A-Ø webstedsindeks

Autisme: 1 ud af 100 børn på verdensplan  

Autismespektrumforstyrrelser (ASD) er en forskelligartet gruppe af sygdomme. De er kendetegnet ved en vis grad af vanskeligheder med social interaktion og kommunikation.

Andre kendetegn er atypiske aktivitets- og adfærdsmønstre, f.eks. vanskeligheder med at gå fra en aktivitet til en anden, fokus på detaljer og usædvanlige reaktioner på fornemmelser. 

Det anslås, at ca. 1 ud af 100 børn på verdensplan har autisme. Dette skøn er et gennemsnitstal, og den rapporterede prævalens varierer betydeligt fra undersøgelse til undersøgelse. Nogle velkontrollerede undersøgelser har dog rapporteret om tal, der er væsentligt højere. Prævalensen af autisme i mange lav- og mellemindkomstlande er ukendt. 

Vi bevæger os væk fra fortællingen om at helbrede eller omvende autister og fokuserer i stedet på at acceptere, støtte og inkludere dem og kæmpe for deres rettigheder. Dette er en stor forandring for alle autister, deres allierede, det bredere neurodiversitetsfællesskab og verden som helhed. Det gør det muligt for autister at kræve deres værdighed og blive fuldt integreret som værdsatte medlemmer af deres familier og samfund. 

“Vi må gøre det bedre” 

child-blond-hair-toys-tractor-sandy-millar
Foto: Unsplash/Sandy Millar

Det gør det også muligt at fokusere på de bidrag, som autister yder til verden, hvilket dette års Internationale Autismedag (World Autism Awareness Day – WAAD) vil gøre. Der vil nemlig især være fokus på autisters bidrag i hjemmet, på arbejdspladsen, inden for kunst og i den politiske beslutningsproces. 

“Vi må gøre det bedre – ved at fremme inkluderende uddannelse, lige beskæftigelsesmuligheder, selvbestemmelse og et miljø, hvor alle mennesker respekteres. Og mens vi gør det, anerkender vi også den rolle, som familier, plejere og støttenetværk spiller i livet for personer med autisme”, siger FN’s generalsekretær António Guterres. 

Fire fakta om autismespektrumforstyrrelser 

  • Autisme – også kaldet autismespektrumforstyrrelser – udgør en forskelligartet gruppe af tilstande, der har at gøre med hjernens udvikling.
  • Karakteristika kan påvises i den tidlige barndom, men autisme bliver ofte først diagnosticeret langt senere. 
  • niveauet af bevidsthed og accept varierer dramatisk fra land til land. 
  • autisters evner og behov varierer og kan udvikle sig over tid. Mens nogle mennesker med autisme kan leve selvstændigt, har andre alvorlige handicaps og har brug for livslang pleje og støtte. 

FN fejrer verdensdagen (2. april) med en global virtuel begivenhed med temaet “Transformation: Mod en neuro-inkluderende verden for alle”. Arrangementet finder sted virtuelt søndag den 2. april fra kl. 10.00 til 13.00 EST. 

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19