Ban Ki-moon: Den meningsløse voldsspiral skal bringes til ophør

0
418
UNRWA - palæstinensisk og israelsk dreng

 UNRWA - palæstinensisk og israelsk dreng

29. november 2014 – I løbet af det seneste år er konflikten mellem palæstinensiske og israelske sikkerhedsstyrker i de besatte palæstinensiske områder blusset op gentagende gange. På dette års Internationale dag for solidaritet med det palæstinensiske folk udtrykker generalsekretær Ban Ki-moon sin derfor bekymring over den nuværende situation i Jerusalem og på Vestbredden ved bl.a. at sige, at den ”meningsløse voldsspiral skal bringes til ophør”, og skal erstattes af en ”god cirkel, der promoverer fred”.

Vold er imidlertid ikke den eneste trussel i regionen. FN har for nylig erklæret undtagelsestilstand i Gazastriben efter to dage med kraftig nedbør og oversvømmelser. Robert Turner, leder for UNRWA’s operationer i Gaza sagde, at agenturet var ”meget bekymret over de voldsomme storme så tidligt på sæsonen, og i kølvandet på de store ødelæggelser som krigene har medført.”

Desværre har der de seneste par dage også været en genopblusning af volden i Jerusalem. Genopblusningen sker efter et angreb mod en synagoge i tirsdag, det seneste af en række hævnangreb i Israel-Palæstina konflikten.

Israels regering har også foretaget mindst seks nedrivninger af palæstinensiske mistænktes hjem som hævn. FN rapportørerer advarer om, at nedrivningerne kun øger frustrationen, hadet og fortvivlelsen hos de mennesker, der lever i besatte områder, og at chancen for voldelige sammenstød i fremtiden herved øges.

”Brugen af nedrivninger som hævn er en form for kollektiv afstraffelse, der strider imod internationale love. Israel skal stoppe brugen af denne ødelæggende praksis med det samme,” siger FN’s specialrapportør Leilani Farha.

”En ende på konflikten kan kun komme gennem en retfærdig og politisk forhandlet løsning på baggrund af FN resolutioner. For at opnå stabilitet på lang sigt bliver vi nød til at løse de underlæggende grunde til konflikten. Dette betyder, at blokaden rundt om Gaza skal brydes, og at vi skal gøre en ende på et halv århundredes besættelse af palæstinensisk land samtidig med, at vi adresserer Israels legitime sikkerheds bekymringer,” udtaler FN’s generalsekretær Ban Ki-moon.

Relaterede artikler

Alle mod Sikkerhedsrådet

Status Quo er ikke en mulighed i Palæstina

Ban Ki-moon: Nu må vanviddet stoppe