Danmarks storforbrug kræver fire jordkloder

0
1009
6049973495 824044f96c o-resize

6049973495 824044f96c o-resize

Hvis alle klodens indbyggere havde samme forbrug som danskere, ville en klode ikke være nok. Danskere forbruger halvanden gang så meget, som vores klode kan nå at reproducere, og vi ville derfor have brug for fire jordkloder. 

Danskere er storforbrugere af mad, tøj, elektronik, benzin og andre forbrugsgoder, hvilket placerer os på en fjerdeplads over verdens mest storforbrugende lande. Dette er konklusionen fra Verdensnaturfonden WWF, som har regnet på, hvor meget indbyggere i hvert enkelt land trækker på klodens ressourcer, de såkaldte økologiske fodspor.

De nordiske lande Finland, Norge, Sverige og Danmark kan alle findes i top 25 i Verdensnaturfondens rapport. Danmark bliver kun overhalet af Qatar, Kuwait og de Arabiske Emirater. USA runder top fem af.

Rapporten fandt, at lande med høj indkomst satte omkring fem gange større økologiske fodspor end lande med lav indkomst. Og de økologiske fodspor er blevet fordoblet siden 1966.

Vi lever som om, at vi har en ekstra planet til rådighed,”, sagde Jim Leape, Verdensnaturfondens internationale generaldirektør.

Vi bruger 50 % flere ressourcer end hvad jorden bæredygtigt kan producere og med mindre vi ændrer retning, vil det tal vokse stærkt – i 2030 vil to planeter ikke engang være nok”.

Netop menneskers forbrug bliver et hovedemne ved Rio +20.

Rapporten kommer forud for junis Rio +20 møde, det fjerde topmøde om bæredygtig udvikling siden 1972. Verdens ledere vil til topmødet forsøge at finde en vej mod en økonomi, som kan balancere økonomisk vækst, udryddelse af fattigdom og beskyttelse af miljøet.

Rio +20 kan og skal være et øjeblik, hvor regeringer sætter en ny kurs mod bæredygtighed”, sagde Leape.

Den danske regering har siden den kom til magten haft fokus på grøn vækst. Miljøminister Ida Auken (SF) har på vegne af Danmark og EU opstillet fem mål forud for mødet i Rio: ”Vi skal satse på energi og vand, på verdens have, på vores brug af jordarealer og biodiversitet samt lære at se på affald som en ressource”.

Der skal være meget fokus på bæredygtig energi. ”Der er en begrænset mængde ressourcer, derfor skal vi have en vision om, hvordan vi laver intelligente økonomier, hvor vi ikke spilder så meget som i dag”, siger Ida Auken.

Siden verdenstopmødet i 1992 er klodens befolkning steget med næsten 30 % – 1.500.000.000 flere mennesker på Jorden.

Foto: NASA Earth Observatory