A-Ø webstedsindeks

FN-kalender – FN-dage, uger, år og tiår

Internationale dage og uger

Januar

International Braille-dag

4. januar      International Braille-dag
24. januar    International uddannelsesdag
27. januar    International Holocaust-mindedag

Februar

International dag for nul-tolerance overfor kvindelig omskæring

1.-7. februar International uge for tværreligiøs harmoni (Afholdes altid første uge i februar)
6. februar     International dag for nul-tolerance overfor kvindelig omskæring
11. februar   International dag for kvinder og piger indenfor videnskaben
13. februar   International dag for radio (UNESCO)
20. februar   International dag for social retfærdighed
21. februar   International dag for modersmål (UNESCO)

Marts

International kvindedag (Kvindernes Internationale Kampdag)

1. marts       International dag for anti-diskrimination (UNAIDS)
3. marts       International dag for naturen
8. marts       International kvindedag (Kvindernes Internationale Kampdag)
20. marts     International glædesdag
20. marts     Fransk sprogdag
21.-27. marts     International uge for solidaritet med folk, der kæmper mod racisme og racediskrimination
21. marts     International dag for Downs syndrom
21. marts     International dag for Nowruz
21. marts     International dag for poesi (UNESCO)
21. marts     International dag mod racisme
21. marts     International dag for skov og træer
22. marts     International dag for vand
23. marts     International dag for meteorologi (WMO)
24. marts     International dag for retten til sandheden om menneskerettighedskrænkelser og for værdighed for ofrene
24. marts     International tuberkulosedag (WHO)
25. marts     International dag til minde for ofrene for slaveri og den transatlantiske slavehandel
25. marts     International solidaritetsdag for tilbageholdte og forsvundne ansatte


April

International autismedag

2. april         International autismedag
4. april         International dag for miner og minerydning
6. april         International dag for sport for udvikling og fred
7. april         International mindedag for ofrene for folkemordet i Rwanda
7. april         International sundhedsdag (WHO)
12. april       International dag for bemandede rummissioner
14. april       International Chagas sygdomsdag (WHO)
20. april       Kinesisk sprogdag
21. april       International dag for kreativitet og innovation
22. april       International dag for Moder Jord
23. april       Engelsk sprogdag
23. april       Spansk sprogdag
23. april       International dag for bøger og copyright (UNESCO)
24.-30. april International uge for vaccinationer (WHO)
25. april       International dag for delegater
25. april       International malariadag (WHO)
25. april       International dag for piger inden for Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)
26. april       International dag for intellektuel ejendomsret (WIPO)
26. april       Interantional mindedag for katastrofen i Tjernobyl
28. april       International dag for arbejdssikkerhed (ILO)
29. april       International mindedag for alle ofre for kemisk krigsførelse
30. april       International jazzdag

Maj

International dag for lys

2. maj          International dag for tunen
3. maj          International dag for pressefrihed
6.-12. maj    International uge for vejsikkerhed (WHO)
7. maj          Vesak, fuldmånedag
8.-9. maj      International mindetid for ofrene under anden verdenskrig
12. maj        International dag for trækfugle (UNEP)
15. maj        International familiedag
16. maj        International dag for at leve sammen i fred
16. maj        International dag for lys (UNESCO)
17. maj        International dag for telekommunikation og informationssamfundet
21. maj        International dag for kulturel mangfoldighed
20. maj        Verdens bi-dag
21. maj        International te-dag
22. maj        International dag for biodiversitet
23. maj        International dag for at stoppe obstetrisk fistula
25.-31. maj  International uge for solidaritet med folk fra ikke-selvstyrende territorier
29. maj        International dag for FN’s fredsbevarende styrker
31. maj        International dag mod tobak (WHO)

Juni

International havdag

1. juni         International dag for forældre
3. juni         Verdens cykel-dag
4. juni         International dag for børn som er ofre for aggression
5. juni         International miljødag
5. juni         International dag for kampen mod ulovlig fiskning
6. juni         Russisk sprogdag
8. juni         International havdag
12. juni       International dag for bekæmpelse af børnearbejde (ILO)
13. juni       International dag for albinisme
14. juni       International bloddonordag (WHO)
15. juni       International dag mod misbrug af ældre
16. juni       International dag for familieremitter
17. juni       International dag for bekæmpelse af ørkendannelse og tørke
18. juni       International dag for bæredygtig gastronomi
19. juni       International dag for eliminering af seksuel vold i konflikter
20. juni       International dag for flygtninge
21. juni       International yogadag
21. juni       International dag for fejring af solhverv
23. juni       International dag for offentlige tjenester
23. juni       Internationale dag for enker
25. juni       International dag for søfarende

26. juni       International dag mod narkotikamisbrug og ulovlig handel
26. juni       International støttedag for torturofre
27. juni       International dag for mikro-, små- og mellemstore virksomheder
29. juni       International dag for troperne
30. juni       International asteroidedag
30. juni       International parlamentarismedag

Juli

International venskabsdag

4. juli          International dag for kooperativer (Afholdes altid første lørdag i juli)
11. juli        International befolkningsdag
15. juli        International dag for unges færdigheder
18. juli        International Nelson Mandela-dag
20. juli        International skakdag
28. juli        International hepatitisdag (WHO)
30. juli        International venskabsdag
30. juli        International dag mod menneskesmugling

August

International dag for verdens oprindelige folk

1.-7. august International ammeuge (WHO)
9. august     International dag for verdens oprindelige folk
12. august   International ungdomsdag
19. august   International dag for humanitært arbejde
21. august   International dag for at mindes og hylde ofrende for terrorisme
23. august   International mindedag for slavehandlen og dens afskaffelse
29. august   International dag mod atomprøvesprængninger
30. august   International dag for ofrene for bortførelser

September

International dag for bevarelse af ozonlaget

5. september      International dag for velgørenhed
7. september      International dag for ren luft og blå himmel
8. september      International dag for læse- og skrivefærdigheder (UNESCO)
10. september    Verdens selvmordsforebyggelsesdag (WHO)
12. september    International dag for Syd-Syd-samarbejdet
15. september    International demokratidag
16. september
    International dag for bevarelse af ozonlaget
17. september    International patientsikkerhedsdag (WHO) 
21. september    International fredsdag
23. september    International dag for tegnsprog
24. september    International maritim dag (Afholdes sidste torsdag i september)
26. september    International dag for total afskaffelse af kernevåben
27. september    International dag for turisme
28. september    International rabiesdag (WHO)
28. september    International dag for universel adgang til information
29. september    International dag for bevidsthed om fødevaretab og madspild
30. september    International oversættelsesdag

Oktober

International dag for kvinder i landlige områder

1. oktober         International ældredag
2. oktober         International dag for ikke-vold
4.-10. oktober   International rumuge
5. oktober         International dag for levesteder (Afholdes første mandag i oktober)
5. oktober         International lærerdag (UNESCO)
9. oktober         International postdag
10. oktober       International dag for mental sundhed (WHO)
10. oktober       International dag for trækfugle (UNEP) (Afholdes anden lørdag i oktober)
11. oktober       International pigedag
13. oktober       International dag for katastrofereduktion
15. oktober       International dag for kvinder i landlige områder
16. oktober       International fødevaredag (FAO)
17. oktober       International dag for udryddelse af fattigdom
20. oktober       International statistikdag (Hvert 5. år, startende fra 2010)
24. oktober       FN-dag
24. oktober       International dag for information om udvikling
24.-30 oktober  International nedrustningsuge
27. oktober       International dag for audiovisuel kulturarv (UNESCO)
31. oktober       International dag for byer

November

International tolerancedag

2. november       International dag mod straffrihed for forbrydelser begået mod journalister
5. november       International dag for tsunamikendskab
6. november       International dag mod miljøudnyttelse under krig og væbnede konflikter
6.-12. november International uge for videnskab og fred  (Afholdes altid i den uge, hvor 11. november ligger)
10. november     International videnskabsdag for fred og udvikling (UNESCO)
13.-19. november Verdens antibiotika bevidsthedsuge (WHO)
14. november     International dag for diabetes
15. november     International mindedag for trafikofre (Afholdes tredje søndag i november)
16. november     International tolerancedag
19. november     International dag for filosofi (Afholdes tredje torsdag i november)
19. november     International toiletdag
20. november     International dag for industrialisering af Afrika
20. november     International børnedag
21. november     International TV-dag
25. november     International dag for afskaffelse af vold mod kvinder
29. november     International solidaritetsdag for det palæstinensiske folk
30. november     Dagen for at mindes ofrene for kemisk krigsførelse

December

International AIDS-dag

1. december       International AIDS-dag
2. december       International dag for afskaffelse af slaveri
3. december       International dag for personer med handicap
4. december       International bankdag
5. december       International dag for frivilligt arbejde for økonomisk og social udvikling
5. december       International dag for jord
7. december       International dag for civil luftfart (ICAO)
9. december       International anti-korruptionsdag
9. december       International mindedag for ofre for folkemord
10. december     International menneskerettighedsdag
11. december     International dag for bjerge
12. december     International dag for neutralitet
12. december     International dag for universel sundhedsdækning
18. december     Arabisk sprogdag
18. december     International dag for migranter
20. december     International solidaritetsdag

Læs mere om de internationale dage HER
Læs mere om de internationale uger HER

 


Internationale år siden 2010

2010         Internationalt år for biodiversitet
2010         Internationalt år for forsoning mellem kulturer
2010         Internationalt år for unge (12. august 2010 – 11. august 2011)
2010         Internationalt år for søfarere
2011         Internationalt skovår
2011         Internationalt kemiår
2011         Internationalt år for mennesker af afrikansk oprindelse
2012         Internationalt år for vedvarende energi til alle
2012         Internationalt år for andelsselskaber

2013         Internationalt Quinoaår
2013         Internationalt år for samarbejde om vand
2014         Internationalt år for familielandbrug
2014         Internationalt år for krystallografi
2014         Internationalt år for udviklings-østater
2014         Internationalt år for solidaritet med det palæstinensiske folk
2015         Internationalt jordår
2015         Internationalt år for lys
2016         Internationalt år for bælgfrugt
2017         Internationalt år for bæredygtig turisme
2019         Internationalt år for oprindelige sprog
2019         Internationalt år for moderation
2019         Internationalt år for det periodiske system for kemiske elementer
2020         Internationalt år for plantesundhed
2020         International år for sygeplejersker og jordemødre (WHO)
2022         Internationalt år for traditionelle fiskemetoder og akvakultur
2024         Internationalt år for kamelfamilien

Læs mere HER

 


Internationale tiår siden 2000

2001-2010      Andet internationale tiår for afskaffelse af kolonialisme
2001-2010      Internationalt tiår for fredskultur og ikke-vold mod verdens børn
2001-2010      Tiår for bekæmpelse af malaria i udviklingslande, især Afrika
2003-2012      FN’s tiår for læse- og skrivefærdigheder: Uddannelse til alle
2005-2014      Andet internationale tiår for oprindelige folk
2005-2014      FN’s tiår for uddannelse om bæredygtig udvikling
2005–2015      Internationalt tiår for handling, “Vand for livet”
2006-2016      Tredje tiår for genoprettelse og bæredygtig udvikling i de påvirkede regioner efter Tjernobyl-katastrofen
2008-2017      Andet internationale tiår for udryddelse af fattigdom
2010-2020      FN’s tiår for ørkener og kampen mod ørkenspredning
2011-2020      FN’s tiår for biodiversitet
2011-2020      Tiår for vejsikkerhedsindsats
2011-2020      Tredje internationale tiår for afskaffelse af kolonialisme
2014-2024      FN’s tiår for bæredygtig energi til alle
2015-2024      Internationalt tiår for folk af afrikansk afstamning
2016-2025      FN’s tiår for næringsindsats
2018-2028      Internationalt årti for handling “vand for bæredygtig udvikling”
2019-2028      FN’s årti for familielandbrug
2019-2018      Nelson Mandelas tiår for fred 2019-2028
2020-2030      Internationalt handlingsårti for Verdensmålene (UNDP)
2021-2030      Internationalt årti for havforskning for bæredygtig udvikling

Læs mere HER

Verdenserklæringen om Menneskerettighederne