Bolivia – en kontroversiel tilgang til børnearbejde

0
589
Bolivia children

Bolivia children

På verdensplan bliver ca. 22.000 børn om året dræbt i forbindelse med deres arbejde, viser estimater foretaget af den internationale arbejdsorganisation(ILO).

Antallet af børn, der bliver skadet eller syge på grund af deres arbejde er uvist, men mangel på sikkerhed og helbredsmæssige tiltag har ofte værre konsekvenser for børn end for voksne. Ikke alene er børnene mere udsatte og skrøbelige, de er også mere tilbøjelige til at have varige fysiske og psykiske mén.

Hvor de fleste lande i verden har prøvet at bekæmpe børnearbejde ved at forbyde det, har Sydamerikas fattigste land, Bolivia, gjort det stik modsatte. Landet vedtog for nylig en lov, der legaliserer børnearbejde helt ned til ti-års alderen.

« Børnearbejde eksisterer allerede i Bolivia, og det er meget vanskelligt at bekæmpe problemet. I stedet for at kriminalisere børnearbejderne, vil vi derfor beskytte deres rettigheder og øge sikkerheden i forbindelse med det arbejde de udfører, » forklarer Senator Adolfo Mendoza, en af lovens tilhængere.

Bolivias nye lov konstaterer blandt andet, at børn og unge skal beskyttes mod økonomisk udnyttelse, mod arbejde der forhindrer dem i at tage en uddannelse, mod arbejde der foregår i farlige eller usunde forhold og mod arbejde, der truer børns udvikling og værdighed. Den nye lov forhindrer i alt 21 forskellige former for farligt arbejde for alle børn under 18.

På globalt plan arbejder 85 millioner børn under farlige forhold. 13 millioner børn (8,8 % af alle børn) i Latinamerika og Caribien udfører børnearbejde.

I Bolivia er 58 % af de arbejdende børn under 14 år gamle og 90 % af børnearbejdet foregår i den uformelle økonomi. Da Bolivia er Sydamerikas fattigste land ser mange familier ingen anden udvej end at sende deres børn på arbejde for at skaffe føde på bordet.

”Børnearbejde er både en årsag til og en konsekvens af fattigdom og tabet af et lands menneskelige ressourcer. I mange tilfælde forhindrer børnearbejde børn i at tage en uddannelse og får dem til at droppe ud af skolen, ” argumenterer UNICEF i en pressemeddelelse.

Uanset hvad intentionerne med den nye lov er, gør to undtagelser, at de allermest sårbare børn fortsat er i fare for at blive udnyttet. Den første lov tillader børn ned til tolv års alderen at arbejde med deres forældres samtykke. Den anden tillader børn ned til ti års alderen at være selvstændige.

UNICEF argumenterer, at børnearbejde fratager børn retten til at gå i skolen, truer deres helbred, udsætter dem for vold og forstærker den sociale arv.

Ifølge FN’s Konvention om Barnets Rettigheder har alle børn ”ret til at blive beskyttet mod økonomisk udnyttelse, fra arbejde der er farligt og mod arbejde der ødelægger barnets uddannelsesmuligheder.” Ligeledes er barnet beskyttet mod arbejde, ”der er skadeligt for barnets fysiske og mentale helbred og dets sociale udvikling.”

Konventionen blev ratificeret af Bolivia den 26. juni 1990. Ifølge UNICEF arbejder 500.000 børn på nuværende tidspunkt i Bolivia.

Lignende artikler

Rødt kort til børnearbejde

Alle har en bedstemor i Dublin