FN antiracismeforsamling: Danmark svigtede beskyttelse af ofres rettigheder

0
405
Clasping hands © OHCHR photo


Clasping hands © OHCHR photoGeneve 16. april 2012
– FN’s Udvalg for at eliminere racediskriminering har fundet, at de danske myndigheder ikke levede op til deres forpligtelse til at undersøge den racistiske karakter af et voldeligt overfald på en irakisk familie i deres hus i Sorø foretaget af 35 unge danskere.

Den 21. juni 2004 angreb en gruppe på 15-20 unge personer den irakiske flygtning Mahali Dawas hus i Sorø, hvor han boede med sin kone og otte børn, alle flygtninge. Flere unge kom til og deltog i angrebet, og på et tidspunkt bestod gruppen af over 35 personer. Vinduer blev ødelagt, hoveddøren beskadiget og to familiemedlemmer, inklusiv Hr. Dawas, blev tævet. Andre overfaldsmænd uden for huset råbte ”tag hjem”.

Familien var efter overfaldet nødt til at flygte fra huset  og søge efter alternativt husly. Forud for angrebet blev der placeret et skilt med teksten ”ingen sorte tilladt” tæt på huset, og det danske nedsættende ord for ”fremmede” blev anvendt af en af gerningsmændene.

En efterforskning fandt sted og fire mænd blev dømt efter anklagepunkter om vold, vandalisme og ulovlig besiddelse af våben, men de blev kun idømt milde straffe uden kompensation til ofrene. Der blev i løbet af retssagen ikke taget fat på det racistiske element ved overfaldet.

Den klagende part anførte, at de led af fysiske og psykiske skader som resultat af overfaldet. Mr. Dawas tilstand, som allerede var traumatiseret af tidligere politisk forfølgelse i Irak, blev forværret efter overfaldet. Hans ægtefælle oplevede et nervøst sammenbrud efter hændelsen. Et efterfølgende civilt søgsmål af ofrene blev afvist af Næstveds byret og Østre Landsret.

FN’s udvalg for at eliminere racediskriminering afsagde i kendelsen, at Danmark havde svigtet sin forpligtelse til at sørge for effektiv beskyttelse mod racediskriminering.

”I tilfælde så seriøse som denne sag, hvor ofrene i eget hjem blev udsat for et voldeligt overfaldt af 35 voldsmænd, nogle af dem bevæbnet, er der nok faktorer til at berettige en grunding efterforskning af den racistiske bevæggrund for overfaldet mod familien”, sagde kommissionen i sin afgørelse.

Det var myndighedernes ansvar at indlede en effektiv efterforskning og bevisbyrde, frem for at pålægge familien bevisbyrden ved et civilt søgsmål.”

Udvalget fastslog også, at efterforskningen af hændelsen var utilstrækkelig, hvilket fratog de klagende deres ret til effektiv beskyttelse og retsmiddel mod racediskrimination. Dette går imod konventionen om Eliminering af alle former for racediskrimination.

Udvalget anbefaler, at staten bevilger de klagende fyldestgørende kompensation for de materielle og moralske skader forårsaget af overfaldet”, stod det i afgørelsen. Udvalget anbefalede også, at Danmark genovervejer sin politik og procedurer vedrørende retsforfølgelse af påstået racediskrimination og racistiskmotiveret vold.

For at læse den fulde tekst af beslutningen, besøg:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/jurisprudence.htm