Verdensdagen for vand

0
517
UN Photo/Olivier Chassot

UN Photo/Olivier Chassot

22. marts 2014 – FN’s Generalsekretær Ban Ki-moon advarer om, at klimaforandringer vil forværre belastningen på vand og manglen på vand. I sin besked til Verdensdagen for vand, pointerer Generalsekretæren, at klimaforandringerne i høj grad skyldes den ubæredygtige brug af energi. ”Forsøg på at skaffe universel adgang til vand og energi vil blive undermineret hvis den nuværende varmeudvikling fortsætter,” siger Ban Ki-Moon.

Temaet for dette års Verdensdagen for vand er ”vand og energi”. Frembringelse og overførsel af energi kræver udnyttelse af vandressourcer, især for vandkraft, atomenergi og termiske energikilder. Omvendt bliver omkring 8 procent af den globale energi brugt til pumpning, behandling og transport af vand til forskellige forbrugere.

Fokus for Verdensdagen for vand adresserer uretfærdigheder, især for den fattigste milliard, der lever i slum og fattige byområder og overlever uden adgang til rent vand, sanitet, nok mad og energiydelser. ”De mange stærke forbindelser imellem vand og energi fordrer sammenhængene, integreret politik og innovative strategier. Vand skal bruges – og elektricitet skal genereres og distribueres – retfærdigt og effektivt, så alle forbrugere får en retfærdig del,” siger Ban Ki-Moon i sin besked på Verdensdagen for vand.

Der er 1.3 milliarder mennesker i verden, der ikke har adgang til elektricitet. 768 millioner mennesker mangler adgang til forbedret vandressourcer og 2.5 milliarder mennesker har ikke forbedret sanitet. Vand og energi har stor indflydelse på fattigdomsbekæmpelse.

Yuri Fedorov, direktøren for FN’s kontor for Narko og Kriminalitet (UNODC) og FN’s Udviklingsprogram (UNDP) har lanceret kampagnen ”Nul korruption, 100x udvikling” for også at skabe opmærksomhed om denne problematik.

”På Verdensdagen for vand må vi acceptere, at vand er en fundamental menneskelig nødvendighed. Vi kan ikke leve uden det. Men det skal fordeles ligeligt og til alles fordel. Det betyder at regeringer, den private sektor, civilsamfundet og det offentlige skal arbejde sammen for at fjerne korruption, som kan forhindre lige adgang til vand”, siger Fedoroy i sin besked til Verdensdagen for vand.