Sverige skitserer Sikkerhedsrådets prioriteter

0
450
Guterres Wallstrom main photo

Guterres Wallstrom main photo

11.1.2017 – Margot Wallström, Sveriges udenrigsminister, inviterede i går den nyudnævnte FN-generalsekretær, António Guterres, til formelt at tiltale Sikkerhedsrådet for første gang. Sverige holder det månedlige roterende formandskab for FN’s Sikkerhedsråd gennem januar og indkaldte i denne sammenhæng til en åben debat om konfliktforebyggelse og opretholdelse af fred.

Generalsekretæren opstillede sin handlingsvision for Sikkerhedsrådet og insisterede på, at forebyggelsen af konflikt må prioriteres, og at konflikter ikke kan løses alene men gennem samarbejde.

Sveriges udenrigsminister, Margot Wallström, sagde til Rådet, at medlemsstaterne bør lytte til generalsekretærens opfordringer til en kraftig stigning i diplomati; inddragelse af kvinder i fredsmægling; og forbedring af den kollektive planlægning for opnåelse af fred.

Wallström and Guterres photo 2Begyndelsen af Sveriges mandat den 1. januar 2017 falder sammen med udnævnelsen af Guterres.

Tidligere i et debatindlæg i ’Dagens Nyheter’ sagde Wallström, at det ville være en prioritet for Sveriges formandskab, at generalsekretæren fik en god start i sit embede.
Hun tilføjede, at Sverige ønsker at styrke FN’s indsats omkring konfliktforebyggelse og koblingen mellem kvinder, fred og sikkerhed.

”Vi ønsker at bidrage til et Sikkerhedsråd, der er mere effektivt, gennemsigtigt og legitimt. Brugen af veto skal begrænses – ikke mindst i en situation som med Syrien,” skriver Wallström.

”Vi vil fortsætte med at gå imod overtrædelser af FN-pagtens forbud mod magtanvendelse, krænkelser af menneskerettigheder og den internationale humanitære folkeret,” fortsatte Wallström. ”Sverige blev valgt til Sikkerhedsrådet med overvældende støtte: 134 stemmer. Verden har talt – nu er det tid til, at vi påtager os ansvaret.”’