FN’s Internationale Migrationsdag

0
449

 U N I T E D   N A T I O N S                              N A T I O N S   U N I E S

Generalsekretærens budskab på den internationale migrationsdag

Den 18. december 2008

Flere end 200 millioner af verdens indvandrere og flygtninge er i denne tid meget modtagelige og svage grundet den finansielle krise, der ryster den globale økonomi. Verdensmarkedernes krise har udsat dem for en større risiko for stigmatisering, fattigdom, diskrimination og misbrug. Forlydender om lavere remitter er begyndelsen på mange menneskers lidelser grundet denne krise.

Tilmed gøres indvandrepolitikkerne stadigt mere restriktive. Vi ser en stigning i kriminalisering af uvelkomne indvandrere, og alt for ofte bliver deres sager behandlet ud fra et sikkerhedsperspektiv. I mange lande er der en stigende tendens til, at de bliver ofre for obligatorisk eller forlænget detention selv om menneskerettighederne foreskriver, at detention skal være undtagelsen og ikke reglen.

For at redde indvandrere fra misbrug og give dem mulighed for at bidrage til udvikling i deres hjem- og modtagelande, må vi anerkende dem som mennesker, hvis rettigheder skal beskyttes. Den bedste måde at gøre dette på er at bekræfte den fundamentale rolle som de internationale menneskerettigheder har som en ramme, der styrer national og international politik.

Jeg opfordrer alle medlemsstater til at tiltræde den internationale konvention om beskyttelse af alle indvandrerarbejdere og deres familiemedlemmer, som er den mest omfattende internationale rammekonvention på dette område.

Folk vil fortsætte med at bevæge sig fra sted til andet for at leve og arbejde. Kun ved at sikre deres beskyttelse kan vi leve op til erklæringens anerkendelse af, at "den i mennesket iboende værdighed og de lige og essentielle rettigheder for alle medlemmer af den menneskelige familie er grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i verden".