FN’s racismekomité er bekymret over politisk propaganda i Danmark

0
480
Danmark. Foto: Flickr / Minniemouseaunt (CC-BY-2.0)

Danmark. Foto: Flickr / Minniemouseaunt (CC-BY-2.0)

18.05.15 – Mens valgdagene nærmer sig i Danmark rejser FN’s Komité til bekæmpelse af racediskrimination bekymringer over det øgede fremmedhad og den politiske propaganda, som målretter ikke-statsborgere.

Komiteen offentliggjorde i fredags sine konkluderende bemærkninger for de lande, som den har gennemgået fra den 27. april til den 15. maj. Danmark var et af de lande, som blev set efter i sømmene.

Komiteen er bekymret over de racistiske skildringer i medierne, som blandt andet foregår på nettet. Dertil peger komiteen på det øgede fremmedhad. Eksempler herpå er terrorangrebet mod det jødiske samfund i København, februar 2015, og den generelle stigmatisering af Roma-samfundet.

Komiteen udtrykker også sine dybe bekymringer angående en udstilling som fandt sted i Folketinget. Ifølge rapporten er billederne der blev udstillet racistiske og kunstneren bag er op til flere gange dømt i Sverige for racistiske domme. Den svenske kunstner har dog brugt den danske stats beskyttelse og promovering af ytringsfriheden som skyts til at argumentere for, at have ret til at udstille billederne.

Desuden vækker tal fra Statens integrationsbarometer bekymring hos komiteen. Ifølge disse har 45 % af danske minoriteter med anden etnisk baggrund følt at de er blevet udsat for diskrimination på baggrund af deres etnicitet.

Myndighederne bør være på vagt i sager mod organisationer, der fremmer racediskrimination, og skal træde til så tidligt som muligt.

”Disse organisationer, såvel som øvrige propagandaaktiviteter, bør erklæres ulovlige og bør forbydes. Deltagelse i sådanne organisationer bør forbydes og straffes”, konkluderer komiteen.

Den anbefaler, at de danske myndigheder bør fordoble deres indsats mod bekæmpelsen af racediskrimination og vold, fremmedhad, såvel som intolerance. Den opfordrer autoriteter til at minde politikerne om deres ansvar for at sikre opbygningen af en tolerant og interkulturel forståelse mellem forskellige samfundsgrupper.

En andet løftet pegefinger gælder Danmarks strenge og restriktive forhold på familiesammenføringsområdet, som ligger langt fra komiteens tidligere anbefalinger.

Selv udtaler Udenrigsministeren i denne forbindelse:

“Jeg hæfter mig ved, at Komitéen bl.a. har rost etableringen af anti-diskriminationsenheden i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og regeringens beslutning om at udarbejde en årlig rapport til Folketinget om menneskerettigheder i Danmark. Der bliver gjort meget for at bekæmpelse racediskrimination i Danmark, men det er altid godt at blive set efter i sømmene, så vi kan sikre en endnu bedre indsats”.

Komiteens konkluderende bemærkninger kan findes her.