GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAB PÅ VERDENSDAGEN FOR FNS FREDSBEVARENDE PERSONEL

0
439

29. MAJ 2006

Da FNs Sikkerhedsråd på denne dag i 1948 etablerede den første fredsbevarende mission, var der få i Rådet, der ville kunne have forstillet sig hvor meget FNs fredsbevarende arbejde har udviklet sig siden dengang. De tider er for længst forbi, hvor det fredsbevarende personel næsten ubevæbnet patrolerede grænserne mellem våbenhvilende suværene stater. FNs fredsbevarende operationer bliver stadig mere komplekse og flerdimensionelle. Blandt andet indbefatter de også nu genoplivning af mislykkede stater, ofte efter flere årtier med konflikter. De blåhjelmede soldater og deres civile kollegaer arbejder sammen om at organisere valg, påtage sig poltiets og retsvæsenets rolle, fremme og beskytte menneskerettigheder, udføre minerydning, fremme kønnenes ligeberettigelse, opnå frivillig nedrustning af tidligere kæmpende og hjælpe flygtninge og fordrevne med at vinde sikkert hjem. Især i det forløbne år har FN politi påtaget sig en stadig mere vital rolle i at udfylde hullet mellem FNs militære styrker og lokale sikkerhedsinstitutioner, som ikke er i stand til at opretholde lov og orden i de ofte spændte post-konfliktramte områder.

Dette uvurderlige arbejde er bestemt ikke risikofrit. Der døde mere fredsbevarende personel i FNs tjeneste i 2005 end i noget tidligere år i det forløbne årti. Mere end 124 mennesker fra 46 land mistede livet på grund af vold, sygdom eller ulykker. Yderligere 32 er indtil nu død i tjeneste i 2006, heriblandt 8 guatemalanske soldater, som døde i forsøg på at skabe fred i den konfliktramte østregion i den Demokratiske Republik Congo. Endvidereer antallet af fredsbevarende personel udsat for fare ligeledes steget, og fortsætter med at gøre det. Mere end 72,000 unformeret personel og 15,000 civile gør lige nu tjeneste i 18 fredsbevarende opreationer administreret FNs afdeling for fredsbevarende operationer, og gør dermed de Forenede Nationer til verdens største multilaterale bidragyder til stabiliserinegn af post-konfliktramte områder.

Efterspørgslen af FNs fredsbevarende arbejde peger på en øget tiltro til organisationens evne til at håndtere konflikter og genoprette stabilitet. Dette matches på sin side af medlemslandene. 108 lande bidrager med uniformeret personel. Heriblandt er en mission med 71 deltagerlande i Sudan, der er den bredeste koalition nogensinde. De førerende bidragsydere er Indien, Pakistan og Bangladesh, der til sammen bidrager med mere end 40 procent af FNs fredsbevarende personel – med det resultat, at de også har lidt nogle af de største tab.

Idet det fredsbevarende arbejde er blevet en af organisationens kernefunktioner med en stadig voksende stab, der gør tjeneste i farlige områder, er det essentielt, at det fredsbevarende personel modtager mere professionel og responsiv institutionel støtte. Vi er fast besluttet på  at opnå dette gennem afgørende reformer af ledelse af opsyn og gennem en nøje håndhævelse af de højeste standarder for opførsel, samt ikke midst en nul-tolerance politik over for seksuel udnyttelse og overgreb. Vi beder også medlemslandene og bidragsyderne følge vores eksempel i dette alvorlige spørgsmål.

Etableringen af Fredsopbygningskommissionen er et andet vigtig skridt fremad. Gennem vedholdende fokus på de særlige udfordringer, der ligger i overgangen fra konflikter til fred, vil kommissionen forsøge at forhindre tilbagefald for tidligere konfliktramte lande, noget vi alt for ofte har set, og som betyder, at FNs fredsbevarende personel blot må vende tilbage til disse land.

På denne internationale dag for FNs fredsbevarende personel, lad os alle hylde de mænd og kvinder fra hele verden, der uselvisk, utrætteligt og frygtløst gør tjeneste i FNs fredsbevarende operationer. Lad os alle mindes de helte og heltinder, der i fredens tjeneste har givet sine liv til lande fjernt fra deres eget. Og lad os atter bekræfte vores forpligtelse til at skabe en verden fri for krigens plager.