A-Ø webstedsindeks

2010-2020 bekræftet som det varmeste årti i historien

De sidste ti år har været de varmeste ifølge en ny rapport fra Verdens Meteorologiske Organisation (WMO) offentliggjort den 10. marts.

Den gennemsnitlige globale temperatur er øget med 1,1 ° C siden starten på den industrielle revolution.

”Vi er i øjeblikket langt væk fra at nå enten de 1,5 ° C eller 2 ° C-mål, som Parisaftalen kræver,” sagde FN´s generalsekretær Antonio Guterres i et forord.

Rapporten bekræfter oplysninger i en foreløbig erklæring, der blev udsendt på FN’s klimakonference i december, om, at 2019 var det andet varmeste år i instrumentalrekorden.

2015-2019 er de femte varmeste år på rekorden, og 2010-2019 er det varmeste årti ifølge rapporten. Siden 1980’erne har hvert efterfølgende årti været varmere end noget foregående årti siden 1850. 2019 sluttede med en global gennemsnitstemperatur på 1,1 ° C over det anslåede præindustrielle niveau, som kun toppes af målingen fra 2016, da en meget stærk El Niño begivenhed bidrog til en øget global gennemsnitstemperatur oven på den samlede opvarmningstendens.

 ”I betragtning af at drivhusgasniveauerne fortsætter med at stige, vil opvarmningen fortsætte. En nylig decadalprognose indikerer, at en ny årlig global temperaturrekord sandsynligvis er inden for de næste fem år. Det er et spørgsmål om tid, ”sagde WMO’s generalsekretær Petteri Taalas.

”Vi havde netop den varmeste januar ifølge rapporten. Vinteren var usædvanligt mild i mange dele af den nordlige halvkugle. Røg og forurenende stoffer fra ødelæggende brande i Australien omkransede kloden og forårsagede en stigning i CO2-emissioner. De rapporterede rekordtemperaturer i Antarktis blev ledsaget af storskala issmeltning og brud på en gletsjer, der vil have konsekvenser for stigningen i havniveauet, ”sagde hr. Taalas.

WMO-erklæringen om tilstanden i det globale klima i 2019 inkluderer input fra nationale meteorologiske og hydrologiske tjenester, førende internationale eksperter, videnskabelige institutioner og FN´s agenturer.

Se her:

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19