FN opfordrer til handling på den International dag for selvmordsforebyggelse

0
448
Ozan Ozan CC BY-NC-ND 2.0

Ozan Ozan CC BY-NC-ND 2.0

10.september 2014 – Mere end 800.000 mennesker begår selvmord hvert år, hvilket svarer til en hver 40. sekund, ifølge en ny rapport fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

I nogle lande er selvmord i blandt de tre hyppigste dødsårsager i aldersgruppen 15-44 og den næstmest hyppigse dødsårsag blandt unge på mellem 10-24 år.

Flere mænd tager livet af sig selv end kvinder og selvmord er især hyppig forekommende i befolkningsgrupper, der er marginaliserede eller diskrimerede.

Rapporten offentliggøres i kølvandet på Verdens Sundhedsråds nye handlingsplan for mentalt helbred 2013-2020, der har til hensigt at nedbringe de 194 medlemsstaters selvmordrate med 10 % inden 2020.

”Rapporten er en opfordring til at skride til handling mod et stort offentligt helbredsproblem, der alt for længe har været et område med tabu,” sagde Dr. Margaret Chan, der er generaldirektør i WHO.

Global Suicide Rates / WHO©

Ligesom resten af verden, har de nordiske lande en stor udfordring i forhold til at reducere selvmordsraten og forbedrer dets borgeres mentale helbred.

Ifølge samarbejdsorganisationen Norden er psykiske sygdomme det største fremtidige helbredsproblem i de nordiske lande.

Den gode nyhed er, at den totale mængde af selvmord i den mandlige del af befolkningen i de tre nordiske lande er faldet over den seneste årrække. Selvmordsraten blandt kvinderne er derimod kun faldet i Danmark og Sverige.

En række nordiske tiltag mod selvmord har de seneste år set dagens lys og har bidraget til at reducere selvmordsraten.

I Sverige har det Nationale Center for Selvmordsforskning og Prævention af Mentale Sygdomme i samarbejde med WHO gjort en stor indsats for at reducere selvmordsraten i Sverige.

Ligeledes har Center for Selvmordsforskning i Danmark bidraget til at sænke selvmordsraten og til forskning på området i Danmark.

I det hele taget er det gået bedre og bedre i Danmark med at forebygge selvmord de seneste år, omend nye tal tyder på at antallet af selvmord i år er vokset

Danmark havde i perioden fra 1950 til midten af 1990’erne en høj forekomst af selvmord sammenlignet med de øvrige nordiske lande. Danske kvinder havde endog den højeste selvmordshyppighed blandt 20 OECD-lande. Men fra slutningen af 1990’erne har selvmordshyppigheden været lavere i Danmark end i de øvrige nordiske lande. Siden 1980 er antallet af selvmord i Danmark konstant faldet – både blandt mænd og kvinder og i alle aldersgrupper. Alle selvmordsmetoder, dvs. lægemiddelforgiftning, hængning, drukning, skud mm. har udvist tilsvarende fald.

I Danmark er der pt. omkring 600 selvmord om året, hvilket svarer til ca. 1 % af alle dødsfald. Ud af de 600 selvmord begås tre gange så mange selvmord af mænd som af kvinder.

Selvmordsstatistik - Norden

Tag del i eventet “Cycle Around the Globe” kampagnen for at øge opmærksomheden omkring selvmord

Tag også del i kampagnen på Facebook

Andre artikler om emnet

Det er på tide at bryde tabuet om psykiske sygdomme
Psykiske sygdomme påvirker alle: Unge, voksne og pårørende
WHO: 10 facts on mental health