Fattige skal inkluderes i kampen mod fattigdom

0
411
eradicate poverty

eradicate poverty

17. oktober, 2013 – Ekstrem fattigdom ødelægger menneskers liv og livsmod; den dræber flere børn, unge og ældre end krig. Hver dag bliver mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, udfordret og truet af mangel på mad, tag over hovedet og adgang til essentielle tjenester. For at skabe opmærksomhed om og støtte kampen om at udrydde fattigdom, markeres den Internationale Dag for Udryddelse af Fattigdom i dag.

Dette års tema er: ”Samarbejde mod en verden uden diskrimination: Byggende på erfaring og viden fra mennesker, der lever i ekstrem fattigdom.” Temaet fremhæver den diskrimination, mennesker står overfor i dagligdagen på grund af fattigdom, deres marginalisering i de politiske, økonomiske og sociale sfærer og deres mangel på stemme og repræsentation i politik og programmer, der påvirker dem direkte og indirekte.

På trods af de bedste intentioner fra regeringer, udviklingsorganisationer og donorer overser eller ignorere vores nuværende anstrengelser for at formulere, implementere og evaluere politikker og programmer til at udrydde fattigdom for det meste den unikke viden baseret på den erfaring, som mennesker, der lever under de værste vilkår, har fået. Økonomisk vækst vil ikke reducere fattigdom, forbedre lighed og skabe jobs med mindre den er inkluderende. Inkluderende vækst er også essentiel for opnåelsen af 2015-målene.

FN’s Generalsekretær Ban Ki-moon forklarede, at det er essentielt at inkludere fattigdomsbekæmpende mål i post-2015 udviklingsdagsordenen efter 2015-målene er udløbet. Han sagde, at ”den eneste måde at gøre fattigdomsudryddelse uigenkaldelig er ved at sætte verden på en bæredygtig udviklingsvej.” Og han tilføjede, at ”vores imponerende bedrift med at halvere fattigdommen skal ikke gøre os blinde overfor det faktum, at mere end 1.2 milliarder mennesker stadig lever i ekstrem fattigdom over hele verden. Alt for mange, specielt kvinder og piger, bliver fortsat nægtet adgang til tilstrækkelig sundhedsvæsen og sanitet, kvalitetsuddannelse og ordentlige boliger.”

I forbindelse med årets tema opfordrede Generalsekretæren til inklusion af de mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, i arbejdet mod udryddelsen af fattigdom. Han sagde: ”Vi skal gøre mere for at lytte til og agere for dem, hvis stemmer ofte ikke høres – mennesker, der lever i fattigdom.”