A-Ø webstedsindeks

FN-generalsekretæren vil genstarte det 21. århundrede

FN-generalsekretær, António Guterres, efterspørger internationalt samarbejde til at overkomme de ødelæggelser, som 2020 har forvoldt. Der er behov for en global genstart efter et år med Covid-19, utilstrækkelig klimapolitisk handling, voksende ulighed og økonomiske kriser.

I sin årlige tale til FN’s generalforsamling den 28. januar, beskrev Guterres de farer, som verden står overfor, og han advarede om de omfattende konsekvenser, det vil have, hvis vi ikke formår at samarbejde.

”2020 var et globalt annus horribilis – et år med død og ødelæggelser, ” sagde generalsekretæren om året, der er gået, og hvor 2 millioner mennesker mistede livet til Covid-19.

Det forgangne år ”præsenterede os for store tragedier og udfordringer. 2021 skal være året, hvor vi kommer ovenpå igen og finder tilbage på rette spor. Vi skal gå fra dødsfald til sundhed; fra ødelæggelser til genopbygning; fra fortvivlelse til håb; fra status quo til global forandring,” sagde Guterres til medlemsstaternes repræsentanter i generalforsamlingen.

Generalsekretæren fremhævede ti prioriteter for 2021, som skal give verdens befolkninger håb og muligheder tilbage. Først og fremmest skal vi sikre lige og fair adgang til vaccination, og derefter skal vi insistere på en inkluderende og bæredygtig genopretning.

”Vaccination er den første moralske test, som vi står foran,” sagde Guterres: ”Videnskaben har levet op til sit ansvar, men den globale solidaritet halter efter.” Han fremhævede, at personer i risikogrupperne og på frontlinjerne af kampen mod Covid-19 skal prioriteres – uanset deres nationalitet. Dernæst skal hastigheden på vaccineproduktionen skrues op.

Guterres understregede, at der er behov for massive investeringer i universel sundhedsdækning, den mentale sundhed og anstændigt arbejde. Han gjorde det også klart, at lavindkomstlande bør undtages deres forpligtelser til at tilbagebetale gæld, således at de allerede nu kan fokusere på genopretningen af økonomier og samfund.

António Guterres listede otte andre prioriteter for 2021, herunder at ”slutte fred med naturen” med henblik på at modarbejde klimaforandringer og beskytte artsdiversiteten. Derudover vil Guterres sætte fokus på at bekæmpe den voksende globale ulighed; forhindre menneskerettighedskrænkelser; fremme kvinders rettigheder; lette geopolitiske spændinger; modvirke atomoprustning; undgå de risici, der er forbundet med digitalisering samtidig med, at de mange muligheder udnyttes samt ”at genstarte det 21. århundrede.”

Klimaforandringer og global opvarmning er øverst på Guterres’ dagsorden. Han vil bygge en global koalition for klimaneutralitet i 2050 forud for COP26, der finder sted i Glasgow senere på året. Han opfordrede også medlemslande til at præsentere mere ambitiøse nationale reduktionsbidrag inden klimatopmødet.

Ifølge Guterres er multilateralisme og inkluderende globalt samarbejde afgørende for, om vi kan overkomme de udfordringer, som vi står overfor, og han foreslog en New Global Deal, der skal sikre, at ”magt, muligheder og midler bliver delt mere retfærdigt mellem verdens befolkninger.”

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19