Behovet for passende boliger er en voksende global udfordring

0
408
Habitat mainpic

Habitat mainpic

3.10.2016 – Adgang til passende bosætning er en hurtigt voksende global udfordring grundet urbanisering. Omkring en fjerdedel af verdens bybefolkning fortsætter med at leve i slummen og beskedne boliger.

Et stigende antal byboere – især de fattige og sårbare grupper – lever under usikre og svære forhold. Hver dag vokser efterspørgslen for boliger. Globalt set er der behov for en milliard nye huse inden 2015 for at imødekomme de 50 millioner nye byboere om året.

For at understrege dette presserende behov for passende bosætning og levevilkår har FN valgt at observere dette års ’Verdensdag for bolig- og bebyggelsesmiljøer’ under temaet: ”Bosætning i byerne”. Siden 1986 er denne internationale blevet observeret hvert år den første mandag i oktober, og dagen markerer også den officielle begyndelse af Urban-oktober – en måned med fester, arrangementer og aktiviteter i forbindelse med urbanisering.

Formålet med denne internationale dag samt Urban-oktober er at minde verden om, at vi alle har magten og ansvaret til at forme fremtiden for vores byer.

Habitat pic 2Passende bosætning blev anerkendt som en del af retten til en tilfredsstillende levestandard ifølge det internationale juridiske bemyndigelsesinstrument, herunder verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948. Passende bosætning skal omfatte mere end fire vægge og et tag: en række betingelser skal være opfyldt, før særlige former for husly kan betragtes som ”passende bosætning”. Disse specificerede betingelser omfatter for eksempel beboelighed, uopsigelighed og rimelige priser.

Målene for Verdensdagen for bolig- og bebyggelsesmiljøer 2016 omfatter øget bevidsthed om behovet for tilstrækkelig bybosætning, bedre adgang til boliger for de fattige og sårbare grupper, og en øget samhørighed og sikkerhed. Hertil kommer målet om at identificere de vigtigste interessenter og engagere dem i diskussioner, der nærer boligløsninger i overensstemmelse med en bæredygtig udvikling. Det 11. Verdensmål for bæredygtig udvikling adresserer byer og bebyggelser direkte.

Habitat logoHøjdepunktet under dette års Urban-oktober er FN’s tredje konference om bolig- og bebyggelsesmiljøer (Habitat III) i Quito, Ecuador, den 17.-20. oktober. Habitat III, som er blevet organiseret hvert 20. år siden 1976, sigter efter at forny den samlede forpligtelse til bæredygtig byudvikling. Konferencens slutdokument, som går under navnet ”Den nye urban-dagsorden”, vil også blive vedtaget under konferencen.

”Idet verden i år går i gang med gennemførelsen af den historiske 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling, har Habitat III en bestemt resonans. 2030-dagsordenen er en omfattende og integreret plan for at opnå fred, velstand, værdighed og muligheder for alle mennesker på en sund planet. Opnåelsen af de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling afhænger i vid udstrækning af, om vi kan gøre byer og bebyggelser omfattende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige,” fremhævede FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon, i sit budskab forud for denne internationale dag.