CO2-udledninger når rekordhøjt niveau – igen

0
412

06 02 2014Emissions Coal

10.11.2015 – Den meteorologiske verdensorganisation (WMO) advarer om, at mængden af drivhusgasser nåede et rekordhøjt niveau i 2014. Den fortsatte stigning bidrager til klimaforandringer og risikerer at gøre jorden til et farligere sted for kommende generationer.

”Hvert år rapporterer vi om en ny rekord i koncentrationen af drivhusgasser,” sagde WMO’s generalsekretær Michel Jarraud i en pressemeddelelse. ”Hvert år siger vi, at det er på tide, at det får en ende. Vi bliver nødt til at handle nu og begrænse udslippet af drivhusgasser, hvis vi skal holde temperaturstigningerne på et håndterbart niveau.”

WMO publicerede sin rapport (Greenhouse Gas Bulletin) op til FN’s klimatopmøde (COP21), som løber af stablen i december i Paris. Ifølge rapporten er den opvarmende effekt på vores klima steget med 36 procent i perioden 1990 til 2014 på grund af kuldioxid, metan og lattergas fra industri, landbrug og husholdninger.

Rapporten viser, at kuldioxid, som er den mest sejlivede drivhusgas, nåede en koncentration på 397,7 ppm (dele pr. million) i år 2014. Koncentrationen på den nordlige halvkugle oversteg den symbolske grænse på 400 ppm i løbet af foråret 2015.

”Vi kommer snart til at leve i en verden, hvor kuldioxidniveauer på over 400 ppm er en permanent realitet,” fortsatte jarraud. ”Vi kan ikke se udslippet af kuldioxid. Det er en usynlig trussel, men det gør den ikke mindre virkelig. Den giver varmere temperaturer, ekstreme vejrforhold, smeltende is, stigninger i verdenshavene og forsuring af verdenshavene. Det sker lige nu, og vi er ved at begive os ud på ukendt farvand med skræmmende hastighed.”