COP22: Vand er både det ”første offer” for klimaændringer og en del af løsningen

0
418
XMarrakesh Vand klima photo

XMarrakesh Vand klima photo

11.11.2016 – Konsekvenserne af klimaændringerne mærkes gennem vand, ved oversvømmelse, uregelmæssige regnmønstre, forlængede tørkeperioder og andre ekstreme vejrforhold. Vand er afgørende for en vellykket afbødning af klimaændringer, da mange bestræbelser på at reducere udledningen af drivhusgasser er afhængige af pålidelig adgang til vandressourcer.

Vand er af mange lande blevet identificeret som en løsning på tilpasning i 93 % af landendes nationale klima-handlingsplaner (Tilsigtet Nationalt Fastsatte Bidrag, ”INDC’s”). Da vand er grundlæggende for fødevaresikkerhed, menneskers sundhed, energiproduktion, industriel produktivitet, biodiversitet, ud over grundlæggende menneskelige behov og deres tilgængeligheden, er garanti af vandsikkerhed samtidig lig med garanteret sikkerhed i alle disse domæner.

”Vand forbinder alt. For at producere energi får nogle lande 97 procent vedvarende energi fra vand. Så det påvirker alt. Det er afgørende for den menneskelige udvikling, det er afgørende for uddannelse, det er afgørende for sundheden, det er afgørende for stabilitet og fødevaresikkerhed,” sagde Hakima el Haité, minister med ansvar for miljøet i Marokko, under en særlig dag dedikeret til vandproblemer på FN’s klimakonference COP22, der i øjeblikket finder sted i Marrakech.

Onsdag lancerede den marokkanske regering og dens partnere en ’Blå Bog om Vand og Klima’ (Blue Book on Water and Climate), som omfatter henstillinger fra det internationale vandsamfund. Den anbefaler, at vand anerkendes som det ”første offer” for klimaændringer, og at der indledes en handlings-dagsorden for vand. Syv af de ti lande, der er mest truet af klimaforandringerne, er i Afrika.

”Mens menneskeheden oplever stigende demografiske og socioøkonomiske belastninger, bringer nylige episoder af ekstreme klimaforhold rundt omkring i verden yderligere kompleksitet til at finde løsninger på, hvordan disse spændinger kan reduceres. Vand er en af de mest påvirkede ressourcer, men vand tilbyder også løsninger på disse udfordringer,” sagde Benedito Braga, formand for Verdens Vandråd (World Water Council).

XMarrakesh Vand klima photo2

UNRIC-relaterede links:

• Læs mere om ’vand’ ved COP22 her.

• De nordiske lande har en fælles pavillon ved FN-klimaforhandlingerne i Marrakech – 7.-18. November 2016 – i regi af Nordisk Ministerråd. Den nordiske pavillon vil fremhæve Nye Nordiske Klimaløsninger (New Nordic Climate Solutions) gennem en række arrangementer med fokus på en grønnere fremtid. Alle begivenheder ved den Nordiske COP22-pavillon vil blive streamet – du kan følge dem live på denne side.