A-Ø webstedsindeks

FN-eksperter til nordiske regeringer: hjemtag kvinder og børn fra syriske lejre 

I et officielt brev til regeringerne, opfordrer FN-eksperter Danmark, Finland, Norge og Sverige og 53 andre lande til at hente kvinder og børn hjem fra Al Hol- og Roj-lejrene i det nordøstlige Syrien. Eksperterne er dybt bekymrede over den sikkerhedsmæssige og humanitære situation i området. 

Anført af FN’s særlige rapportør for fremme og beskyttelse af menneskerettigheder i kampen mod terrorisme, Fionnuala Ní Aoláin, udtrykker eksperterne dyb bekymring omkring den sikkerhedsmæssige og humanitære situation i Al Hol- og Roj-lejrene, der siden årets begyndelse har været i forværring.

Lejrene fungerer i øjeblikket som hjem for 64.000 mennesker – primært kvinder og børn – hvoraf 9.462 har en anden nationalitet end syrisk eller irakisk. Der sidder både danskere, finnere, nordmænd og svenskere i lejrene.

“Stater har det primære ansvar for at handle effektivt og med rettidig omhu for at sikre individer, der finder dem selv i sårbare situationer, særligt kvinder og børn, der befinder sig unden for deres hjemland, og hvor de står over for seriøse trusler om fundamentale menneskerettighedskrænkelser, overgreb, misbrug og vold. Staternes handlinger og fravær på samme kan påvirke disse personers menneskerettigheder,” påmindede eksperterne de pågældende regeringer.

Børn i Syrien
Børn står uden for et telt, der fungerer som midlertid skole i Ar-Raqqa i Syrien. UNICEF/Bakr Alkasem

Det er i kølvandet på FN-rapporter, der dokumenterer, at der siden årets begyndelse har været stigende vold og usikkerhed i lejrene, at FN-eksperterne nu på det kraftigste opfordrer de regeringer, der har borgere i lejrene, at gribe til handling og hente dem hjem.

“Tusindvis af de personer, der holdes tilbage i lejrene er udsat for vold, udnyttelse, misbrug. De frarøves basale fornødenheder og bliver behandlet på en så ond, inhuman og nedværdigende måde, at det ligner tortur og er i konflikt med international lov. Et ukendt antal personer er allerede omkommet i lejrene,” underestregede eksperterne.

De mindede også regeringerne om, at hjemtagningsprocesserne bør ske i overensstemmelse med gældende international lov og i respekt for menneskerettighederne. Staterne skal afholde sig fra enhver form for handling, der kan krænke deres borgeres menneskerettigheder yderligere. Hjemtagningen bør ledsages af programmer for gen-integration i samfundet og tilstrækkelig social, psykologisk og uddannelsesmæssig støtte. Derudover bør kvinder og piger blive tilbudt støtte til at håndtere kønsspecifikke trauma.

 

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19