Global handel med børn stiger, fastslår ny UNDOC rapport

0
465
Child labour

Child labour

13. december 2012. Rapporten, 2012 Global Report on Trafficking in Persons, fra FN’s agentur for narkotika og kriminalitet (UNODC), har afsløret, at 27 procent af ofrene for menneskehandel, konstateret globalt mellem 2007 og 2010, er børn, hvilket er en stigning på syv procent sammenlignet med perioden 2003 til 2006.

En anden bekymrende faktor er stigningen i antallet af pigeofre, som udgør to tredjedele af alle handlede børn. Piger udgør nu 15 til 20 procent af det totale antal konstaterede ofre, inklusiv voksne, mens drenge udgør omkring to procent, meddeler rapporten, som er baseret på officielle data fra 132 lande.

Størstedelen af handlede personer er kvinder, og udgør 55 til 60 procent af ofrene. Men den samlede andel af kvinder og piger stiger til omkring 75 procent, mens mænd udgør omkring 14 procent af det samlede antal af registrerede ofre. Alligevel er dette ikke et ensartet billede, da hvert fjerde konstateret offer er mandligt.

Yury Fedotov, direktør for UNODC, anerkender det nuværende hul i kendskabet til denne forbrydelse og behovet for omfattende data vedrørende forbrydere, ofre og ringe af menneskehandel. Alligevel, forventes tallene for menneskehandelsofre at løbe op i millioner.

Ofre for 136 lande blev påvist i 118 lande mellem 2007 og 2010, og i denne periode blev 460 forskellige ringe af menneskehandel identificeret. Omkring halvdelen af den samlede menneskehandel fandt sted inden for samme region med 27 procent forekommende inden for nationale grænser. En undtagelse er Mellemøsten, hvor de fleste konstaterede ofre er øst- og sydasiater.

Der er konstateret menneskehandelsofre fra det østlige Asien i mere end 60 lande, hvilket gør dem til en af de mest spredte grupper i verden.

Der er betydelige regionale forskelle i de opdagede former for udnyttelse. Lande i Afrika og i Asien opfanger generelt flere tilfælde af menneskehandel til brug i tvangsarbejde, mens seksuel udnyttelse findes noget oftere i Europa og i Amerika. Desuden blev handel med henblik på fjernelse af organer påvist i 16 lande rundt om i verden.

Rapporten giver anledning til bekymring med hensyn til de lave domfældelsesrater – 16 procent af de indberettende lande har ikke afsagt en eneste dom for menneskehandel mellem 2007 og 2010. På den positive side, har 154 lande ratificeret FN-protokollen Trafficking in Persons, hvor UNODC fungerer som vogter. Betydelige fremskridt er gjort i form af lovgivning, idet 83 procent af landene nu har en lov, der kriminaliserer menneskehandel i overensstemmelse med protokollen.