Generalsekretærens budskab på den Internationale Dag for Kvinder fra Landlige Områder

0
436

15. oktober 2010

 

I dag anerkender vi det vigtige bidrag til udvikling, som kvinder fra landlige områder, herunder indfødte kvinder, giver. Kvinderne i de landlige områder er landmænd, fiskere, hyrder og iværksættere, indehavere af etniske identiteter, traditionel viden og bæredygtig praksis. De er forsørgere, forældre og værger. De er afgørende for landbrugets udvikling, opretholdelse af fødevaresikkerhed og forvaltning af naturressourcer.

I år falder den Internationale Dag for Kvinder fra Landlige Områder, ved begyndelsen af det Internationale År for Ungdom. Dette giver mulighed for at understrege vigtigheden af at sikre, at unge kvinder og piger fra landlige områder får lov til at spille en lige rolle i såvel bæredygtig landbrugsudvikling som i national udvikling.

Kvinder fra landlige områder i udviklingslandene udfører det meste af landbrugsarbejdet, men udfører det under de værste arbejdsforhold, med lav løn og ringe eller ingen social beskyttelse. Kvinder fra landlige områder producerer de fleste af verdens fødevarer, men de er ofte udelukket fra jordbesiddelse og den kredit- og forretningsservice, som de har behov for, for at kunne starte egen forretning. Det er dem der primært bruger af, og vogter, lokale naturressourcer, men de er sjældent med til at afgøre hvordan disse ressourcer forvaltes. De er forsørgere og ledere af hushold, men deler sjældent ansvarsområder ligeligt med mænd, eller har noget at sige i større beslutninger.

Ved sidste måneds millenniummålsudviklings-topmøde i New York, forpligtede medlemsstaterne sig til at sikre lige adgang for kvinder fra landlige områder til ressourcer, jord, finansiering, teknologi, uddannelse og markeder. De har også forpligtet sig til at inddrage disse kvinder i den nationale udvikling – ikke blot som lige modtagere, men som ligeværdige partnere.

På denne internationale dag, opfordrer jeg regeringer og samfund overalt til at sikre at disse løfter bliver opfyldt, således at kvinder og piger fra landlige områder også kan nyde godt af en bred vifte af rettigheder – alt fra ejendom og arv til sundhed, uddannelse og frihed uden vold.