GENERALSEKRETÆREN UDNÆVNER KJELL MAGNE BONDEVIK FRA NORGE SOM HUMANITÆR SPECIALUDSENDING FOR AFRIKAS HORN

0
477

NEW YORK 6. FEBRUAR: De Forenede Nationers Generalsekretær Kofi Annan har udnævnt Norges tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik til sin nye humanitære specialudsending for Afrikas Horn. Udnævnelsen kommer som reaktion på den tilbagevendende tørke og madusikkerhed, der er særdeles ødelæggende for regionen.

Mere end 40 procent af befolkningen er underernæret på Afrikas Horn, som er en af de mest ustabile regioner i verden med hensyn til mad. FNs mad og landbrugsorganisation (FAO) anslår, at den alvorlige tørke er livstruende for omrking 11 millioner mennesker i Somalia, Kenya og Djibouti og Etiopien. Dette kommer oven i en allerede forfærdelig humanitær situation præget af høje fejlernærings- og dødelighedsrater, kronisk madusikkerhed og eftervirkninger af konflikter.

Kjell Magne Bondevik kommer til at arbejde med FN-systemet, myndighederne i de berørte lande, giversamfundet, NGO´er og andre organisationer i det civile samfund, for at sikre en effektiv humanitær indsats. Ved at fokusere på de underliggende årsager til madusikkerhed, vil han bistå de berørte myndigheder i at sikre omfattende madsikringsprogrammer. Endvidere vil han arbejde for at opbygge et stærkere regionelt samarbejde om sager vedrørende madsikkerhed mellem mellemstatslige organisationer, samt arbejde for at fremme langvarig finansiering og teknisk ekspertise fra multi- og bilaterale givere. Formålet er at støtte nationale tiltag for at reducere madvareusikkerhed og landenes sårbarhed over for givne situationer.

Som specialudsending for Afrikas Horn følger Bondevik i fodsporerne på Finlands tidligere præsident, Martti Ahtisaari, som i november blev udnævnt til generalsekretærens specialudsending for Kosovo.

Kjell Magne Bondevik Norges statsminister fra 1997 til 2000 og fra 2001 til 2005. Efter han forlod statsministerembedet, grundlagde han Oslocenteret for fred og menneskerettigheder, hvor han i dag fungerer som præsident.