde kader voor biodiversiteit zijn na de ‘Aichi Biodiversiteitsdoelen’ in 2010.

Die laatste kwamen tot stand na de COP10 in Nagoya, Japan, in 2010. De Aichi Biodiversiteitsdoelen wilden tegen 2020 het verlies aan natuurlijke habitats halveren en hielden plannen in voor duurzame consumptie en productie. Volgens het visie-rapport over wereldwijde biodiversiteit van 2020 is geen van die doelen volledig bereikt.

196 landen hebben het het Biodiversiteitsverdrag geratificeerd en 196 landen zullen het Global Biodiversity Framework moeten aannemen tijdens de bijeenkomst in Montreal.

Post-2020 GBF Grass White Large Font.jpg

Waarom is de conferentie van dit jaar zo belangrijk?

Actie ondernemen om het verlies aan biodiversiteit aan te pakken is nog nooit zo dringend geweest. De natuur op onze planeet ondergaat een gevaarlijke achteruitgang als gevolg van menselijke activiteit. Het gaat om het grootste verlies aan levens sinds de dinosaurussen. Een miljoen planten- en diersoorten worden nu met uitsterven bedreigd.

Het bestaan van de mensheid is afhankelijk van schone lucht, voedsel en een leefbaar klimaat, die allemaal worden gereguleerd door de natuur. Een gezonde planeet is ook een voorbode van veerkrachtige economieën. Meer dan de helft van het wereldwijde bbp – gelijk aan $41,7 biljoen – is afhankelijk van gezonde ecosystemen.

Miljarden mensen in ontwikkelde en ontwikkelingslanden hebben baat bij een gezonde natuur en de voordelen die dat biedt, zoals voedsel, energie, materialen, medicijnen, recreatie en menselijk welzijn.

Gezonde ecosystemen zijn ook van cruciaal belang om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te behalen en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. Toch zal klimaatverandering waarschijnlijk tegen het einde van de eeuw een van de grootste oorzaken van biodiversiteitsverlies vormen.

COP15 streeft naar een historisch akkoord om natuurverlies te stoppen en terug te draaien, vergelijkbaar met het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Wat in Montreal wordt aangenomen, zal een wereldwijde blauwdruk zijn om de dalende biodiversiteit van de planeet te redden.

 

Wat zijn de belangrijkste thema’s?

De inzet in Montreal is hoog, verschillende zaken liggen op de ontderhandelingstafel. Het ontwerpkader omvat meer dan 20 doelstellingen uit voorstellen om het gebruik van pesticiden te verminderen, invasieve soorten aan te pakken, subsidies die schadelijk zijn voor het milieu te hervormen of af te schaffen en de financiering voor de natuur uit zowel publieke als private bronnen te verhogen.

Het Global Biodiversity Framework moet zowel ambitieus als uitvoerbaar zijn om echte vooruitgang te boeken en de vijf belangrijkste directe oorzaken van natuurverlies, en hun onderliggende oorzaken, zoals niet-duurzame consumptie en productie, aanpakken:

  • veranderend gebruik van zee en land;
  • overexploitatie van organismen;
  • klimaatverandering;
  • verontreiniging;
  • en invasieve niet-inheemse soorten.

Fragmentatie en veranderingen in landgebruik – gedreven door landbouw en stedelijke wildgroei – zijn de drijvende kracht achter 80 procent van het biodiversiteitsverlies in veel gebieden, en daarom is het van vitaal belang dat dit wordt aangepakt.

Het is ook belangrijk dat de oplossingen die op de COP15 worden gevonden, de hele samenleving bereiken, zowel de financiële sector en het bedrijfsleven als overheden, ngo’s en het maatschappelijke middenveld. De deelname van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen aan besluitvormingsprocessen over de natuur en de erkenning van hun rechten op land is essentieel.

Afspraken over de financiering zijn noodzakelijk, zoals de mate waarin rijke landen ontwikkelingslanden zullen steunen om het behoud van de biodiversiteit te financieren.

Gezien de cruciale rol die gezonde ecosystemen spelen in elk aspect van de mensheid, is het van vitaal belang dat er een akkoord komt in Montreal en dat de achteruitgang van onze natuurlijke wereld wordt gestopt.

 

Vertaling op basis van een artikel van het VN-Milieuprogramma

Meest recent