Fred begynder med tolerance

0
396
Fred begynder med tolerance

Fred begynder med tolerance

16.november 2014 – Nyhederne indeholder i tiltagende grad overskrifter om ekstremisme, vold, radikalisering og konflikt præget af en ligegyldighed i forhold til værdien af menneskeliv. Samtidig er der flere på flugt end på noget andet tidspunkt siden Anden Verdenskrig.

Den internationale tolerancedag blev holdt for første gang i 1995. Med denne dag ønsker FN at øge fokus på tolerance, menneskerettigheder og grundlæggende friheder for mennesker.

Intolerance kan tage mange former, men nogen af de hyppigste er vold, diskriminering og marginalisering. I UNESCO’s deklaration for tolerance fremgår det tydelig, at det er en moralsk pligt, men også en juridisk og politisk forpligtelse at bekæmpe intolerance. Dette er således blevet gjort gennem internationale menneskerettighedskonventioner igennem de seneste 50 år.

UNESCO skriver i sine principper for tolerance, at i den moderne verden er tolerance mere essensielt end nogensinde før på grund af globaliseringen af økonomien og en stadig højere grad af mobilitet, kommunikaton, integration, migration, urbanisering og ændrede sociale mønstre.

“Diskrimination skaber splid, ødelæggelse og død. Vi har alle et ansvar for at beskytte sårbare grupper mod diskrimination baseret på race, religion, nationalitet, sprog, køn, seksuel orientering. Tolerance er en modgift mod fordomme og had,” udtaler FN’s generalsekretær Ban-Ki moon på den internationale dag for tolerance den 16.november.

Hvordan kan vi bekæmpe intolerance?

Gennem lovgivning: Enhver stat har pligt til at følge menneskerettighedskonventionerne, samt forbyde kriminalitet baseret på had og diskrimination af minoriteter.

Gennem uddannelse: Intolerance er ofte et resultat af uvidenhed og frygt for det ukendte. Børn må lære om tolerance og menneskerettigheter.

Gennem tilgang til information: En fri presse og en mangfoldighed af meninger er vigtig for at bekæmpe intolerance i det offentlige rom.

Gennem personlig refleksion: Alle har et moralsk ansvar for at sprede tolerance og bekæmpe intolerance.

Ved at finde lokale løsninger: Selv om verden bliver mere og mere global, findes løsningene på lokalt niveau. Vi er alle en del af løsningen.

Relaterede artikler

Ban Ki-moon roser Conchita ved møde i Wien

FN hylder Gandhis filosofi på den internationale dag for ikke-vold

FN’s generalsekretær advarer mod fremmedhad