A-Z indexsite

VN-Secretaris-Generaal roept op tot meer klimaatambitie

In een belangrijke toespraak 75 jaar na de eerste zitting van de Algemene Vergadering, riep VN-Secretaris-Generaal António Guterres op tot meer klimaatambitie en tot een sterker wereldwijd partnerschap voor de heropbouw na de COVID-19-pandemie.

De Secretaris-Generaal besprak de impact van de Algemene Vergadering in zijn virtuele toespraak afgelopen zondag.  Hij stelde daarbij vast dat het werk van de Algemene Vergadering in de afgelopen decennia “bijdroeg om de wereldwijde gezondheid, geletterdheid en levensstandaard te verbeteren en om mensenrechten en gendergelijkheid te bevorderen”.

Slechts een paar maanden na het einde van de Tweede Wereldoorlog en de oprichting van de Verenigde Naties kwamen vertegenwoordigers van 51 landen bijeen tijdens de eerste Algemene Vergadering, die nu 193 lidstaten telt. Zij zetten zich in om uitdagingen aan te gaan inzake vrede en veiligheid, ontwikkeling en mensenrechten.

Ondanks de vooruitgang zijn er nog steeds grote uitdagingen, zoals een stijging van armoede en voedselonzekerheid door de COVID-19-pandemie, een toename van de geopolitieke spanningen en het gevaar voor nucleaire proliferatie en voor transformatieve technologie, zoals cyberoorlog en desinformatie.

De grootste uitdaging voor zowel de Verenigde Naties als de 1,5 miljoen mensen die de VN75-enquête invulden, is klimaatverandering zei de Secretaris-Generaal in zijn toespraak.

“De klimaatnoodtoestand staat voor de deur en de wereldwijde reactie is absoluut ontoereikend. Het afgelopen decennium was het heetst in de geschiedenis van de mensheid. De kooldioxideniveaus staan op recordhoogte. Dit is een oorlog tegen de natuur – en een oorlog zonder winnaars”, zei de Secretaris-Generaal.

De Secretaris-Generaal heeft voor de volgende VN-conferentie over klimaatverandering (COP26), die in november van dit jaar in Glasgow zal plaatsvinden, koolstofneutraliteit vastgelegd als topprioriteit van de VN in 2021.

“We hebben nu meer ambitie en actie nodig om resultaat te boeken – te beginnen met de klimaatnoodtoestand. De hoofddoelstelling dit jaar van de Verenigde Naties is om tegen 2050 een wereldwijde coalitie voor koolstofneutraliteit op te bouwen.” Om de wereldwijde uitstoot tegen 2030 met 45 procent te verminderen ten opzichte van het emissieniveau van 2010, moet nu in de uitstoot worden gesnoeid.

75th-anniversary-General-Assembly

De Secretaris-Generaal sprak lovende woorden over de toezegging van het Verenigd Koninkrijk om de uitstoot tegen 2030 met 68 procent te verminderen ten opzichte van 1990 en drong er bij het land op aan zijn sterke leiderschap voort te zetten in de aanloop naar de COP26 in Glasgow. Verwacht wordt dat de Secretaris-Generaal de komende dagen, weken en maanden druk zal blijven uitoefenen om steden, organisaties en financiële instellingen aan te moedigen om in 2050 koolstofneutraliteit te bereiken.

De Secretaris-Generaal waarschuwde voor mogelijke ernstige gevolgen als er geen actie wordt ondernomen.

“Als we niet van koers veranderen, dan stevenen we misschien af op een catastrofale temperatuurstijging van meer dan 3 graden deze eeuw. De biodiversiteit stort in. Een miljoen diersoorten worden met uitsterven bedreigd en hele ecosystemen verdwijnen voor onze ogen”, zei hij.

De Secretaris-Generaal wees op de COVID-19-pandemie die landen over de hele wereld blijft teisteren en benadrukte de noodzaak van een rechtvaardige toegang tot vaccins en van een herstel dat economieën en samenlevingen met een sterkere basis doet opkomen.

“Ik heb opgeroepen tot een nieuwe wereldwijde overeenkomst. Macht, middelen en kansen moeten beter worden beheerd en eerlijker worden verdeeld. Ontwikkelingslanden moeten een evenredige rol en een grotere relevantie in de mondiale instellingen krijgen”, zei de Secretaris-Generaal.

Hij riep ook op tot een nieuw soort netwerk en een inclusieve vorm van multilateralisme, gebaseerd op een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen, met inbegrip van jongeren, het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en de technologie, steden en regio’s, de wetenschap en de academische wereld.

“We moeten ons wereldwijde systeem veranderen in een wereldwijd partnerschap”, zei de Secretaris-Generaal.

Na zijn virtuele bezoek aan Londen volgden een bijeenkomst over klimaatverandering maandag en een virtuele toespraak voor de One Planet Top in Parijs.

Meest recent