Ny rapport fra FN’s Fond for Befolkningsaktiviteter

0
425
alt

I dag lancerer FN’s Fond for Befolkningsaktiviteter (UNFPA) rapporten State of World Population 2009 – Facing a changing world: women, population and climate.

Rapporten omhandler hvordan befolkningsdynamik påvirker drivhusgasser og klimaændringer. Den belyser spørgsmål som hvorvidt urbanisering og en aldrende befolkning vil hjælpe i bestræbelserne på at tilpasse sig klimaændringer, eller om disse er faktorer der i stedet vil hindre det. Der ud over undersøger den om et bedre reproduktivt sundhedsvæsen og forbedrede forhold mellem mænd og kvinder kan gøre en forskel i kampen mod klimaændringer.

Grunden til at undersøge disse ting er at hele verden snakker om CO2-kredit, CO2-handel og CO2-udledningsmål. Der i mod bliver der ikke sagt særlig meget om mennesket hvis aktiviteter bidrager til disse udledninger, eller om dem som vil blive mest berørte af klimaændringerne – især kvinder.

Ifølge UNFPA trænger klimadebatten til at blive omfortolket så mennesket kommer i centrum. Med mindre klimapolitikker tager mennesket med i sine overvejelser vil mindskelsen af klimaændringer slå fejl, og det vil være umuligt at beskytte udsatte befolkningsgrupper for de potentielt forfærdelige virkninger.

UNFPA er et internationalt udviklingsagentur som promoverer alle menneskers ret til at nyde et sundt live med lige mulighed for alle. UNFPA støtter lande i brugen af befolkningsdata i politik og programmer som skal mindske fattigdom, sikre at enhver graviditet er ønsket, enhver fødsel er sikker, ethvert ungt menneske er HIV/AIDS fri, og at alle piger og kvinder bliver behandlet med respekt og værdighed.

Rapporten er tilgængelig på engelsk, fransk, spansk, russisk og arabisk.

alt