Fælles udfordringer – Fælles løsninger

0
444
Nacho Fradejas Garcia 2.0 Generic CC BY NC ND 2.0

Nacho Fradejas Garcia 2.0 Generic CC BY NC ND 2.0

12. september 2014 – Syd-Syd samarbejdet (SSC), der er et samarbejde mellem udviklingslande, bidrager i dag i høj grad til udviklingen af tredjeverdenslande. Samarbejdet giver udviklingslande muligheden for at dele viden og for at opbygge fællesskaber med henblik på at håndtere fælles udfordringer. Disse fællesskaber har stor betydning for udviklingen i mange regioner rundt omkring i verden. Samtidig er Syd-Syd samarbejdet et alternativ til det vestligt centrerede verdensbillede, som vi er vant til.

SSC er startet, drevet og organiseret af udviklingslandene selv. Samarbejdet er også inkluderende i den forstand, at initiavet både involverer regeringer, private og offentlige institutioner, ikke-statslige organisationer og individer. At projektet favner så bredt er med til at sikre projektets fortsatte succes. Ydermere kan traditionelle ’donor lande’ og multilaterale organisationer være med til at facilitere Syd-Syd initiativer.

I dag fejrer vi den Internationale dag for Syd-Syd samarbejdet som en erkendelse af samarbejdets vigtighed og for at skabe opmærksomhed om den positive udvikling samarbejdet har bidraget til. De største økonomiske og politiske transformationer verden har oplevet i de sidste to årtier har især kunne mærkes i udviklingslandene.

Ændringerne er sket hurtigere end nogensinde før og er med til at redefinere den nuværende verdensorden. Syd-Syd samarbejdet har således både ændret dynamikken og forholdene mellem landene internt i syden og ligeledes også imellem nord og syd. Nutidens vigtigste udfordringer såsom miljø og klimaændringer, energisikkerhed, global fattigdom og migration er i dag anerkendt som globale problemer, der kræver globale løsninger, og Syd-Syd initiativet er i denne forbindelse med til at give udviklingslande en stærkere stemme i multilaterale forhandlinger. 

Ifølge FN’s kontor for Syd-Syd fællesskabet (UNOSSC) er den seneste trend, at en større og større andel af den globale handel går gennem Syd-Syd samarbejdet. Et af de områder, hvor væksten har været størst er på miljøområdet, hvor eksempelvis solcelle og vindturbiner er i høj kurs. Syd-Syd handel i denne sektor er vokset markant hurtigere end handlen mellem Nord og Syd-lande.  Udviklingslandes andel af den globale eksport af vedvarende energi er således blevet mere end fordoblet fra 32% i 2004 til 75% i 2011. 

Generalsekretær Ban-Ki-moon understreger i en presseudtalelse vigtigheden af dagen i dag:

”Syd-Syd samarbejdet giver udviklingslande mulighed for at finde konkrete løsninger på fælles problemer.” Han minder os samtidig om, at ”samarbejdet giver os udviklingsmuligheder som hele det internationale samfund kan nyde godt af.”

Relaterede artikler

500 dage tilbage for at nå 2015-målene

Remitter – En dyr livline til det globale syd

Verdens fattigste lande opfordrer til samarbejde