Et farvel til malaria?

0
454
Baby behind mosquito net USAID Wendy Stone

Baby behind mosquito net USAID Wendy Stone

FN’s internationale malariadag markeres 25. april og temaet for 2013 er ”Invester i fremtiden. Bekæmp malaria”. Målet er stort, men på ingen måde umuligt at opnå.

Faktisk eksisterede endemisk malaria i Nordeuropa indtil midten af det 20.århundrede. Siden da har sygdommen næsten været helt udryddet fra kontinentet, med kun nogle mindre udbrud i den fjerne sydøstlige del af regionen.

Udryddelsen har også været en succes i andre regioner i verden. I nogle områder er det sket ”automatisk” gennem forbedrede levevilkår og sundhedspleje, og i andre områder er pesticider blevet brugt som en del af processen.

Ikke desto mindre er malaria stadig en stor dræber. Afrika og nogle dele af det sydlige Asien, især Indien, forbliver stort set de eneste regioner hvor endemisk malaria er et væsentligt socialt problem. I disse områder er dens virkninger dramatiske: malaria dræber mellem en halv til en hel million mennesker hvert år og de fleste af ofrene er børn under fem år.

Tropiske områder er mere egnet for malariamyg, der foretrækker varme og fugtige levevilkår frem for den nordiske kulde. Men i dag ved vi, at malaria også kan udryddes i tropiske områder. Malaria kan forebygges og behandles; vi har bare brug for de rigtige midler, og vigtigst af alt, viljen til at gøre det.

Der er faktisk sket store fremskridt siden årtusindskiftet. En holistisk tilgang, herunder forskning, vektorkontrol og forbedret behandling er blevet indført, og det anslås at 274 millioner flere tilfælde og 1,1 millioner flere dødsfald ville have fundet sted mellem 2001 og 2010 uden indsatsen. Derudover er andelen af familier i Afrika syd for Sahara som ejer mindst ét insekticid-behandlet myggenet (ITN), steget fra 3 % til 53 % siden 2000.

Distributionen af disse myggenet betragtes i øjeblikket som en af de mest omkostningseffektive måder at forebygge malaria på. Ved at forsyne folk med disse simple net i malariaramte områder, kan man reducere tilfælde af malaria med det halve. Ved at anvende nettene mindsker man ikke blot antallet af malariatilfælde, man øger samtidig udvikling og økonomisk aktivitet, eftersom mennesker er mindre syge og inaktive. Det vurderes at den økonomiske omkostning af malaria i Afrika er 12 milliarder dollars om året, og i nogle lande er op til 40 % af de offentlige sundhedsudgifter brugt på malaria.     

Selv om der er blevet gjort en betydelig indsats for at bekæmpe malaria, er det bekymrende at fordelingen af myggenet er faldet i løbet af de sidste to år. I 2010 blev i alt 145 millioner net distribueret i Afrika syd for Sahara, men i 2012 var tallet faldet drastisk til 66 millioner. Ved at fokusere på de mindst udviklede lande – omkring 80 % af dødsfaldene sker i kun 14 lande – er det muligt at redde liv og effektivt forhindre malaria.

I dagens globaliserede verden kan intet land være ladt alene, og intet land kan være ligeglad.

I de nordiske lande er der blevet taget en række gode initiativer til at bekæmpe malaria. F.eks. samarbejder norske akademikere med deres etiopiske kolleger, om at skabe nye modeller der kan varsle om malariaudbrud, hvis mønstre ændrer sig i Etiopien pga. global opvarmning. Derudover udfører Norges universitet for miljø- og biovidenskab et test-projekt af myggenet i Tanzania, for at hjælpe de lokale myndigheder og producenter med at maksimere distribueringen af net.

I Danmark samler Københavns Universitets Center for Medicinsk Parasitologi den akademiske verden sammen, for at studere malaria yderligere, udvikle ny medicin, studere immunologi og f.eks. skabe malariavacciner.

Disse bestræbelser er inspirerende eksempler på, at uanset om man er berørt eller ej, kan alle lande deltage i kampen om at udrydde sygdommen. Kun ved at gøre dette kan vi hjælpe de hårdt ramte lande til at lægge lidelserne bag sig, og sikre at de kan fokusere på at øge udviklingen, i stedet for at behandle en sygdom der kunne have været en del af fortiden.