Generalsekretærens budskab på den internationale dag for biologisk mangfoldighed d. 22. maj

0
501

    Denne dag fungerer som en påmindelse om vigtigheden af Jordens biologiske mangfoldighed. Samtidig tjener den som en øjenåbner, der kan hjælpe os til at indse det ødelæggende tab, at uerstattelige arter uddør med en hidtil uset fart.

    Ethvert forsøg på at håndtere dette problem bør tage udgangspunkt i landbruget. De aktuelt dyrkede afgrøder og domesticerede kvæg er et spejlbillede på menneskelig drift og forvaltning. Og nyheden er ikke god. Omkring en femtedel af alle husdyrarter er i fare for at uddø og i gennemsnit forsvinder en art om måneden. Ud af de 7 000 plantearter, som er blevet domesticeret i løbet af landbrugets 10 000-årige historie, udgør bare 30 af dem langt størstedelen af den mad, vi spiser hver dag. At være afhængig af så få næringsarter er en strategi, der kun kan gå galt.

    Klimaforandringerne komplicerer billedet yderligere. Temperatur- og nedbørssvingninger forvolder skade på afgrøder. Eksperter siger, at disse faktorer kan koste det sydlige Afrika op mod 20 procent af dets majsafgrøder før 2030. En mangfoldighed af afgrøder og husdyr er vores bedste forsikring mod disse forandringer.

    Husdyrproduktion er i sig selv en væsentlig medskyldig til klimaforandringer, da det udleder flere drivhusgasser end transport. Den biologiske mangfoldighed trues direkte af denne industri; omkring en femtedel af al landjord, der engang var levested for vildt dyre- og planteliv, tilegnes nu husdyrhold – land, som ellers kunne udgøre en vigtig buffer for effekten af klimaforandringerne.

    Verdens befolkning antages at stige med 50 procent inden år 2050. Denne udvikling kan betyde udbredelse af sult og underernæring, hvilket skaber gode betingelser for fattigdom, sygdomme og konflikter.

    Bevarelsen af vores planets værdifulde biodiversitet er altafgørende for udvikling og sikkerhed. Dette gælder ikke kun kvæg og afgrøder på landbrugsarealer, men også de mange tusinde planter og dyr i skove, have og andre økosystemer behøver beskyttelse for at bevare planetens grundlæggende miljømæssige balance.

    Vi må stå sammen om at finde en løsning, som eksempelvis Den Globale Arbejdsplan for Genetisk Mangfoldighed (Global Plan of Action for Animal Genetic Resources), som blev vedtaget sidste september på et møde støttet af de Forenede Nationer. I maj mødes de lande, der støtter konventionen om biologisk diversitet sammen med andre partnere for at intensivere arbejdet for at reducere antallet af forsvindende arter og dermed nå det globale mål for 2010

    Vi har alle noget at vinde ved at støtte et fungerende økosystem, en mangfoldighed af arter og genetiske ressourcer, som opretholder liv overalt. Det er for sent at ændre på den skade, som planeten allerede har lidt, men det er aldrig for sent at bevare, hvad vi har tilbage. Må denne dag forene os alle i dette arbejde.