FN vil forny indsatsen for at stoppe favorisering af drenge

0
454

altFem FN-organisationer er gået sammen for at arbejde med problemet om favorisering og udvælgelse af drenge, en almindelig praksis i mange dele af syd-, øst- og centralasien, som skaber en kultur med diskriminering og vold.

”Udvælgelse af drenge er et symptom på opretholdelse af sociale, kulturelle, politiske og økonomiske uretfærdigheder overfor kvinder, og et åbenlyst brud på kvinders menneskerettigheder”, står der i en udtalelse fra FN-organisationerne, som har vurderet baggrunden for dette samt konsekvenserne af denne praksis.
 
Kvinder prøver ofte, under intenst pres om at føde en søn, at finde ud af fosterets køn ved hjælp af ultralyd. Finder man ud at fosteret er kvindeligt, kan dette medføre abort.
 
Udvælgelse af køn kan også finde sted før en graviditet finder sted eller efter en pigefødsel, gennem forsømmelse og tilsidesættelse af pigebørn eller ved børnedrab. Over flere årtier har denne praksis forårsaget ubalance i kønsfordelingen i mange lande, specielt i syd-, øst- og centralasien – med uligheder på op til 130 drenge for hver 100 piger.
 
”Det er et enormt pres på kvinder for at føde sønner, hvilket ikke bare direkte påvirker kvinders valg om reproduktion, med bibetydning for deres heldbred og overlevelse, men som også sætter kvinder i en position, hvor de må opretholde pigernes lave status gennem favorisering”, siger udvalget bag rapporten.
 
”Det er også kvinder, som må bære konsekvenserne af at føde et uønsket pigebarn. Disse konsekvenser kan indebære vold, at blive forladt, skilsmisse eller til og med døden”, ifølge FNs Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR) FNs befolkningsfond (UNFPA), UNICEF, UN Women og Verdenssundhedsorganisation (WHO).
 
Ubalancen mellem antallet af mænd og kvinder, som følger af udvælgelse af køn, kan i nogen områder føre til menneskehandel af kvinder, tvangsægteskaber med mænd fra andre regioner eller deling af hustruer mellem brødre, siger FN-organisationerne.
 
”En fornyet og fælles indsats mangler fra regeringer og civilsamfundet for at adressere denne kønsdiskriminering hvis rødder stikker dybt, og som denne favoriseringen forårsager”, udtalte eksperterne.
 
Organisationerne foreslår konkrete tiltag for at takle problemet, her er inkluderet en indsamling af mere pålidelige data angående udbredelsen af problemet samt de faktorer som fører til opretholdelse og videreføring af denne praksis, retningslinjer for sundhedspersonale for brug af teknologi, støttende midler for piger og kvinder, som at give incitamenter til familier, der det kun er døtre, og andre tiltag som vækker bevidstheden.