Vijf uitdagingen voor 2022: COVID-19, financiën, klimaat, het internet en conflicten

VN-Secretaris-Generaal António Guterres heeft zijn prioriteiten voor 2022 aangekondigd en alle landen opgeroepen om deze vijf uitdagingen dringend aan te pakken: de COVID-19-pandemie, wereldwijde financiële hervormingen, het klimaat, anarchie op het internet en conflicten. Banner 5 prioriteit voor 2020

“Dit is niet het moment om alleen maar de uitdagingen te benoemen en te betreuren, maar het moment om te handelen. Al deze uitdagingen zijn in de kern mislukkingen van het wereldwijd bestuur,” zei de Secretaris-Generaal in een toespraak voor de Algemene Vergadering.

COVID-19: overschakelen op noodmodus

Volgens Guterres moeten we in de strijd tegen COVID-19 overschakelen op noodmodus. “Omikron is de zoveelste waarschuwing. De volgende variant kan nog erger zijn,” zei hij.

“De verspreiding wereldwijd een halt toeroepen moet overal bovenaan de agenda staan. Tegelijkertijd mag het virus niet als voorwendsel gebruikt worden om mensenrechten te ondermijnen, bewegingsvrijheid te beperken en persvrijheid te verstikken.”

In oktober 2021 al maakte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een strategie bekend om tegen eind vorig jaar 40% van de wereldbevolking te vaccineren en 70% tegen het midden van dit jaar.

“We zijn nog ver verwijderd van deze doelen. De vaccinatiegraad in de hoge-inkomenslanden ligt zeven keer hoger dan in de Afrikaanse landen. Aan dit tempo zal Afrika de drempel van 70% niet voor augustus 2024 halen,” merkte de Secretaris-Generaal op.

Hij is van mening dat alle landen en producenten prioriteit moeten geven aan de levering van vaccins via het COVAX-solidariteitsmechanisme en dat ze de lokale productie van tests, vaccins, en behandelingen moeten mogelijk maken. Bovendien riep hij op om de plaag aan verkeerde informatie over vaccins aan te pakken.

Een verpleegster poseert voor een portret in de Democratische Republiek Congo tijdens een inentingscampagne tegen Covid-19 Het wereldwijde financiewezen: een moreel bankroet systeem

“We moeten onder ogen zien dat het wereldwijde financiewezen moreel bankroet is. Het bevoordeelt de rijken en straft de armen,” zei hij.

Hij merkte op dat de lage-inkomenslanden de traagste groei in een generatie doormaken. Sub-Sahara-Afrika zou in de komende vijf jaar een cumulatieve economische groei per capita kunnen kennen dat 75% lager ligt dan in de rest van de wereld.

Bovendien komen veel middeninkomenslanden niet in aanmerking voor schuldverlichting, ondanks de toenemende armoede en de groeiende impact van de klimaatcrisis.

“Als we nu niet handelen, kunnen de recordinflatie, de stijgende energieprijzen en de exorbitante rentetarieven in 2022 leiden tot veelvuldige wanbetalingen met rampzalige gevolgen voor de armste en kwetsbaarste bevolkingsgroepen”, waarschuwde Guterres.

Hij roept op tot een “ernstig onderzoek van de mechanismen van het wereldwijd financiewezen, die worden gedomineerd door de rijkste economieën ter wereld”.

De klimaatcrisis: catastrofe aan de horizon

De Secretaris-Generaal is van mening dat de strijd om de doelstelling van 1,5°C te halen dit decennium gewonnen of verloren zal zijn.

“En we zijn nog lang niet op het goede pad. Onze planeet is al ongeveer met 1,2°C opgewarmd. De gevolgen zijn desastreus,” zei hij.

jongerenprotest voor klimaatactie Hij herinnerde eraan dat, als we tegen het midden van de eeuw CO2-neutraal willen zijn, de wereldwijde uitstoot tegen 2030 met 45% moet verminderen. “Terwijl, als we ons aan de huidige beloftes houden, de uitstoot in dit decennium waarschijnlijk met bijna 14% zal toenemen. Dit is een catastrofe,” zei hij.

“Dit jaar hebben we een waterval aan maatregelen nodig. Alle ontwikkelde en ontwikkelende economieën die veel broeikasgassen uitstoten moeten veel sneller meer doen om een verschil te maken en het leed te verminderen, rekening houdend met gemeenschappelijke, maar op maat gemaakte verantwoordelijkheden,” voegde hij eraan toe.

Het internet: groeiende digitale chaos

“Technologie moet ons niet gebruiken. Wij moeten technologie gebruiken,” zei de Secretaris-Generaal.

Volgens hem zijn de mogelijkheden grenzeloos zijn als we het goed aanpakken, “vooral als we kunnen zorgen voor een veilige en beveiligde internetverbinding”. “Maar de groeiende digitale chaos bevoordeelt de meest destructieve krachten en ontneemt kansen van de gewone mensen,” voegde hij eraan toe.

“We hebben een sterke regelgeving nodig om dit economisch model te veranderen,” zei hij.

Om dit probleem aan de pakken heeft hij een mondiaal digitaal pact voorgesteld als onderdeel van de Toekomsttop in 2023. Het pact zal regeringen, de privésector en het maatschappelijk middenveld samenbrengen om overeenstemming te bereiken over de basisbeginselen van de wereldwijde digitale samenwerking.

De Secretaris-Generaal stelde ook een wereldwijde gedragscode voor om een einde te maken aan misinformatie en de oorlog tegen de wetenschap, maar ook om de integriteit van openbare informatie ook online te bevorderen.

Vrouwelijke battaliaan uit Zambia die dient bij de VN in Birao Conflicten: chaos in de wereld vermijden

“We worden geconfronteerd met het grootste aantal gewelddadige conflicten sinds 1945. Militaire staatsgrepen en straffeloosheid zijn terug van weggeweest. De kernwapenvoorraad bedraagt meer dan 13.000, het hoogste niveau in decennia. Mensenrechten en de rechtsstaat liggen onder vuur,” betreurde Guterres.

“Populisme, vijandigheid tegenover migranten, blanke suprematie en andere vormen van racisme en extremisme vergiftigen overal de sociale cohesie en de publieke instellingen. Mensenrechten, in het bijzonder van vrouwen en meisjes, worden overal in toenemende mate geschonden,” voegde hij eraan toe.

Ondertussen wakkert de klimaatcrisis conflicten aan en verergert ze humanitaire crisissen. Bovendien blijft terrorisme een constante dreiging, die enkele van de meest kwetsbare landen ter wereld nog verder destabiliseert.

Hij herinnerde eraan dat de VN, door middel van haar vredeshandhaving en vredesopbouw, altijd diegenen zal steunen en beschermen die slachtoffer van conflict zijn, en zal werken aan de opbouw van sterkere, veerkrachtige en vreedzamere gemeenschappen.

“Deze wereld is te klein voor zoveel brandhaarden. We hebben een verenigde Veiligheidsraad nodig, die deze problemen oplost. Geopolitieke tegenstellingen moeten in goede banen worden geleid om chaos in de wereld te voorkomen,” aldus Guterres.

Hij beloofde “ervoor te zorgen dat vrouwen centraal staan bij de inspanningen van de VN op het gebied van conflictpreventie, vredesopbouw en vredeshandhaving”. “We weten dat vredesinspanningen het meest succesvol en duurzaam zijn wanneer vrouwen volledig betrokken zijn bij de besluitvorming, de bemiddeling en de vredesprocessen,” voegde hij eraan toe.

Dit artikel werd geschreven op basis van een publicatie van VN Nieuws.

Meest recent