Generalsekretærens besked på Verdensdag for Miljø

0
409

5. juni 2009

Den økonomiske og finansielle uro der fejer over kloden er et sandt opvækningsopkald. Den lyder en alarm om behovet for at forbedre gamle vækst-mønstre og foretage en overgang til en ny æra med et grønnere, renere miljø. Temaet for dette års Verdensdag for Miljø – “Din planet behøver dig” – er ment som en inspiration for os alle til at gøre vores del.

Jorden står over for en alvorlig trussel fra klimaændringer. Selvom alle lande vil lide, vil de fattige bære hovedbyrden af virkningen. Centrale møder om klimaændring vil finde sted i København i december. Sammen skal vi presse regeringerne til at forsegle en ny klimaaftale (“Seal the Deal”).

Verden har også brug for en “ny grøn aftale” med fokus på at investere i vedvarende energikilder, miljøvenlig infrastruktur og energieffektivitet. Dette vil ikke blot skabe arbejdspladser og anspore genopbygning, men også hjælpe med at tackle den globale opvarmning. Hvis vi investerer blot en del af de anseelige nye økonomiske vækstpakker i grøn økonomi, kan vi vende dagens krise til morgendagens bæredygtige vækst. Desuden kan lande der foretager overgangen til et kulstoffattigt samfund høste mere end betydelige miljømæssige fordele; de vil også være godt rustet til at dele deres nye teknologi med andre.

Men vores planet har brug for mere end blot handling fra regeringer og virksomheder; der er behov for hver enkelt af os. Selv om individuelle afgørelser kan virke små i lyset af globale trusler og tendenser, kan vi gøre en enorm forskel når milliarder af mennesker forener vores kræfter med et fælles mål for øje.

På denne Verdensdag for Miljø, opfordrer jeg alle mennesker til at tage konkrete skridt mod at gøre planeten grønnere og renere. Sluk for lyset. Tag den offentlige transport. Genbrug. Plant et træ. Ryd op i din lokale park Hold virksomheder ansvarlige for deres praksis på miljøområdet. Og opfordr dine regeringsrepræsentanter til at “forsegle aftalen” i København.