Generalsekretærens Budskab på den Internationale Dag for Ældre

0
430
alt

alt

GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAB PÅ DEN INTERNATIONALE DAG FOR ÆLDRE

1 oktober 2010

 
Denne dag markerer tyveårsdagen for den Internationale Dag for Ældre. Ældre personer spiller en uvurderlig rolle i alle samfund – som ledere, forsøgere og frivillige – men de er også sårbare over for diskrimination, misbrug, vanrøgt og vold.

De Forenede Nationer har længe kæmpet for ældre personers rettigheder og velfærd, og for at gøre deres stemmer hørt. På dette års afholdelse fejrer vi de hårdt tilkæmpede resultater, især dem, der vedrører millenniumudviklingsmålene. I mange lande har ældre personer nydt godt af de nedbragte fattigdoms- og sultrater, bedre adgang til medicin og sundhedsydelser, samt større uddannelses- og jobmuligheder.

Alligevel har fremskridtene været ujævne, som det har været for millenniumudviklingsmålene generelt i alle lande og regioner. For eksempel, er det i de lande, der er hårdest ramt af aids-pandemien, oftest bedsteforældrene der er overladt til at passe de børn, hvis forældre er døde af AIDS. I Afrika syd for Sahara, er 20 procent af de 60-årige kvinder, der kommer fra landdistrikterne, de eneste forsørgere for deres børnebørn. Disse forsørgere, der tager ekstra og ofte uventede ansvar på sig, har typisk kun lidt eller nogen af de nødvendige ressourcer til at kunne varetage dette ansvar. De har derfor desperat brug for sociale tjenester, især sociale pensioner, så de og deres familier har en chance for leve ud over blot at overleve.

Antallet og andelen af ældre personer er i hastig vækst. I de seneste tre årtier er antallet fordoblet. I 2050 vil den globale population af ældre personer tælle i alt to milliarder, hvilket er et betydeligt skift i verdens demografiske profil, og som har implikationer for os alle.

På denne Internationale Dag for Ældre, opfordrer jeg derfor regeringerne til at gøre mere for at imødekomme behovene hos ældre personer. De centrale tiltag er kendte: at give universel adgang til sociale ydelser; øge antallet og værdien af pensionsordninger, og skabe love og politikker, der forhindrer forskelsbehandling grundet i alder og køn på arbejdspladsen. Med fem år tilbage, før millenniumudviklingsmålenes tidsfrist i 2015, er det på tide for alle regeringer at anlægge den finansielle, juridiske og sociale beskyttelse, der vil løfte millioner af ældre mennesker ud af fattigdommen og sikre deres rettigheder til et værdig, produktivt og sundt liv.