A-Ø webstedsindeks

5 dage til at ændre verden

Den 23. september mødes verdens ledere i New York til FN’s klimatopmøde efterfulgt af fire andre topmøder og højniveau-møder på kun en uge for at diskutere vigtige spørgsmål, som er af global betydning.

Hver september mødes FN’s medlemslande til Generalforsamlingen i New York for at diskutere vigtige internationale spørgsmål. I år vil verdens ledere – ud over den generelle debat – deltage i en række topmøder for at øge indsatsen mod klimaforandringer og fremskynde fremskridt mod bæredygtig udvikling. Grundlaget for klimaugen er verdensmålene for bæredygtig udvikling, som blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere i 2015.

”Hele det internationale samfund skal håndtere klimakrisen gennem stigende ambition og handling for at gennemføre Parisaftalen,” sagde FN’s generalsekretær António Guterres i sidste uge, mens han besøgte det orkan-hærget Bahamas.

Klimatopmødet vil demonstrere regeringers, den private sektors samt civilsamfundets løsninger for at reducere emissioner og opbygge klimarobusthed og tilpasning.

Guterres påpegede, at vi ifølge den bedst tilgængelige viden, som rapporteres af FN’s klimapanel, i fællesskab skal sikre, at den globale opvarmning ikke må overstige 1,5 grader.

”Vi har mindre end 11 år til at undgå en irreversibel klimakatastrofe, og vi skal reducere emissionerne med 45 procent inden 2030 og opnå kulstofneutralitet inden 2050,” fortsatte han.

“Og det er derfor, jeg beder alle ledere om at komme til klimatopmødet med planer, ikke taler, i New York om en uges tid.”

Klimatopmødet vil komme efter ungdommens klimatopmøde den 21. september, hvor unge ledere, som viser vejen til klimahandling, kan vise deres løsninger, og hvor de inviteres til et meningsfuldt samarbejde med beslutningstagere om vor tids definerende udfordring.

Der vil være skarpt fokus på bæredygtig udvikling under Generalforsamlingens højniveau-segment, især på topmødet om målene for bæredygtig udvikling den 24.-25. september.

Topmødet vil give verdens ledere og andre interessenter mulighed for at demonstrere, hvordan de har i sinde at fremskynde indsatsen for at implementere FN’s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling – bedre kendt som verdensmålene – som er det mest ambitiøse foretagende nogensinde med det formål at ændre vores verden til at øge velstand og sikre velvære for alle, samtidig med at miljøet beskyttes. 2030-dagsorden blev vedtaget af alle FN’s medlemslande for fem år siden, så der er over et årti tilbage, før vi rammer år 2030.

Mobilisering af tilstrækkelig finansiering er fortsat en stor udfordring i gennemførelsen af ​​2030-dagsordenen, og investeringer, der er afgørende for at nå de bæredygtige udviklingsmål, forbliver underfinansierede. Den 26. september 2019 vil FN’s topmøde om udviklingsfinansiering samle regeringsledere, ledere fra erhvervslivet samt finanssektoren for at hjælpe med at låse op for de nødvendige ressourcer og partnerskaber og fremskynde fremskridt.

Derudover lancerer det første højniveau-møde om universel sundhedsdækning (den 23. september) nye bestræbelser på at give alle adgang til overkommelige, inkluderende og modstandsdygtige sundhedssystemer.

Endelig finder et højniveau-møde sted den 27. september 2019, som har til formål at evaluere den såkaldte “Samoa Pathway“. Små ø-udviklingslande er blandt de mest sårbare lande i verden. Fem år efter en ambitiøs aftale – den såkaldte ”Samoa Pathway” – om at støtte bæredygtig udvikling i små ø-udviklingslande, vil højniveau-mødet drøfte fremskridt med at bekæmpe den ødelæggende effekt, som klimaforandringer har samt andre udfordringer.

Nyhedsbrev

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19